ข่าวการศึกษาและไอที

จังหวัดชัยนาท…!!@ ปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย….!!

จังหวัดชัยนาท…!!@ ปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย….!!

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.61นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต หลักสูตรการฝึกอาชีพเร่งด่วนสาขาช่างเอนกประสงค์(ช่างชุมชน) ณ วัดมะปราง ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

นางสาวจิรานันท์ จิววัฒนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท กล่าวรายงานว่า การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอาชีพจะเป็นผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/คน/ปี โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 15 ,18-22 และ 25 มิถุนายน 2561 ระยะเวลาฝึกจำนวน 10 วัน 60 ชั่วโมง ณ วัดมะปราง ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือในด้านช่าง ประกอบด้วย ช่างไฟฟ้า ช่างประปาและสุขภัณฑ์ ช่างซ่อมผนังและกระเบื้อง ซึ่งช่างชุมชนดังกล่าว จะสามารถช่วยเหลือประชาชนในชุมชน ในงานซ่อมสร้างบ้านเรือนที่เสียหายจากการเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่ม หรือสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว หรือเพื่อประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพอิสระ
ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะได้รับการฝึกทั้งในภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ในหัวข้อต่างๆอาทิเช่น ความปลอดภัย จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า การซ่อมประปาและสุขภัณฑ์ การซ่อมผนังและกระเบื้อง และการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับเครื่องมือประกอบอาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมรับการฝึกจำนวน 20 คน และผ่านการฝึก 18 คน

….ทีมงาน 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร…แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897