Uncategorized

เปิดกิจกรรมการออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนที่วัดดงหนองหลวง ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

เวลา 09.30 นาฬิกา นายสมรักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว นางจุราพร ชุนหกิจ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พันตำรวจเอกพิธาน ขวัญเมือง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลาดยาว และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดกิจกรรมการออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนที่วัดดงหนองหลวง ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (อำเภอเคลื่อนที่) โดยมีการมอบถุงธารน้ำใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอลาดยาว (อำเภอเคลื่อนที่) เป็นการนำบริการตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน ในระดับอำเภอ ไปให้บริการแก่ประชาชน ในพื้นที่

เพื่อเป็นการลดภาระเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย การเดินทาง อำนวยความสะดวก รวมถึงการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปแก้ไขให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจและออกมารับการใช้บริการเป็นจำนวนมาก

///// อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 ////