Reporter&Thai Army

จังหวัดลำพูน //กิจกรรมตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 ศบภ.พล.ร.7/บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.ศบภ.พล.ร.7/ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ.

เมื่อ 25 พ.ค.61, 1400 ศบภ.พล.ร.7/บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.ศบภ.พล.ร.7/ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ., พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ., ฝสธ.พล.ร.7, ฝอ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ., ผบ.ร.7, รพศ.๕, ผบ.ร.7 พัน.1, ร.7 พัน.2, ผบ.ป.พัน.7 พล.ร.7, ผบ.พัน.สต.กส.ทบ., ชปบ.กกล.ผาเมือง พร้อม กพ. น., ส. และ พล.ฯ ร่วมกับ พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. (ท.), นายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.ล.พ., พ.ต.อ.พิทักษ์ นาสมวาส รอง ผบก.ภ.จว.ล.พ., นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต ๑๐ ลำปาง, นายวิชิต ตันติศักดิ์ ประธานศูนย์ อปพร.เทศบาลนครเชียงใหม่ “พิงค์นคร”, นายมนู ศรีประสาท รอง นายก อบจ.ล.พ., คุณศศิมา บารมี ผจก.สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน, นายประทีป การมิตรี นอภ.เมืองลำพูน, ทต.ป่าสัก และ พนักงานสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน, ประชาชนจิตอาสา, นศท.รร.ส่วนบุญโญปถัมถ์ลำพูน, นศท.รร.จักรคำคณาทร จว.ล.พ., นศท.วิทยาลัยเทคนิคลำพูน และหน่วยงานร่วมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 ณ สนามบินเล็กสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน ต.ป่าสัก อ.เมือง จว.ล.พ. โดยมี พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.ศบภ.พล.ร.7/ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. เป็นประธานฯ มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อสนับสนุน จว.ล.พ. ในการแก้ไขปัญหาอุกทกภัย และการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ผู้ประสบกับภัยพิบัติทุกรูปแบบ, นำเสนอขีดความสามารถ และยุทโธปกรณ์ของแต่ละหน่วยงานฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการประสานงานร่วมกันต่อไปในอนาคต ในการช่วยเหลือประชาชน และใช้ศักยภาพของ ทบ. ช่วยเสริมส่วนราชการพลเรือน ในด้านการบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ส่วนราชการ, ประชาชน, ชุมชน และ อปท. ได้เข้ามามีส่วนร่วมแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหา โดยให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. การแสดงสาธิตขีดความสามารถ และทักษะจำเป็นต่องานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานร่วม จำนวน 7 สถานี ได้แก่
– สถานีที่ 1 : การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ และการใช้เครื่องมือไฮโดรลิค
– สถานีที่ 2 : การสาธิตการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในพื้นที่สูง
– สถานีที่ 3 : การสาธิต การลำเลียงผู้บาดเจ็บในพื้นที่ป่าภูเขา โดยใช้การบรรทุกต่าง
– สถานีที่ 4 : การจัดทำสนาม ฮ. แบบเร่งด่วน
– สถานีที่ 5 : การสาธิตการดับเพลิง
– สถานีที่ 6 : การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
– สถานีที่ 7 : การสาธิตการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยข้ามลำน้ำ
2. การจัดแสดงนิทรรศการยุทโธปกรณ์ที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนจาก หน่วยงานร่วมของจว.ล.พ., จว.ล.ป. และ จว.ช.ม.
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 700 คน