จ.อุทัยธานี …[email protected] นายอำเภอลานสัก พร้อม นายก อบต ประดู่ยืน เจ้าหน้าที่ ทหาร เกษตรกร ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) …!!!


จ.อุทัยธานี …[email protected] นายอำเภอลานสัก พร้อม นายก อบต ประดู่ยืน เจ้าหน้าที่ ทหาร เกษตรกร ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) …!!!

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอลานสัก เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)

โดยมี นายสมนึก เรากสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน กล่าวรายงาน ซึ่งยังมีเจ้าหน้าที่ ทหาร (ฝ่ายรักษาความมั่นคงภายใน) อำเภอลานสัก ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ชาวบ้าน เกษตรกรกว่า 200 คน

เข้าร่วมรับฟังขั้นตอนบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 10 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก 
เพื่อให้ชาวเกษตรกรมีความมุ่งหวังให้เกษตรกรได้มีความรู้ในการ ลดต้นทุน ลดรายจ่าย เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ รวมถึงประสิทธิภาพในการเพิ่ม ผลผลิตทางการเกษตรพร้อมกับการจัดทำเกี่ยวกับการตลาดและบัญชีครัวเรือนของเเต่ละครอบครัว ส่วนบรรยากาศภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ ในด้านการให้ความรู้ที่จำเป็นซึ่งเกษตรกรจำเป็นต้องมีความรู้และข้อมูลในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันต่อไป

 

….สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว…วินัย ชำนาญปืน รายงาน แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897