Uncategorized

จ.อุทัยธานี ….!!@ เทศบาลตำบลทัพทันพร้อมคณะศึกษาดูงานแยกขยะ….!!

จ.อุทัยธานี ….!!@ เทศบาลตำบลทัพทันพร้อมคณะศึกษาดูงานแยกขยะ….!!

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน

โดย นายสมนึก เรากสิกรรม นายก อบต. ประดู่ยืน ต้อนรับ นางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน พร้อมคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ประดู่ยืน ทางนายกฯ สมนึก เรากสิกรรม ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการ คัดแยกขยะเเละอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนในตำบล ทั้งนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ อบต.

พร้อม นายวุฒินันต์ กันยา ปลัดอบต.ประดู่ยืน นายมนัส ชำนาญเกษรณ์ กำนันตำบลประดู่ยืน เเละผู้ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นของตำบลประดู่ยืนจำนวนกว่า150 คน เข้าร่วมอบรมสัมนาทั้งนี้ นายสมนึก เรากสิกรรม ได้นำคณะศึกษาดูงานเข้าชมสถานที่ชุมชนของชาวบ้าน ตำบลประดู่ยืน เพื่อเเนะนำการคัดเเยกขยะต้นทางจากครัวเรือน

เพราะครัวเรือนถือเป็นต้นกำเนิดสำคัญในการสร้างขยะหากสามารถเริ่มการคัดเเยกขยะจากต้นครัวเรือนได้เเล้วก็เท่ากับเป็นการลดปริมาณของขยะที่จะนำมาทิ้งบนถนน เเม่น้ำลำคลอง เเละทางสาธารณะ ส่งผลให้ตำบลเป็นตำบลที่สะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย จะทำอย่างไรให้เกิดการคัดเเยกขยะขึ้นอย่างจริงจังซึ่งจะต้องดำเนินการในหลายมิติ ทั้งในภายครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม เเละภาคส่วนอื่นๆ โดยจะเริ่มขับเคลื่อนจากจุดที่มีความพร้อมก่อน เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้

และแนวทางในการดำเนินการคัดเเยกขยะให้กับผู้ร่วมอบรมเเละให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้นำองค์ความรู้กลับไปใช้ในการดำเนินการคัดเเยกขยะอย่างถูกวิธีเเละสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยบรรยากาศภายในงานที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มีอาหารเลี้ยงพร้อมขนมและน้ำหวานเป็นต้น อีกทั้งผู้นำของชุมชนยังได้เเนะนำขยะที่รีไซเคิ้ลได้นำมาใช้คู่กับชีวิตประจำวันเเละยังสามารถสร้างรายได้จากขยะที่นำมาแปรรูปได้อีกมากมาย เช่น กล่องนม ขวดน้ำ ยางล้อรถ โฟม ถังน้ำมันเเละภาชนะอีกมากมายที่เรานำแปรรูปจากขยะที่ไม่ใช้ ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืนต้องขอขอบคุณทาง นางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน นายปรีชา พุ่มจำปา ปลัดเทศบาลฯ นางปรียารัตน์ ลานพลอย ท้องถิ่น ตำบลทัพทัน เเละนายสำเริง จำนงค์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะศึกษาดูงานที่ได้เข้าร่วมการรับฟังเกี่ยวกับการคัดเเยกขยะเเละสร้างรายได้ ทางนายก อบต.ประดู่ยืนขอฝากความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดขยายผลให้ประชาชนในพื้นที่ให้เห็นว่า “ขยะมีมูลค่า”อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเริ่มคัดเเยกขยะต่อไป

…สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว…วินัย ชำนาญปืน รายงาน แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897

Comments are closed.