Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.พ.ร. โดย พ.อ.ธงชัย มีอนันต์ ผบ.ม.๒/ผบ.กกล.รส.จว.พ.ร. //มอบของใช้และถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

เมื่อ ๑๘๐๙๓๐มิ.ย.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ร. โดย พ.อ.ธงชัย มีอนันต์ ผบ.ม.๒/ผบ.กกล.รส.จว.พ.ร. มอบหมายให้ ร้อย.รส.ที่.๑ ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ (อ.สอง)ร่วมกับ ปกครองอำเภอสอง,สภ.สอง,อบต.ทุ่งน้าว,กาชาดจังหวัดแพร่,ปภ.จังหวัดแพร่,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบของใช้และถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบเหตุอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง บ้านเลขที่๒๑๓/๑ ม.๓ ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ ของนายภานุ เทศะ อายุ๓๕ ปี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย