วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ปางช้างแม่สา เชียงใหม่ รับรางวัล อุสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ( Thailand Tourism Awards ) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

ปางช้างแม่สา เชียงใหม่ รับรางวัล อุสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ( Thailand Tourism Awards ) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นางฐิติรัฐ กัลมาพิจิตร กรรมการปางช้างแม่สา อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ รับรางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ จากตัวแทนของการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร

%d bloggers like this: