Uncategorized

“ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบบ้านประชารัฐร่วมใจ 61 แก่ผู้มีฐานะยากจน.// “

“ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบบ้านประชารัฐร่วมใจ 61 แก่ผู้มีฐานะยากจน.// ”
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบบ้านประชารัฐร่วมใจ 61
ทั้งนี้เนื่องด้วย นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชรได้จัดทำโครงการบ้านประชารัฐร่วมใจ 61 ขึ้น เนื่องมาจากยังมีครอบครัวราษฎรที่มีฐานะยากจนและเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยเช่นบ้านเก่าสุดโทรมเป็นอันตรายแก่การอยู่อาศัย จึงมีความจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน วิธีการคือมอบให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสำรวจและคัดเลือกครอบครัวเรือนที่ยากจนและประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านการอยู่อาศัยมากที่สุด

โดยในการมอบบ้านประชารัฐร่วมใจ 61 ในครั้งนี้ ได้มอบให้กับ นางเทียน วรรณโชติ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 213 หมู่ 5 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีฐานะยากจน อาศัยอยู่ในบ้านเดิม ของบิดา มารดา ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก โดยได้ให้เทศบาลตำบลนครชุมออกแบบการก่อสร้างบ้าน ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 6 เมตร

โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น พันเอกประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย นำหน่วยทหารช่างกรมทหารพราน ที่ 35 และวัสดุในการก่อสร้างได้มาช่วย อำเภอโกสัมพีนคร มาร่วมให้การสนับสนุนแรงงานจิตอาสาขุดหลุมและปรับพื้นที่ในการสร้างบ้าน นายก อบต.นครชุมให้ความอนุเคราะห์สลับสับเปลี่ยนที่ดินเพื่อสะดวกในการอยู่อาศัย กลุ่มผู้สื่อข่าวทิพย์เคเบิ้ลทีวีสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม และได้รับเงินบริจาค จาก พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบ ที่ 4 จำนวน 10,000 บาท คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย จำนวน 55,000 บาท รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 75,000 บาท.

//
สุเทพ อินทจันทร์ รายงาน