ข่าวการศึกษาและไอที

ผอ.โรงเรียนปลื้ม!! ผู้ปกครองนักเรียนใส่ใจเข้าประชุมเกือบร้อยเปอร์เซ็น

ผอ.โรงเรียนปลื้ม!! ผู้ปกครองนักเรียนใส่ใจเข้าประชุมเกือบร้อยเปอร์เซ็น
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 มิถุนายน 2561ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน โดยมี พลฯ สุริยัน จันเกิน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมเป็นตัวแทนคณะครู กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน
จากนั้น นายสิทธิพล อินจำปานักเรียนชั้น ม.6/1ได้แสดงขับร้อง เสภาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้แต่งเนื้อร้องเอง ส่วนการฝึกซ้อม ได้รับเกียรติจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และผู้ร่ายรำประกอบได้แก่ ด.ญ.วิภาวิณี และด.ญ.วิภาดา สอนมุข นักเรียนชั้น ม.2/1 ฝึกสอนการรำโดยคุณครูวรรณจิภา ศรีบุตรา
ในการประชุมได้มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย นางอนัฐพร เสริฐปัญญา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ บรรยายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ อนามัยของนักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงครู อาจารย์ในการรักษาสุขภาพ ทางด้านพันตำรวจโท ชาคริต ถิ่นจันทร์ รองผู้กำกับการ ปราบปราม สภ.นาเฉลียง บรรยายเรื่องการขับขี่ปลอดภัย รณรงค์ให้นักเรียน และผู้ปกครองสวมหมวกกันน๊อค 100% โดยจัดโซนนิ่งถนนหมายเลข 21 สายสระบุรี-หล่มสัก ตั้งแต่บริเวณตู้ยามทางหลวงถึง ธ.ก.ส.สาขานาเฉลียง โดยจะเริ่มตรวจจับผู้ที่ไม่สวมหมวกฯตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน2561โดยจะเป็นการตรวจจับเพื่อว่ากล่าวตักเตือน และหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 จะเริ่มออกใบสั่งปรับไม่เกิน 500 บาทสำหรับผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกฯ และถ้าผู้ซ้อนท้ายไม่ได้สวมหมวกกันน็อคด้วยก็จะเสียค่าปรับไม่เกิน 1,000 บาท ต่อจากนั้นนางอุบล ชูชีพ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการฯ ได้บรรยายเรื่องการจัดการเรียนการสอน คุณภาพของนักเรียน และโรงเรียนที่มีมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน เท่าเทีบมกับโรงเรียนในระดับอำเภอ และจังหวัด จากนั้นปิดท้ายด้วยการบรรยายของ นายสุวรรณ กินแพงศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เรื่อง ระเบียบ วินัยของนักเรียน ก่อนจะปล่อยผู้ปกครองพบปะครูประจำชั้นเพื่อแรกเปลี่ยนถึงพฤติกรรมของบุตรหลานต่อไป

ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์