เจ๋ง! พานไหว้ครู ยุคใหม่เน้นสร้างสรรค์ กินได้ ไม่สิ้นเปลือง


เจ๋ง! พานไหว้ครู ยุคใหม่เน้นสร้างสรรค์ กินได้ ไม่สิ้นเปลือง
เมื่อเวลา 9.30 น.วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานจุดเทียนธูปในวันไหว้ครู โดยมี มิสวรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน เข้าร่วม ณ หอประชุมโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะครู อาจารย์
ดร.บัณฑิต กล่าวว่า พิธ๊ไหว้ครูในปีนี้ได้กำหนดแนวคิดให้เด็กนักเรียนทำพานไหว้ครู ให้เป็น “พานผลไม้ กินได้ บูชาครู” เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นำผลไม้มาเป็นวัสดุในการทำพาน เพื่อแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง โดยยังคงใช้สัญลักษณ์สำคัญในการไหว้ครู เช่น ธูป เทียน ดอกเข็ม เป็นต้น ก่อนหน้านี้เราทำพานไหว้ครู ทำมาจากโฟมบ้าง ดอกไม้บ้าง เมื่อเสร็จพิธีพบว่าสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นขยะและเป็นปัญหา ต้องเอาไปทิ้ง ทั้งที่พานไหว้ครูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการเคารพบูชาครู

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2559 กำหนดเป็นหัวข้อพานจากเครื่องเขียน และปี 2560 กำหนดเป็นพานอุปกรณ์กีฬา เพื่อสร้างค่านิยม ของใช้ได้ กินได้ ประหยัดและสร้างสรรค์ “เราต้องสร้างวัฒนธรรมการใช้วัสดุสิ่งของที่คุ้มค่า ใช้ประโยชน์ได้จริง ทานได้ นอกจากจะลดปริมาณขยะแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ และสร้างค่านิยมไม่ฟุ่มเฟือยเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน” ผอ.วรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวถึงการประกวดพานไหว้ครูว่าเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ประหยัด ถูกต้องตามประเพณีและสวยงามเหมาะสมตามความสามารถของแต่ละช่วงวัย หลังจากพิธีไหว้ครูแล้ว ผลไม้ ผักต่างๆ ในพานโรงเรียนจะนำไปประกอบอาหารเพื่อให้นักเรียนและครูรับประทานร่วมกัน ถือเป็นวัฒนธรรมในการไหว้ครูยุคใหม่ ที่เน้นความสร้างสรรค์ และการใช้ประโยชน์ได้จริง

ข่าวโดย. ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์