วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“ฉก.ร.7” ร่วมหลายภาคส่วนฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและทบทวนความรู้ให้แก่กำลังพลให้มีความรู้ความชำนาญ ในการใช้อุปกรณ์สำหรับการกู้ภัย และการช่วยเหลือต่าง เตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชน หากเกิดภัยพิบัติต่างๆ

“ฉก.ร.7” ร่วมหลายภาคส่วนฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและทบทวนความรู้ให้แก่กำลังพลให้มีความรู้ความชำนาญ ในการใช้อุปกรณ์สำหรับการกู้ภัย และการช่วยเหลือต่าง เตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชน หากเกิดภัยพิบัติต่างๆ

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 64 เวลา 09.00 น. ฉก.ร.7 ร่วมกับ ปภ.จ.แม่ฮ่องสอน, มูลนิธิบรรเทา จ.แม่ฮ่องสอน และร้อย.ร.711 ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อม ของ ชป.บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือ ปชช. เมื่อเกิดอุบัติภัย, วาตภัย, อุทกภัย, น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี พ.อ. สุจินต์ ทรัพย์สิน ผบ.ฉก.ร.7 เป็นประธาน ในการนี้ ได้ทำการฝึกทบทวนให้กับ กพ. ให้มีความรู้ความชำนาญ ในการใช้อุปกรณ์สำหรับการกู้ภัย และการช่วยเหลือต่างๆ, การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยข้ามลำน้ำ และการปฏิบัติร่วมกับอากาศยาน

ทั้งนี้ ผบ.ฉก.ร.7 ได้เน้นย้ำให้หน่วยเตรียมความพร้อม, ทำการฝึกทบทวน เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ อย่างทันท่วงที่เมื่อมีเหตุ หรือ ได้รับการร้องขอ ตามนโยบายกองทัพบกที่ให้ “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: