ข่าวการศึกษาและไอที

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอล”บางแพวอลิกซ์คัพ”ครั้งที่1 ณ หอประชุม2โรงเรียนบางแพอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรี

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอล”บางแพวอลิกซ์คัพ”ครั้งที่1
ณ หอประชุม2โรงเรียนบางแพอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรี
นาย พรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาเป็นประธานเปิด
แถลงข่าวฟุตบอลวอลิกซ์คัพครั้งที่1″พร้อมนายศุภวุฒิ เถื่อนกลาง ฟุตซอลทีมชาติไทยนายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีนางจิราดา เนียมรักษา นายกเทศบาลตำบลดอนทรายอำเภอโพธารามนายวันชาติ เนียมรักษา กำนันตำบลดอนทรายอำเภอโพธารามร่วมแถลงข่าว

นายสากล งามขำ.อาจารย์ร.ร.บางแพปฐมพิทยาผู้จัดฟุตบอลวอลิกซ์คัพครั้งที่1..เปิดเผยว่าด้วยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนบาแพปฐมพิทยาได้ร่วมกับบริษัทWarr Sport(วอร์ลิก)จำกัด

จัดการแข่งขัน”บางแพวอร์ลิกคัพครั้งที่1 ” รุ่นอายุไม่เกิน12ปี และรุ่นอายุไม่เกิน13ปีจะแข่งในระหว่างวันที่ 1 ก.ค.61ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561จะทำการแข่งขันทุกวันอาทิตย์ณสนามโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ รู้ชนะ รู้อภัย

เพื่อให้นักเรียนสนใจการกีฬา เพื่อสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างโรงเรียนต่างๆ และเพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะในการแข่งขันอายุ12ปีมีทั้งหมด 6 ทีมได้แก่โรงเรียนอนุบาลบางแพ 2ร.ร.เจี้ยใช้3อนุบาลดำเนิน4ร.ร.เทศบาลป้อมแก้ว5ร.ร.อนุบาลเขางู6ร.ร.เทศบาล3ร.ร.และทีมอายุ13 ปีทั้งหมด10 ทีม

ได้แก่1ร.ร.บางแพปฐมพิทยา2ร.ร.วัดสุทธิวราราม 3ร.ร.วัดศรัทธาสมุทร4ร.ร.เทศบาลป้อมแก้ว.5ร.ร.สมุทรสาครวุฒิชัย6ร.ร.สุชุมนวพันธ์อุปภัมภ์7ร.ร.บางกระปิ8ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ9ร.ร.ปทุมคงคา10ร.ร.ปฐมปฐมวิทยาลัย2

 

สุพจน์ วรสหวัฒน์ ราชบุรี/รายงาน