ณ เทศบาลเมืองดูบรอฟนิค สาธารณรัฐโครเอเชีย คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐออสเตรีย


วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ เทศบาลเมืองดูบรอฟนิค สาธารณรัฐโครเอเชีย คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐโครเอเชีย และสาธารณรัฐสโลวีเนีย ระหว่างวันที่ 2 – 12 มิถุนายน 2561

โดยคณะกรรมาธิการมีการประชุมทวิภาคีร่วมกับผู้บริหารเมืองดูบรอฟนิคเกี่ยวกับประเด็น ระบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางสาธารณรัฐโครเอเชีย บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองดูบรอฟนิก ในการจัดทำบริการสาธารณะ ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และการบริหารจัดการเพื่อรักษาความเป็นมรดกโลกของเมืองดูบรอฟนิก โดยมี ประธานสภาเทศบาลเมืองดูบรอฟนิค และรองนายกเทศมนตรีเมืองดูบรอฟนิค ให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน