Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.ท.ปริญญ์ ฤกษ์เย็น ผบ.ป.21 พัน.20/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 (ลับแล) ชป.ประจำอำเภอลับแล ร่วมกับ ทต.ทุ่งยั้ง ทต.พระเสด็จ อบต.ชัยจุมพล ทต.ศรีพนมมาศ นักศึกษาวิชาทหาร (รด.จิตอาสา)มทบ.35 ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมฉีดพ่นน้ำ รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นถนน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

เมื่อ 040900 ก.พ.62 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.ท.ปริญญ์ ฤกษ์เย็น ผบ.ป.21 พัน.20/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 (ลับแล) ชป.ประจำอำเภอลับแล ร่วมกับ ทต.ทุ่งยั้ง ทต.พระเสด็จ อบต.ชัยจุมพล ทต.ศรีพนมมาศ นักศึกษาวิชาทหาร (รด.จิตอาสา)มทบ.35 ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมฉีดพ่นน้ำ รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นถนน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ณ สวนสาธารณะหนองพระแล ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์