Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ทุกข์ร้อนชาวบ้าน ภัยพิบัติ

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ.เข้าสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและให้กำลังใจราษฏรที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด/MOITC:ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก/ร้อยเอ็ด/

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ.เข้าสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและให้กำลังใจราษฏรที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
/MOITC:ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก/ร้อยเอ็ด/


วันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 0530 น. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับผู้นำชุมชน ,คณะกรรมการหมู่บ้าน และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ เข้าสำรวจบ้านเรือนของราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา2200 ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือน และโรงเรือนของราษฎร ในพื้นที่ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้รับความเสียหาย 13 หลังคาเรือน

และ หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหาย 9 หลังคาเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด โดยชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าทำการช่วยเหลือต่อไป

—///—MOITC:ชสอท.:ชมรมสื่อออนไลน์IT
/สมนึก/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-ภาพ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27 รายงาน