Reporter&Thai Army

พล.ต.ธวัช ศรีสว่าง ผบ.มทบ.๓๘ เป็นประธานพิธีกิจกรรมปลูกป่าผืนใหญ่ โครงการปลูกป่าประชารัฐร่วมใจ ปลุกต้นไม้ให้แผ่นดินแบบบูรณาการ

๒๐ มิ.ย.๖๑,๐๙๐๐ พล.ต.ธวัช ศรีสว่าง ผบ.มทบ.๓๘ เป็นประธานพิธีกิจกรรมปลูกป่าผืนใหญ่ โครงการปลูกป่าประชารัฐร่วมใจ ปลุกต้นไม้ให้แผ่นดินแบบบูรณาการ ณ ป่าชุมชนบ้านนาชื่นใหม่ ม.๕ ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จว.น.น. โดยได้นำกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จว.น.น. หน่วยทหารในพื้นที่ จว.น.น. (มทบ.๓๘ ,ม.๒ พัน.๑๐ ,ม.๒ พัน.๑๕ ,กรม ทพ.๓๒) นศท.มทบ.๓๘ จิตอาสา อ.เวียงสา นักเรียน ประชาชน ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมปลูกป่า จำนวน ๑,๒๐๐ คน ในพื้นที่ปลูกนำร่อง จำนวน ๕๐ ไร่ จากพื้นที่ ๔๐๐ ไร่ ใช้ต้นไม้ จำนวน ๖,๐๐๐ ต้น (ต้นประดู่ ต้นยางนา ต้นมะขามเปรี้ยว ต้นมะค่า ต้นพยุง ต้นมะไฟ ต้นสัก ต้นว้า ต้นตะเคียน) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย