Reporter&Thai Army

“สำรวจ-ค้นหา-ช่วยเหลือ-กู้ภัย” ทภ.3 เข้ม!! ตรวจความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2561 พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ย้ำทุกข์ ปชช.คืองานเร่งด่วน

“สำรวจ-ค้นหา-ช่วยเหลือ-กู้ภัย” ทภ.3 เข้ม!! ตรวจความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2561 พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ย้ำทุกข์ ปชช.คืองานเร่งด่วน

กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3
ตรวจความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2561

 

พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน “ตรวจความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2561 ” เพื่อเป็นการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ก่อนเกิดสถานการณ์จริง ณ สวนสาธารณะบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2561

 

ด้วยปัจจุบัน ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุในพื้นที่ภาคเหนือ ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่รับผิดชอบ

กองทัพภาคที่ 3 ในฐานะ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 จึงได้กำหนดให้มีการ “ตรวจความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2561 ” ขึ้น เพื่อตอบรับนโยบายรัฐบาลและกองทัพบก ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ในพื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ สำหรับการตรวจความพร้อมฯในครั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก, เทศบาลนครพิษณุโลก, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก, มูลนิธิร่วมกตัญญู, มูลนิธิประสาทบุญสถาน พิษณุโลก, สมาคมกู้ภัยข่าวภาพ พิษณุโลก และหน่วยกู้ภัยบูรพา พิษณุโลก ได้นำกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือของหน่วย มาตรวจ และสาธิตการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงเพื่อแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของแต่ละหน่วยงานอีกด้วย

ในการตรวจความพร้อมฯครั้งนี้ ได้จำลองสถานการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัย ขึ้น ได้แก่ การสำรวจและประเมินสถานการณ์ด้วยชุดสำรวจตรวจสอบพื้นที่, การคัดกรองผู้ประสบภัยในพื้นที่, การลำเลียงผู้ประสบภัย, การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำของชุดประดาน้ำ, ชุดกู้ภัย, ชุดพยาบาล นอกจากนี้ยังมีการสาธิต การส่งกลับผู้ประสบภัยโดยทางอากาศยานอีกด้วย รวมถึงยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วม ในครั้งนี้

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้มีความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ จึงได้ให้มีการบูรณาการความร่วมมือกันของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันระดมศักยภาพในการเตรียมความพร้อม ในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยพร้อมเพรียงกัน และช่วยกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ สิ่งสำคัญในการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ คือ การแจ้งเตือนภัยและติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยทุกหน่วยต้องประสานงานให้สอดคล้องและแน่นแฟ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ได้เกิดความมั่นใจ ว่าจะสามารถได้รับความช่วยเหลือต่อสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา

นอกจากนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้จัด “กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ โดยได้จัดให้มีการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ กำจัดเศษขยะ เศษใบไม้ และเศษวัสดุต่างๆที่มีอยู่ในท่อ ณ บริเวณถนนศรีวิสุทธาราม (ซอยข้างธนาคารอาคารสงเคราะห์) ตั้งแต่แยกถนนมิตรภาพ ถึง ถนนศรีวิสุทธาราม รวมระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยมี มณฑลทหารบกที่ 39, เทศบาลนครพิษณุโลก, ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก,นักศึกษาวิชาทหาร และจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก จำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม