จังหวัดกำแพงเพชร // พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. และ พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผอ.รมน.จว.ก.พ.ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ในการระบายสินค้าทางการเกษตรชาวสวนสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


เมื่อ 30 พ.ค.61,1100 พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. และ พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผอ.รมน.จว.ก.พ.

ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ในการระบายสินค้าทางการเกษตรชาวสวนสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยช่วยจำหน่ายสับปะรดจำนวน 6.5 ตัน เป็นเงิน 50,050 บาท บริเวณตลาดเกษตรด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

ซึ่งได้รับความสนใจจากส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมสนับสนุนจำนวนมาก