Reporter&Thai Army

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดกําแพงเพชร ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ครั้งที่ 13

เมื่อ 22 พ.ค.61,0900 พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ.ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ครั้งที่ 13

ณ ลำคลองสาธารณะ ม.2 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

 

เป็นประธาน ร่วมด้วยนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายก อบจ.กพ., นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ ปลัดจังหวัด, นายไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัด, นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร โยธาฯจังหวัด, นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผอ.โครงการชลประทานจังหวัด,

 

นายอุทัย ทะริยะ ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด, นายพล เชื้อทหาร หน.สนง.ปภ.จังหวัด, นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ,

 

ผู้บริหารและสมาชิกสภา อปท., ผู้ปกครองท้องที่ และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ฯลฯ รวมกว่า 500 คน ทั้งนี้​ การแก้ไขปัญหา​ผักตบชวา​เป็นวาระสำคัญ​ของจังหวัด​กำแพงเพชร

 

ซึ่งทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (ชุดเฉพาะกิจปราบปรามผักตบชวา)

 

ร่วมบูรณาการ​งบประมาณ​ บุคลากร​ เครื่อง​จักรกล​ของประชารัฐ รวมถึงจิต​อาสาฯ ในพื้นที่ ดำเนินการ​อย่างต่อเนื่อง พร้อมติด​ตามรายงานผลกำจัด​ผักตบชวา​ให้หมดไปทุกพื้นที่​ตามนโยบายของ​รัฐบาล​