ชมรมวิทยุสมัครเล่นเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์เพื่อพัฒนาสังคมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน


ชมรมวิทยุสมัครเล่นเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์เพื่อพัฒนาสังคมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และส่งมอบแล้วชุดรายอให้กับเด็กกำพร้า เด็กยากไร้ และประชาชนในพื้นที่
ณ ที่ทำการชมรมวิทยุสมัครเล่นเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์เพื่อพัฒนาสังคมจังหวัดนราธิวาส 240/27 ม 2 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส นายธีรยุทธ์ เนื้ออ่อน ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์เพื่อพัฒนาสังคมจังหวัดนราธิวาส นายอิสมาอีล ซาและ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พร้อมด้วย สมาชิกชมรมวิทยุสมัครเล่นเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์เพื่อพัฒนาสังคมจังหวัดนราธิวาสและคณะนักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย ได้ร่วมกันมอบชุดรายอให้กับเด็กกำพร้า เด็กยากไร้ในพื้นที่อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส มีน้องๆเด็กกำพร้า เด็กยากไร้ พร้อมครอบครัวมารอรับชุดรายอจำนวน21ราย ในวันอีดิลฟิตตรี้ที่จะมาถึงนี้ เป็นวันที่ทุกคนอยากมีความสุข ซึ่งน้องๆบางคน บางครอบครัวที่มีเด็กกำพร้าไม่สามารถสร้างความสุขให้กับตนเองได้ และส่วนหนึ่งทางครอบครัวเอง ก็มีความยากจน ความลำบากให้กับครอบครัวของน้องๆเหล่านี้

ทางชมรมฯเห็นความตระหนักในเรื่องของชุดรายอ ที่เป็นสิ่งเล็ก ๆ ที่จะมอบให้เขา แต่จะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับเด็ก ๆ ที่จะเกิดขึ้นในวันอีดิลฟิตตรี้
นายธีรยุทธ์ เนื้ออ่อน ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์เพื่อพัฒนาสังคมจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า โครงการจัดชุดรายอ เพื่อมอบให้เด็กกำพร้าและยากไร้ในครั้งนี้จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีนี้ ทางชมรมได้ดำเนินการร่วมกับสมาชิกชมรมฯ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยนำเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส ในพื้นที่ มาวัดตัว ซึ่งเด็กแต่ละคนก็มีความรู้สึกดีใจที่ได้มาวัดตัว และในวันนี้ได้นำชุดรายอ มามอบให้ พร้อมแจกอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวอีกด้วย เด็ก ๆ เหล่านี้ได้มีชุดสวย สวมใส่ในวันอีดิลฟิตตรี้ ที่จะถึง ทั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกภาคส่วนและเพื่อนๆนักวิทยุสมัครเล่นฯที่ร่วมสมทบทุนในครั้งนี้


////////////////////////////ข่าว/กรียา/นราธิวาส