Uncategorized

อุตรดิตถ์จัดแสดงและประชันมวยไทย ศิลปะการต่อสู้ที่เป็นอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของลูกหลานพระยาพิชัยดาบหัก

อุตรดิตถ์จัดแสดงและประชันมวยไทย ศิลปะการต่อสู้ที่เป็นอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของลูกหลานพระยาพิชัยดาบหัก
นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมการจัดงานมหกรรมมวยพระยาพิชัยดาบหักและมวยไทยสายต่างๆ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์จัดขึ้น ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และการปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ “มวยพระยาพิชัยดาบหัก” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่พระยาพิชัยดาบหัก ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที มีความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด มีความกล้าหาญ

ได้สร้างเป็นมรดกทางภูมิปัญญาไว้ให้ลูกหลาน และประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รู้คุณค่าเห็นความสำคัญและความภาคภูมิใจในศิลปะการต่อสู้มวยพระยาพิชัยดาบหัก และร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป และมีความเข้าใจในสายมวยพระยาพิชัยดาบหักอัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์กิจกรรมภายในงาน มีการแสดงศิลปะการต่อสู้ “มวยพระยาพิชัยดาบหัก” โดยนักเรียนกว่า 400 ชีวิตเบื้องหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักซึ่งเป็นปฐมบรมครู ประกอบเพลงมาร์ช, การแสดงศิลปะการต่อสู้มวยและดาบจากสำนักพิชัยรณรณยุทธ์, การแสดงมวยพระยาพิชัยดาบหักจากอำเภอพิชัย

และการแสดงการประชันมวยไทยสายต่างๆ ได้แก่ การปิดตาชกมวยแบบโบราณ การแสดงและสาธิตมวยไชยา การแสดงและสาธิตมวยโคราช การแสดงและสาธิตมวยลพบุรี การแสดงและสาธิตมวยสมเด็จพระเจ้าเสือ การแสดงและสาธิตมวยคาดเชือกและมวยกรมพลศึกษา การแสดงและสาธิตมวยคุ้มเจ้าหลวงลำปางหรือมวยเจิงโบราณ และการชกมวยไทยทั้งหมดอีก 6 คู่


*****นำรัก สมบัติ ภาพ/ข่าว