วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สมาคมชาวปักษ์ใต้ภาคเหนือ ขอเรียนเชิญ “ชาวปักษ์ใต้” ในจ.เชียงใหม่และใกล้เคียงร่วมทำบุญงานประเพณี “สารทเดือนสิบ” ณ.วัดอุโมงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สมาคมชาวปักษ์ใต้ภาคเหนือ ขอเรียนเชิญ “ชาวปักษ์ใต้” ในจ.เชียงใหม่และใกล้เคียงร่วมทำบุญงานประเพณี “สารทเดือนสิบ” ณ.วัดอุโมงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ทางสมาคมชาวปักษ์ใต้ภาคเหนือ จึงขอเรียนเชิญทุกๆท่าน มาร่วมทำบุญ “สารทเดือนสิบ” เพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อบุพการี หรือผู้ที่ได้ผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยอุทิศส่วนกุศลไปให้วิญญาณของบรรพบุรุษ ตามประเพณีในวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

งานบุญประเพณี “สารทเดือนสิบ” เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับ ซึ่งเชื่อว่าได้รับการปล่อยตัวมาจากภูมินรกที่ตนต้องจองจำอยู่เนื่องจากผลกรรมที่ตนได้เคยก่อไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยจะเริ่มปล่อยตัวจากภูมินรกในทุกวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 เพื่อมายังโลกมนุษย์ โดยมีจุดประสงค์ในการมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้องที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ หลังจากนั้นก็จะกลับไปยังภูมินรก ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10

ซึ่งงานบุญประเพณี “สารทเดือนสิบ” ถือเป็นความพยายามของมนุษย์ ที่มุ่งทดแทนพระคุณบรรพบุรุษ แม้ว่าจะล่วงลับไปแล้วก็ตาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวไทยทุกคน ควรต้องยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งปลูกฝังให้อนุชนรุ่นหลัง ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อๆไปอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: