อุบลฯระดมทุกภาคส่วนรณรงค์ต้านยาเสพติดโลก


อุบลฯระดมทุกภาคส่วนรณรงค์ต้านยาเสพติดโลก
ชาวอำเภอเขมราฐ ชายแดนแม่น้ำโขงของจังหวัดอุบลราชธานี รวมพลังนับ 5 พันคน มากกว่าทุกปี จากทุกภาคส่วน ร่วมกันรวมพลังแสดงออกถึงการต่อต้านต้านยาเสพติด หวังให้สิ้นไปจากแผ่นดินไทย
ที่ บริเวณลานดอกจานเทศบาลตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนกว่า 5 พันคน จากทุกภาคส่วน ทุกองค์กร ได้มารวมตัวกัน เพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านยาเสพติด เนื่องจากว่า สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำทุกปี โดยมีส่วนราชการ หน่วยงาน กลุ่มพลังมวนชน นักเรียน นักศึกษา และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง ซึ่งมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีแนวคิดแห่ป้ายคำขวัญต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกแก่ผู้พบเห็น โดยตั้งหวังไว้ว่า อยากจะให้ยาเสพติดได้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยให้ได้ ซึ่งพื้นที่แห่งนี้ได้มีการจับกุมและยึดได้ครั้งละจำนวนมากอยู่บ่อยครั้ง จากนั้นก็ได้ออกเดินไปตามถนนสายหลักของอำเภอเขมราฐ จนถึงเวลาอันสมควรจึงได้แยกย้ายกันกลับที่ตั้ง ต่อไป

/////////////////////////////ข่าว กฤษณะ วิลามาศ/อุบลราชธานี 0934541833