Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ทหารพรานผาเมือง…ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ จ.น่าน

ทหารพรานผาเมือง…ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ จ.น่าน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 กองร้อยทหารพรานที่ 3204 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ จำนวน 4 ครัวเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจ และให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในพื้นที่ บ้านสะเกี้ยง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน.

ทรงวุฒิ ทับทอง