ข่าวรัฐสภา

อาคารรัฐสภา 2 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายซาอีฟ อับดุลลา มูฮัมหมัด คัลฟาน อัลชัมซี (H.E. Mr. Saif Abdulla Mohammed Khalfan Al Shamsi)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายซาอีฟ อับดุลลา มูฮัมหมัด คัลฟาน อัลชัมซี (H.E. Mr. Saif Abdulla Mohammed Khalfan Al Shamsi) เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมืองโฮไดดาห์ของเยเมน โดยมี คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ พลอากาศเอก ชุชาติ บุญชัย กรรมาธิการ และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล เลขานุการคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมให้การรับรอง
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ ในการประสานการประชุมให้กับนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการเข้าร่วมประชุมนานาชาติเพื่อขันติและสันติภาพ (The Global Council for Tolerance and Peace: GCTP) ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ณ สาธารณรัฐมอลตา ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2561 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกรัฐสภาประเทศต่างๆ ร่วมกัน สำหรับสถานการณ์ในเยเมนประเทศไทยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ในเยเมนที่กำลังดำเนินอยู่อย่างใกล้ชิดด้วยความกังวลและมีความห่วงใยเป็นอย่างมากเกี่ยววิกฤตด้านมนุษยธรรมในเยเมน โดยเฉพาะต่อสตรีและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้งครั้งนี้ ซึ่งประเทศไทยได้มอบเงินจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3 ล้านบาทไทย) ในความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามผ่านสมาคมกาชาดในเยเมนเพื่อช่วยลดวิกฤตในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เรียกร้องให้รัฐภาคีทั้งหมดให้ความสนใจเป็นอย่างมากต่อประชาชนที่เป็นเหยื่อของความขัดแย้งโดยยึดหลักฉันทามติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) และจะต้องหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์และความเสียหายของอาคารสถานที่ต่างๆ (collateral damage) ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเยเมนและเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการตามฉันทามติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติต่อไป
ด้านเอกอัครราชทูตฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติการของกองกำลังพันธมิตรอาหรับทั้งปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มกบฏ Houthis และด้านมนุษยธรรมที่กำลังดำเนินอยู่ภายในและโดยรอบเมืองโฮไดดาห์ของเยเมน โดยขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติไทยช่วยพูดในเวทีสหภาพรัฐสภา (IPU) เพื่อช่วยกดดันกลุ่มกบฏ Houthis ให้ยุติความขัดแย้งอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน