ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร

กังวานเผยการเลือกตั้งส.ส.ร้อยเอ็ดแบ่งเขตไม่เป็นทางการพรรคเพื่อไทยครอง6เขตเว้นเขต1พรรคชาติไทยพัฒนาชนะคืออนุรักษ์มีผู้ใช้สิทธิ726,349คนเป็นร้อยละ69.24บัตรเสีย37,282บัตรร้อยละ5.13/สมนึก/รายงาน/0817082129–

กังวานเผยการเลือกตั้งส.ส.ร้อยเอ็ดแบ่งเขตไม่เป็นทางการพรรคเพื่อไทยครอง6เขตเว้นเขต1พรรคชาติไทยพัฒนาชนะคืออนุรักษ์มีผู้ใช้สิทธิ726,349คนเป็นร้อยละ69.24บัตรเสีย37,282บัตรร้อยละ5.13
/สมนึก/รายงาน/0817082129–

กังวาน ผอ.กกต.รอ.เผยผลนับคะแนนเลือกส.ส.ไม่เป็นทางการ/NUKTV/สมนึก/รายงาน/0817082129–

เมื่อเช้าวันนี้ 25 มี.ค 62 เวลา 07.40น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายกังวาน จันทร์หนองสรวง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผย ถึงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการดังนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด มี 20 อำเภอ 7 เขตเลือกตั้ง 2,544 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,045,512 คน เป็นชาย 512,115 คนหญิง 533,397 คน มีผู้สมัคร ส.ส. 263 คน ประกาศไม่รับสมัคร 26 คน อยู่ระหว่างรอคำสั่งศาลสั่งถอนรายชื่อผู้สมัคร 3 คน

ภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการจังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี้ เขต 1 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 153 ,954 คน มาใช้สิทธิ์ 119,868 คน บัตรดี 111,288 บัตรเสีย 7,259 บัตร ไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใด 1,321 บัตร ,เขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้มีสิทธิ์ 151,018 คน มาใช้สิทธิ์ 106,185 คน บัตรดี 99,003 บัตร บัตรเสีย 6,324 บัตร ไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใด 858 บัตร,

เขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้มีสิทธิ์ 145,608 คน มาใช้สิทธิ์ 99,133 คน บัตรดี 93,576 บัตร บัตรเสีย 4,974 บัตร ไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใด 583 บัตร,เขตเลือกตั้งที่ 4 ผู้มีสิทธิ์ 148,813 คน มาใช้สิทธิ์ 99,200 คน บัตรดี 93,335 บัตร บัตรเสีย 5,234 บัตร ไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใด 651 บัตร, เขตเลือกตั้งที่ 5 ผู้มีสิทธิ์ 147,971 คน มาใช้สิทธิ์ 97,3 30 คน บัตรดี 92,429 บัตร บัตรเสีย 4,282 บัตร ไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใด 619 บัตร,

เขตเลือกตั้งที่ 6 ผู้มีสิทธิ์ 145,732 คน มาใช้สิทธิ์ 100,366 คน บัตรดี 95,125 บัตร บัตร เสีย 4,607 บัตร ไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใด 634 บัตร, เขตเลือกตั้งที่ 7 ผู้มีสิทธิ์ 15, 953 คน มาใช้สิทธิ์ 104,247 คน บัตรดี 98,946 บัตร บัตรเสีย 4,602 บัตร ไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใด 699 บัตร


รวมทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างไม่เป็นทางการ มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,04 9,049 คน มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 726, 349 คน เป็นบัตรดี 638,702 บัตร บัตรเสีย 37,282 บัตร ไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใด 5,365 บัตร คิดเป็นผู้มาใช้สิทธิ์ 69.24% บัตรดี 94.1 3 % บัตรเสีย 5.13% ไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใด 0.74 %
การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีรายงานทุจริตในการเลือกตั้งใดๆ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-