Uncategorized

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดโครงการตลาดกลางคืน 2561

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดโครงการตลาดกลางคืน 2561
เมื่อ 20 มิ.ย.2561 ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาปาด หน้าที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานโครงการตลาดกลางคืนของอำเภอน้ำปาด 2561

โดยมี ส.ต.อ.สุชาติ ชมสา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำปาด ในนามพี่น้องประชาชนเขตเทศบาลตำบลน้ำปาด กล่าวรายงาน
ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน ทางเทศบาลตำบลน้ำปาด จึงได้จัดกิจกรรมตลาดกลางคืน เพื่อเป็นการบริการชุมชนและสังคม กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก ส่งเสริมอาชีพและเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน เพิ่มพื้นที่ทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลผลิต และสินค้า มาจำหน่ายในพื้นที่ที่กำหนดให้ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ทางการตลาดแห่งใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนให้ดีขึ้น

โดยตลาดกลางคืนของอำเภอน้ำปาด จะจัดขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง ในวันพุธแรกและวันพุธที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยมีชาวบ้านของอำเภอน้ำปาด ให้ความสนใจมาร่วมเปิดบูทขายสินค้ากว่า 200 บูธด้วยกัน ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจที่เห็นประชาชนชาวอำเภอน้ำปาดจะมีสถานที่จำหน่ายสินค้า ทำให้มีรายได้เข้าไปจุนเจือครอบครัว เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคมส่วนรวมและต่อประเทศชาติต่อไป

***** นำรัก สมบัติ ภาพ/ข่าว