วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

กองทัพภาค 3 บูรณาการร่วมหลายฝ่าย จับกุมผู้ลักลอบขนยาเสพติด ยึดยาบ้า 2.7 ล้านเม็ด ที่จุดตรวจยาเสพติดแม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

กองทัพภาค 3 บูรณาการ

Read more

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ส่งมอบโครงการ “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล

หน่วยพัฒนาการเคลื่อน

Read more

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 สนับสนุนกำลังพล ร่วมแรง ร่วมใจ ..ค้นหาติดตามผู้พลัดหลงป่า พื้นที่ป่ารอยต่อ อ.เถิน – อ.ศรีสัชนาลัย

กองพันทหารราบที่ 2 ก

Read more

พันเอก สุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “

💂🏼‍♂️ จิตอาสาพัฒนา &

Read more

ทหารหมอโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย

ทหารหมอโรงพยาบาลค่าย

Read more

(มีคลิป) ทหารหมอช่วยผู้สูงอายุออกจากรพ.สุโขทัย ไปส่งที่พักอาศัย

ทหารหมอช่วยผู้สูงอาย

Read more

จังหวัดสุโขทัยร่วมกับอำเภอกงไกรลาศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10 ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา และเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสุโขทัยร่วมกั

Read more

อ.ศรีสัชนาลัย นอภ.ศรีสัชนาลัย นำทีม ผู้นำชุมชน และจิตอาสา จัดกิจกรรมโครงการ“ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า” เพิ่มพื้นที่สีเขียวใ ห้จังหวัดสุโขทัย

อ.ศรีสัชนาลัย นอภ.ศร

Read more

จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564

วันที่ (14 กรกฎาคม 2

Read more

สุโขทัยเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว สมัชชาครอบครัว สมัชชาสตรี และสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564

สุโขทัยเปิดงานวันผู้

Read more

โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรม “ชวนกันออกกำลังกาย“

นางปลื้มจิต สิงห์สุท

Read more

จังหวัดสุโขทัยประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัยประชุม

Read more

จังหวัดสุโขทัยสำรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

จังหวัดสุโขทัยสำรวจพ

Read more

ผวจ.สุโขทัยลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของระบบระบายน้ำแม่น้ำยมและเส้นทางน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย รับสถานการณ์น้ำในฤดูฝน

ผวจ.สุโขทัยลงพื้นที่

Read more

สุโขทัย-จิตอาสาจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดคลองและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สุโขทัย-จิตอาสาจัดกิ

Read more

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพ พระครูนันทสีลาจาร (บุญมี เปมสีโล) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระ

Read more

พ่อเมืองสุโขทัย -ลงตรวจหน่วยเลือกตั้งซ่อมเอง ผู้สื่อข่าวได้แจ้งว่าบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมนายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

พ่อเมืองสุโขทัย -ลงต

Read more

ผู้ว่าฯ สุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการ “โคก หนอง นา พช.” จังหวัดสุโขทัย พร้อมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสู่ชุมชน พื้นที่อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ผู้ว่าฯ สุโขทัย ลงพื

Read more

ผู้ว่าฯ สุโขทัย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย เข้ารับวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ผู้ว่าฯ สุโขทัย ลงพื

Read more

พ่อเมืองสุโขทัยนำร่องฉีดวัคซีนโควิด19รพ.สุโขทัย ผู้ว่าราขการจังหวัดสุโขทัย ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐ และภาคเอกชน อสม. และบุคลากรด่านหน้า

พ่อเมืองสุโขทัยนำร่อ

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพวีรชนอาสาสมัครทหารพราน

วันที่ (5 พฤษภาคม 25

Read more

ผู้ว่าฯสุโขทัยตรวจตลาดเยี่ยมให้กำลังพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนพบมีการใส่หน้ากาก 100 % พร้อมขอความร่วมมือช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาด COVID 19

ผู้ว่าฯสุโขทัยตรวจตล

Read more

จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

จังหวัดสุโขทัยจัดพิธ

Read more

คนไทยไม่ทิ้งกัน สู้วิกฤติโควิด 19 ภาคเอกชนและสื่อไทเกอร์นิวส์ ทีวี (TIGER NEWS)ร่วมมอบเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นขวัญกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล สวรรคโลก สุโขทัย

คนไทยไม่ทิ้งกัน สู้ว

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สร้างขวัญกำลังใจ เจ้าหน้าที่หมอ พยาบาล และทีม อส.สุโขทัย ที่ปฎิบัติหน้าที่ ณ จุดโรงบาลสนาม จังหวัดสุโขทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดส

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

Read more

จังหวัดสุโขทัย เตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย เตรีย

Read more

สุโขทัยประกอบพิธีมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สุโขทัยประกอบพิธีมอบ

Read more

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4(อพท.4) ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว จ.ตาก พาคณะสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบ้านไม้งาม จังหวัดตาก

สำนักงานพื้นที่พิเศษ

Read more

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4(อพท.4) ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพล (กฟผ.) จัดการประชุมสัมมนาสมาคมสื่อมวลภาคเหนือ ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

สำนักงานพื้นที่พิเศษ

Read more

สุโขทัย KICK OFF โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนโดยรอบพื้นที่ป่าตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่า

สุโขทัย KICK OFF โคร

Read more

สถิติจังหวัดสุโขทัย ส่งมอบครุภัณฑ์ ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ เครื่องมืออิเลคทรอนิค เครื่องปรับอากาศและอื่นๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา แก่โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม

#สถิติจังหวัดสุโขทัย

Read more

สุโขทัย-ขนส่งจังหวัดสุโขทัยจัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ เน้นให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง และปลอดภัย

สุโขทัย-ขนส่งจังหวัด

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบ บาลีสนามหลวง ประจําปี พ.ศ. 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

Read more

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น “TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER” โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลร

Read more

สุโขทัย-รมว.ยุติธรรม ขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ สร้างกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ตามโครงการยุติธรรมสร้างสุข

สุโขทัย-รมว.ยุติธรรม

Read more

สุโขทัย- พายุฤดูร้อนพัดถล่ม 3 อำเภอ บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ขณะที่ผู้ว่าฯสั่งการให้ความช่วยเหลือโดยด่วน

สุโขทัย- พายุฤดูร้อน

Read more

จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

จังหวัดสุโขทัย จัดพิ

Read more

สุโขทัยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สุโขทัยจัดกิจกรรมจิต

Read more

สุโขทัยออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพร้อมหน่วยแพทย์ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภออำเภอศรีสำโรง

สุโขทัยออกหน่วยบริกา

Read more

ผวจ.สุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมและปิดการฝึกโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

ผวจ.สุโขทัย เป็นผู้แ

Read more

จังหวัดสุโขทัย เสริมทัพด่วน เปิดอบรม รุ่นที่ 8 ครัวเรือนต้นแบบ HLM และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดสุโขทัย โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” อบรม 5 วัน 4 คืน สร้างองค์ความรู้ สู่ความยั่งยืนของชุมชน

🔶🔶“จังหวัดสุโขทัย เส

Read more

จังหวัดสุโขทัย เสริมทัพด่วน เปิดอบรม รุ่นที่ 8 ครัวเรือนต้นแบบ HLM และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดสุโขทัย โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” อบรม 5 วัน 4 คืน สร้างองค์ความรู้ สู่ความยั่งยืนของชุมชน

🔶🔶“จังหวัดสุโขทัย เส

Read more

นายอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ร่วมบูรณาการเปิดโครงการอบรม รุ่นที่ 5 ครัวเรือนต้นแบบ HLM และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดสุโขทัย โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” อบรม 5 วัน 4 คืน เสริมองค์ความรู้ มุ่งสู่ความยั่งยืนของชุมชน”

🔶🔶“นายอำเภอศรีนคร จั

Read more

จังหวัดสุโขทัยประกอบพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

จังหวัดสุโขทัยประกอบ

Read more

ผวจ.สุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

ผวจ.สุโขทัย เป็นผู้แ

Read more

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(ฝ่ายพัฒนา) ตรวจโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สิน จ.สุโขทัย

# ผู้อำนวยการสำนักงา

Read more

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล”

โครงการพัฒนาพื้นที่ต

Read more

สุโขทัย-คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อลงพื้นที่ดูความพร้อมของสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงขณะที่หญิงผู้ป่วย Covid 19 รักษาหายแล้วหมอโรงพยาบาลสุโขทัยให้กลับบ้านได้

สุโขทัย-คณะกรรมการคว

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง COVID 19 ย้ำเจ้าหน้าที่ทำงานเข้มแข็ง เชื่อมาตรการภาครัฐจะช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดส

Read more

โค้งมรณะ รถตกถนนชนต้นไม้ดับสังเวยต้อนรับปีใหม่ อดีตสจ.หนุ่มขับรถเก๋งจะไปทำธุระยังอำเภอศรีสัชนาลัย ระหว่างรถทางเสียหลักชนอัดต้นไม้ริมถนนไฟลุกไหม้คลอกอย่างสดสยอง

โค้งมรณะ รถตกถนนชนต้

Read more

สุโขทัยออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพร้อมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย

สุโขทัยออกหน่วยบริกา

Read more

ผวจ.สุโขทัยนำทีมสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ออกตรวจร้านค้าร้านอาหารทะเลสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ผวจ.สุโขทัยนำทีมสาธา

Read more