Uncategorized

จ.อุทัยธานี….!!!@ รองนายกรัฐมนตรี & รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา ต.ทุ่งโพ….!!

จ.อุทัยธานี….!!!@ รองนายกรัฐมนตรี & รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา ต.ทุ่งโพ….!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที่ 11 มิ.ย. 61 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยมุ่งเป้ากลุ่ม “ข้าว” การเกษตร สู่การใช้ประโยชน์ โดยมี นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง กล่าวต้อนรับซึ่งมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี นายสุรชัย สารสุวรรณ์ นายก อบต.ทุ่งโพ นายดำริ สีดำ กำนันตำบลทุ่งโพ หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ให้การต้อนรับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ทุ่งโพซึ่งมี นายสาคร ปากเกล็ด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.ทุ่งโพ เป็นประธานกลุ่ม เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2553 มีสมาชิก 25 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 32 คน มีเป้าหมายผลิตข้าวที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและขายข้าวเปลือกให้สมาชิกในราคาที่เป็นธรรม นอกจากปลูกข้าวอินทรีย์แล้วยังมีการดำเนินการตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

….วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน แจ้งข่าวสาร 093 – 1717897