จังหวัดอุบลราชธานี รองเลขาธิการพรรคไทยศรีวิไลย์ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังวัดบ้านกุ่ม พบเขื่อนกันตลิ่งสไลด์พังเสียหายโครงสร้างแตกร้าวบันไดขาดช่วง สไลด์ลงสู่แม่น้ำ

วันที่ 16 ตุลาคม 62 เวลาประมาณ 16:00 น.นายจำรูญศักดิ์ จันทรมัย รองเลขาธิการพรรคไทยศรีวิไลย์ได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนเมื่อวันออกพรรษาจากเหตุการณ์ที่พี่น้องประชาชนไปเฝ้าดูบั้งไฟพญานาคที่บริเวณวัดบ้านกุ่มตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี

ได้แจ้งว่าบริเวณที่ หลังวัดบ้านกุ่ม พบเขื่อนกันตลิ่งสไลด์พังเสียหายโครงสร้างแตกร้าวบันไดขาดช่วง สไลด์ลงสู่แม่น้ำจึงแจ้งให้ไปทำการตรวจสอบ จากการแจ้งข่าวของพี่น้องประชาชนที่ไปชมบั้งไฟพญานาค

นายจำรูญศักดิ์ จันทรมัย จึงรับเรื่องดังกล่าวไว้เพื่อไปทำการตรวจสอบ จากการลงพื้นที่บริเวณดังกล่าวซึ่งห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 130 กิโลเมตรตาม GPS
เมื่อไปถึงบริเวณดังกล่าวพบว่ามีการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งระยะประมาณร่วม 200 เมตร เมื่อเดินตลอดแนวสันเขื่อนพบว่าพื้นคอนกรีตที่ปูทับด้วยบล็อค ได้ทรุดตัวตลอดแนวเมื่อยกเอาอิฐบล็อกออกพบว่าด้านล่างไม่มีพื้นคอนกรีตรองรับแต่อย่างใด บันไดที่ต่อเชื่อมลงสู่แม่น้ำโขงสไลด์ขาดออกจากกันลงสู่แม่น้ำโขง

เห็นก้อนหินที่วางเรียงรายเพื่อป้องกันแนวไหลสไลด์ลงสู่แม่น้ำโขงไม่ปรากฏตะข่ายและแผ่นใยสังเคราะห์ คานตามตลอดระยะแนวสองข้างของบล็อคเป็นการเทลงพื้นดินไม่มีฐานรองรับไม่ครบตามขนาดในบางส่วนเมื่อดูจากสภาพของคานที่ขาดออกจากกัน เหล็กที่ใช้ในการเทคานตลอดแนวตามรูปภาพที่โชว์ให้เห็นจากที่แผ่นบล็อค ทรุดตัวและขาดออกจากกัน เป็นเหล็กเส้นปล้องอ้อยขนาด 12 มิลที่มีขนาดไม่ตรงตามแบบที่กำหนดแผ่นพื้นคอนกรีตวางรองรับ blockไม่ปรากฏและช่องว่างระหว่างการสร้างสันเขื่อนซึ่งเป็นร่องน้ำอีกฟากฝั่งหนึ่งพบเห็นรั้วและ block แต่ไม่พบเห็นการเรียงปิดทับพื้นดิน ไม่พบป้ายชื่อโครงการดังกล่าว

จากการลงพื้นที่ทำการตรวจสอบ นาย จำรูญศักดิ์ จันทรมัย จะเข้าติดตามสอบถามเกี่ยวกับการก่อสร้าง เขื่อนกันตลิ่งบริเวณวัดบ้านกุ่ม การทำเขื่อนกันตลิ่งบริเวณดังกล่าวมีวิธีการรูปแบบการทำงานแบบใดและและงานอยู่ในช่วงขั้นตอนของสัญญาหรือไม่รวมไปถึงการรายงานของผู้ควบคุมงานและวัสดุตัวอย่างที่ผู้ควบคุมงานอนุมัติให้ใช้ในการทำงาน ที่สำคัญเรื่องดังกล่าวเป็นการประกาศจากกรมโยธาธิการซึ่งจะต้องนำเรียนไปยังอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ลงมาตรวจสอบอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งและเรื่องที่เกิดขึ้นจะต้องนำไปสู่กระบวนการของการตรวจสอบของฝ่ายสตงและปปชเพื่อร่วมกันในการตรวจสอบ

ทีมข่าวต่อต้านคอรั่ปชั่น ไทยเกอร์นิวส์