เปิดตลาดลิง Modern Trade เน้นสินค้าชุมชน ราคาถูก @Big C กระบี่


เปิดตลาดลิง Modern Trade เน้นสินค้าชุมชน ราคาถูก @Big C กระบี่

วันนี้ (19 ก.ค 61) เวลา 18.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ จัดพิธีเปิดประชารัฐ Modern Trade กระบี่ โดยมีนายสมโภชน์ โชติชูช่วง ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานจอดรถห้างบิ๊กซี สาขากระบี่

ตลาดประชารัฐ Modern Trade เป็นหนึ่งใน 9 ตลาด ภาคใต้โครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งรัฐบาลได้เปิดดำเนินการพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยโครงการตลาดประชารัฐเป็นการบูรณาการโครงการที่ดำเนินการเกี่ยวกับตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบ มุ่งเน้นการขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมและพัฒนาตลาดใหม่ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาด ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับมีที่ค้าขายให้เกษตร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ขาย ละทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ จัดสรรลงพื้นที่ตลาดที่เข้าร่วมโครงการ อันจะนำมาซึ่งรายได้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต

 

ตลาดประชารัฐ Modern Trade ตลาดลิง กระบี่ เริ่มเปิดจำหน่ายสินค้าเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา จำหน่ายสินค้าทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวล

 

า 10.00 – 20.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถฝั่งศูนย์อาหาร ห้อง Big c ปัจจุบันมีร้านค้าที่เปิดจำหน่ายสินค้า จำนวน 24 ราย รวม 36 บูท สินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม อาหารทะแลแปรู ผักและผลไม้ เสื้อผ้าและเครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าประเภทสปา และไม้ดอก ไม้

 

ประดับ มียอดจำหน่ายเฉลี่ยสัปดาห์ละ 70,000 – 90,000 บาท แต่ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค 61 เป็นต้นไป ตลาดจะเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวัน และเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร ทั่วประเทศ สามารถนำสินค้าการเกษตรมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ผู้ประกอบการร้านค้า ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาในช่วงที่ราคาผลผลิต ตกต่ำ รวมทั่งต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดในช่วงเวลาปกติ และเชื่อมโยงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมาจำหน่าย เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน และนอกจากนี้ยังมีบูทกลางที่รับฝากขายสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดอีทางหนึ่ง
ข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่
ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน