วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // คึกคัก..! เด็กนักเรียนโรงเรียนชัยบุรี ตื่นตัวฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” สร้างความมั่นใจสู้โควิด-19 .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : สุนิตา วิชัยดิษฐ์

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการ อ.ชัยบุรี ร่วมกับ สสอ.ชัยบุรี ร่วมดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนชัยบุรีพิทยาคม ซึ่งมีอายุ 12-18 ปี โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ มาจำนวน 810 โดสตามที่ทางโรงเรียนได้สำรวจส่งไปยังเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้ฉีดให้กับนักเรียน ชั้น ม.1-ม.6 สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน และผู้ปกครองเป็นอย่างมากที่ได้รับวัคซีนในครั้งนี้

นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี กล่าวว่า “การดำเนินการของ อ.ชัยบุรี ได้ให้ทางโรงเรียนนัดเด็กนักเรียน มาคนละเวลาแต่ละชั้นเรียน โดยจะมีการตรวจสอบประวัติ และหนังสือการให้ความยินยอมของผู้ปกครอง มีการเว้นระยะห่าง จัดบัตรคิว ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนทุกคน .

%d bloggers like this: