Uncategorized

จ.นครสวรรค์…!!@ ผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนบูรณะ บ้านผู้ป่วยติดเตียง….!!

จ.นครสวรรค์…!!@ ผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนบูรณะ บ้านผู้ป่วยติดเตียง….!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ บ้านเลขที่ 29/1 หมู่ 8 ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง ขวัญใจชาวชุมแสง(ไปทุกที่ที่มีทาง) เป็นประธานในการซ่อมบ้านให้ นายวินัย จันทร์ตระกูล ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ลุยขึ้นบนหลังคามุงสังกะสีด้วยตนเอง

โดยมี นายประสาท บุญส่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ได้นำช่าง ชาวบ้านจิตอาสา ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมบ้านส่วนที่สึกหลอ ซึ่งมีผู้ใจบุญ ชมรม เอฟ ซี โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาชมรมฯ คุณสัญญา นิลสุพรรณ (ที่ปรึกษาสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย) ที่ปรึกษา ได้มอบให้ คุณพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ ประธานชมรม เอฟ ซี นำเงินมามอบให้ซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมจำนวนกว่า 20,000 บาท และมี นายไพฑูรย์ อินทร์นาง เจ้าของเต๊นรถมือสอง ไพฑูรย์โอโต้คาร์ อ.ชุมแสง ร่วมบริจากกว่า 10,000 บาท

….วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว..อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897