วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดการฝึกอบรม“หลักสูตรธุรกิจแคคตัสออนไลน์” เพื่อสร้างนักธุรกิจออนไลน์สายเลือดใหม่


วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดการฝึกอบรม“หลักสูตรธุรกิจแคคตัสออนไลน์” เพื่อสร้างนักธุรกิจออนไลน์สายเลือดใหม่

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง และมีค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจในจำนวนมาก จึงได้พัฒนาหลักสูตรธุรกิจแคคตัสออนไลน์ เพื่อสร้างนักธุรกิจในยุคใหม่ที่ไม่ต้องลงทุนสูง ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน ก็สามารถเป็นนักธุรกิจได้ ซึ่งหลักสูตรธุรกิจแคคตัสออนไลน์ จะใช้ระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 48 ชั่วโมง

โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำการค้าออนไลน์มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งการอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2561 – 28 มิถุนายน 2561 ณ สวนวาเลนไทน์พันธ์ไม้ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 คน
นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้กล่าวว่า“หลักสูตรธุรกิจแคคตัสออนไลน์” เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้กับกลุ่มที่สนใจที่จะการค้าขายออนไลน์โดยใช้สินค้าที่มีอยู่ในชุมชน ในพื้นที่

โดยไม่ต้องเปิดหน้าร้านก็สามารถทำการค้าได้ตลอดเวลาโดยใช้เพียง Smart Phone ที่มีอยู่ก็สามารถทำธุรกิจได้โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว เพื่อเป็นการยกระดับการค้าและเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง และยังเป็นการฝึกอบรมอาชีพ พร้อมเสริมสร้างชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็ง รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นด้านนายสาคร ปานจีน หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า“หลักสูตรธุรกิจแคคตัสออนไลน์มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการขายและพื้นฐานของการขาย แบบออนไลน์ มีความรู้ ความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดสายพันธ์

และการดูแลแคคตัส และได้เรียนรู้ทักษะในการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และตัดต่อเพื่อการขายออนไลน์ โดยการอบรมในครั้งนี้จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติ เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้ผู้เข้าอบรมในการค้าออนไลน์ พร้อมทั้งผู้เข้าอบรมสามารถปรึกษา สอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันทีจากวิทยากร

ข่าว/กรียา/นราธิวาส