ข่าว ร้อยเอ็ด

ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.27 ร่วมเปิดโครงการ”พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ครอบครัวทหารสดใส ห่างไกลความพิการ “เพื่อ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานคลินิกก่อนตั้งครรภ์ให้กำลังพลและคู่สมรส

ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.27 ร่วมเปิดโครงการ”พัฒนาศัก […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ฝากเงินกับ ธ.ก.ส. ทุกสาขา จำนวน 1,892 รางวัล มูลค่า 13,800,000 บาท

ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ฝากเงินกับ ธ.ก […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด- เฝ้าฯ รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)

จังหวัดร้อยเอ็ด- เฝ้าฯ รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปี 2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยน […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

วันชัยผวจ.ร้อบเอ็ดเฝ้าฯ รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)

วันชัยผวจ.ร้อบเอ็ดเฝ้าฯ รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมนายอำเภอประจำเดือนมกราคม 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุกข์ร้อนชาวบ้าน สถานที่ท่องเที่ยว เกษตรกร

ร้อยเอ็ดเปิดงานสืบสานประเพณีบุญคูณลานอำเภอจังหารเพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างรายได้ ตลอดทั้งการสร้างความสามัคคีปรองดองกัน /สมนึก-บพิตร/NB๑๐๑TVnews/0817082129–

ร้อยเอ็ดเปิดงานสืบสานประเพณีบุญคูณลานอำเภอจังหารเพื่อเป […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร แถลงข่าว

ร้อยเอ็ดทวี-สกุณา-สำรวยรับรางวัลที่1รถยนต์มูลค่ากว่า1.4ล้านในงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคครั้งที่47จำนวน1,892รางวัลเงินกว่า13ล้านบาทที่ธกส.สาขาโพธิ์ชัย /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดทวี-สกุณา-สำรวยรับรางวัลที่1รถยนต์มูลค่ากว่า1.4 […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี “บุญคูณลาน” อำเภอจังหาร ประจำปี 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจังหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครง […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรมงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 47 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรมงานจับรางว […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ตำบลโนนรัง(ทำความดีด้วยหัวใจ)นายก.อบต!!รวมพลัง!!!(พชต)อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จ. 101 Smart City!!!

ตำบลโนนรัง(ทำความดีด้วยหัวใจ)นายก.อบต!!รวมพลัง!!!(พชต)อ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด… ประชุมเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ จิตอาสา ประจำปี 2562 ..

ร้อยเอ็ด… ประชุมเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาเครือข่ายว […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้บริหาร “เสวนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยน […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) ครั้งที่ 1/2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด้าร่วมประชุมคณะกรรม […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน เกษตรกร

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนรวมพลังอช.สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยจิตอาสาจังหวัดร้อยเอ็ด /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีโครงการพัฒนาผ […]

Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด

ผบ.มทบ.27 วางมาตรการเข้มตรวจหาสารเสพติด กวดขันวินัย ทหารใหม่ ก่อนกลับเข้ากรมกอง /สมนึกบุญศรี/รายงาน/0817082129–:

ผบ.มทบ.27 วางมาตรการเข้มตรวจหาสารเสพติด กวดขันวินัย ทหา […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายบุรี ทิพนัส สสอ.รอ!!เข้าติดตามแผน งานโครงการกองทุนประจำปี 2562

นายบุรี ทิพนัส สสอ.รอ!!เข้าติดตามแผน งานโครงการกองทุนปร […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน!!!เปิดการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 !!!!

จังหวัดร้อยเอ็ด ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน!!!เปิดการจัด […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2562

ร้อยเอ็ด… โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด “เข้าวัดวันธรรมสวนะ ไหว้พระสวดมนต์” ณ วัดศิลามงคล บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด “เข้าว […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน สถานที่ท่องเที่ยว เกษตรกร

ร้อยเอ็ดจัดเวทีสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศจังหวัดร้อยเอ็ด /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129

ร้อยเอ็ดจัดเวทีสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประช […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด บรรยายพิเศษและร่วมพบปะเครือข่ายสมัชชาสุขภาพใน “เวทีสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศจังหวัดร้อยเอ็ด

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด บรรย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ ๚

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2”

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร

ดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

ดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองร้อยเอ็ดร่วมจัดเตรียม!!!

ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองร้อยเอ็ดร่วมจัดเตรียม!!! […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป นอกเทศกาลเข้าพรรษา

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน มหาทานบารมี ประเพณี บุญผะเหวดร้อยเอ็ด ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร อาหารและยา

นพ.สุขุม ปลัดก.สธ.เปิดบ้านปันน้ำใจไทยเพิ่มพูลและคณะสงฆ์งบ5ล้านบาทเพื่อรองรับผู้ป่วยฉายแสง /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

นพ.สุขุม ปลัดก.สธ.เปิดบ้านปันน้ำใจไทยเพิ่มพูลและคณะสงฆ์ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังคนกล้าคืนถิ่น “กล้าคิด กล้าทำ กล้ารอด คนกล้า 4.0”

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดออกชี้แจง!!ว่าด้วยเรื่อง อสม.กับบัญชีธนาคาร ธกส.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดออกชี้แจง!!ว่าด้วยเรื่อง อสม […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เตรียมต้อนรับ!!!

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด (สาขาโพนทอง) เดินหน้าร่วมกับโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ มุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน

ร้อยเอ็ด… สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด (สาขาโพนทอ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร เกษตรกร

ดร.ทุยเปิดใจหัวใจเพื่อชาติ 59 ปี ยังเหมือนเดิมรักและศรัทธาเทเสียงเลือกส.ส.พรรคเพื่อชาติเพื่อที่ดร.ทุยจะได้รับใช้พี่น้องเกษตรกรและประชาชน /สมนึก-กนกวรรณ/รายงาน/๐๘๑๗๐๘๒๑๒๙/

ดร.ทุยเปิดใจหัวใจเพื่อชาติ 59 ปี ยังเหมือนเดิมรักและศรั […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

เหตุรถบรรทุกสิบล้อ เฉี่ยวชน!!!กับ รถจักรยานยนต์ ที่ ถนนสายเมืองสรวงสุวรรณภูมิ ๚!!

เหตุรถบรรทุกสิบล้อ เฉี่ยวชน!!!กับ รถจักรยานยนต์ ที่ ถนน […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พล.ต.ต. สมชาย นุ่มโต ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด พ.อ.ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ. (ท) เข้าร่วมประชุมผู้บริหารงานด้านความมั่นคง พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน “ครบรอบ 4 ปี

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดหาสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็ประธาน การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง!!

เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและติด […]

Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร

ทหารมทบ.27ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนรุ่นที่13 เพื่อติดตามการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ทหารมทบ.27ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนรุ่นที่13 เ […]

Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร แถลงข่าว

ขนส่งร้อยเอ็ดเปิดแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลครั้งที่ 3 หมวดอักษร บษ. จำนวน 301 หมายเลข บุญรักษาพาสุกเกษม /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ขนส่งร้อยเอ็ดเปิดแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสว […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ฉ่ำมะณี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

วันนี้ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.นายเจนเจตน์ เจน […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

อำเภอโพธิ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ด แถลงข่าวเล่าขานตำนานบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ปี 2562 ปั้นข้าวจี่ยักษ์ทาไข่ ใหญ่ที่สุดในโลก

อำเภอโพธิ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ด แถลงข่าวเล่าขานตำนานบุญข้า […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดนิสิตอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนมอบพลังใจในการสร้างความสุขสู่ชุมชนดังคำกล่าวภาษาอีสานที่ว่า“ช้างเหยียบนา พญาเหยียบเมือง”

ร้อยเอ็ดนิสิตอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนมอบพลังใจในการสร้างความ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

อำเภอโพธิ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ด แถลงข่าวเล่าขานตำนานบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ปี ๒๕๖๒ (ปั้นข้าวจี่ยักษ์ทาไข่) ใหญ่ที่สุดในโลก

อำเภอโพธิ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ด แถลงข่าวเล่าขานตำนานบุญข้า […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมผลการดำเนินงานการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมผล […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

4 ทศวรรษชาวเมืองโพธิ์ชัยสืบทอดตำนานนางปุณณทาสีได้ทำข้าวจี่ถวายแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถึงเดือนสามของทุกปี

ร้อยเอ็ด… 4 ทศวรรษชาวเมืองโพธิ์ชัยสืบทอดตำนานนางป […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

(ต.)รอบเมืองร้อยเอ็ดรับ”วุฒิบัตร”นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพหลักสูตร 50 ชั่วโมง

(ต.)รอบเมืองร้อยเอ็ดรับ”วุฒิบัตร”นวดแผนไทยเ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร บษ จังหวัดร้อยเอ็ด๚!

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร อาหารและยา

น.พ.สุขุมปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปประจำปีเพื่อการถ่ายทอดการบริหารงาน และสร้างเครือข่ายสุขภาพที่เข้มแข็งในการดำเนินงานทั้ง 13 เขตสุขภาพ /สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/รายงาน/0817082129–

น.พ.สุขุมปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมพั […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด(อย) ติดตามผลงานเครือข่ายชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล!!!

ร้อยเอ็ด(อย) ติดตามผลงานเครือข่ายชุมชน บ้าน วัด โรงเรีย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสครั้งที่ 1/2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเป […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) รุ่นที่ 1

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

น.พ.สุขุมปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป

น.พ.สุขุมปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมพั […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร

วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด(บริเวณด้านหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ฉ่ำมะณี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

วันนี้ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.นายเจนเจตน์ เจน […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

เมืองเกินร้อย ณ อบต.สะอาดสมบูรณ์(คึกคัก)ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พร้อม ๕ ต.!!!!!

เมืองเกินร้อย ณ อบต.สะอาดสมบูรณ์(คึกคัก)ดำเนินการพัฒนาศ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นางสาวจิราวัลย์ ซาเหลา ผอ.กศน.เมืองร้อยเอ็ดจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ รู้สิทธิ รู้หน้าที่รู้กฎหมายสำหรับประชาชน!!บูรณาการ งาน!!!

https://youtu.be/2v-_2eEolnQ https://youtu.be/DHNL3hpz9 […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน แถลงข่าว

ร้อยเอ็ดชุดพิทักษ์สาเกตโดยชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดและฝ่ายปกครองอ.ศรีสมเด็จได้ขยายผลจับกุมผู้ต้องหา3คน ของกลางยาบ้ารวมทั้งสิ้น 794 เม็ด ส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองร้อยเอ็ด ดำเนินคดี /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082139–

ร้อยเอ็ดชุดพิทักษ์สาเกตโดยชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ร้อยเอ็ดจัดประชุมประชาคม อปพร.ระดับจังกวัดเพื่อให้มีการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์ อปพร. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด กับหน่วยงานและองค์กรอาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดประชุมประชาคม อปพร.ระดับจังกวัดเพื่อให้มีการ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน เกษตรกร

ร้อยเอ็ดฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ประมงหรือ ชปพ.ประมงเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอหรือกำหนด /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

วันนี้ ๒๓ มกราคม 2562 นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมือ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมระดับจังหวัด

วันนี้ (23 มกราคม 2562) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ประมงหรือ ชปพ.ประมงเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอหรือกำหนด

ร้อยเอ็ดฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด สคบ. ลงพื้นที่สุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์ทองคำจากร้านทองกว่า 21 ร้าน นำมาทดสอบปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณโดยวิธีเอกซเรเย์เทคนิค ที่ศาลากลางจังหวัด หวังให้ชาวร้อยเอ็ดซื้อทองได้มาตรฐาน

จังหวัดร้อยเอ็ด สคบ. ลงพื้นที่สุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์ทองคำจ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

พรรคเพื่อชาติสัญจรลงพื้นที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด… พรรคเพื่อชาติสัญจรลงพื้นที่อำเภอโพนทอง […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด/โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพหลักสูตร ๕๐ ชั่วโมงปี ๒๕๖๒

ร้อยเอ็ด/โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพหลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ร่วมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ร่วมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงาน […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้มีการจัดประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (พชอ.).

วันนี้ ๒๒ มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุกข์ร้อนชาวบ้าน แถลงข่าว

สงครามหัวหน้าพรรคเพื่อชาติลงร้อยเอ็ดเปิดตัววีระวัฒน์เขต2ได้เวลาเปลี่ยนให้พรรคเพื่อชาติรับใช้พี่น้องแก้ปัญหายากจนไม่มีฮั้วกัน /สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/รายงาน/0817082129-

สงครามหัวหน้าพรรคเพื่อชาติลงร้อยเอ็ดเปิดตัววีระวัฒน์เขต […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานที่ประชุมคณะทำงานกลุ่มพื้นที่ Cluster เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม

สงครามหัวหน้าพรรคเพื่อชาติลงร้อยเอ็ดเปิดตัววีระวัฒน์เขต2

สงครามหัวหน้าพรรคเพื่อชาติลงร้อยเอ็ดเปิดตัววีระวัฒน์เขต […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”เพื่อติดตามการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”เพื่อติดตามการน้อมนำ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ทุกข์ร้อนชาวบ้าน เกษตรกร

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2562เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้(ทุกประเภท /สมนึกบุญศรี/รายงาน/0885730542–

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดร้อยเ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังอนุมัติ!!เพื่อรองรับ!!!!!

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังอนุมัติ!!เพื่อรองรับ!!!! […]

ข่าว ร้อยเอ็ด เกษตรกร

ร้อยเอ็ดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี 2562

ร้อยเอ็ดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพไร่นา […]

Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

ร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดร้อยเอ็ดเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ครั้งที่ 1 ปี 2562เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน /สมนึก บุญศรี/รายงาน/

ร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดร้อยเอ็ดเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชา […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ครั้งที่ 1 ปี 2562เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน

ร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ทุกข์ร้อนชาวบ้าน อาหารและยา

อริศาฟ้าส่งหมอลำลำรักษาคนไข้ /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0885730542–

อริศาฟ้าส่งหมอลำลำรักษาคนไข้ /สมนึก บุญศรี/รายงาน/08857 […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ตำบลโนนรัง พัฒนาศักยภาพเสริมความรู้ด้านนำ้ยาทำความสะอาด (สูตรพิเศษ)

ตำบลโนนรัง พัฒนาศักยภาพเสริมความรู้ด้านนำ้ยาทำความสะอาด […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ตำบลโนนรังรับปีใหม่2562!!สร้างชื่อกระหึ๋มกันอีกรอบ!!15 ตำบล”คว้าชนะเลิศการประกวดอันดับ 1

ตำบลโนนรังรับปีใหม่2562!!สร้างชื่อกระหึ๋มกันอีกรอบ!!15 […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษก บวงสรวงบรรจุดวงตาองค์พญาศรีอาริยเมตตาโยนาคราช พร้อมทั้งวัตถุมงคล 108

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด”บูรณาการ”หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นการดูแลสุขภาพประชาชน อุทิศถวาย!!!

ร้อยเอ็ด”บูรณาการ”หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมก […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด… พยานาคราชตัวใหญ่ชื่อ”พยาศรีอาริยะเมตตาโย!!!ที่อ่างเก็บน้ำร้อยเอ็ด….

ร้อยเอ็ด… พยานาคราชตัวใหญ่ชื่อ”พยาศรีอาริยะ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

วันนี้ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นายวันชัย ค […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

จังหวัดร้อยเอ็ดเข้มคณะทำงานเพื่อควบคุม กำกับและสนับสนุนการดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการก่อสร้างโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล(ชานอ้อย) /สมนึก บุญศรี/ราบงาน/0817083129–

จังหวัดร้อยเอ็ดเข้มคณะทำงานเพื่อควบคุม กำกับและสนับสนุน […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

ปิติ นพ.สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด แจงการจัดงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นการดูแลสุขภาพประชาชนในถิ่นธุรกันดาร อุทิศถวายฯ /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ปิติ นพ.สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด แจงการจัดงานหน่วยแพทย์ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ภัยพิบัติ สถานที่ท่องเที่ยว แถลงข่าว

พลตรีชัยนาจ รองหัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์ลงร้อยเอ็ดเพื่อเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส.ทั้ง7เขตพรรคก้าวด้วยธรรมนำด้วยใจมีนโยบายพรรคที่ดีมีสุขทั้งประเทศต่อยอดนโยบายพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าได้สส.อีสานถึง10คนแน่นอน /สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129

พลตรีชัยนาจ รองหัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์ลงร้อยเอ็ดเพื่อเป […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอธวัชบุรี” ประจำปี 2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด คณะครูและบุคลากรทาง การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานวันครู ปี 2562 คับคั่ง เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู!!!

ร้อยเอ็ด คณะครูและบุคลากรทาง การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม พบปะ!!!!

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีผูกข้อมือเเละบายศรีสู่ขวัญ นางวิภาวี เเดงท่าขาม

นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่เพื่ออนุรักษ์ ประเพณีของชาวอีสาน เพื่อแสดงพลังแห่งความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่เพื่ออนุรั […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนการส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัด ร้อยเอ็ดครั้งที่ 1/2562พิจารณาเงินกู้216รายจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่ขอจัดใหม่จำนวน 8 อปท.1 องค์กร /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817083139–

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนการส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิกา […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการฝึกอาชีพ “คนสร้างงาน สานฝันสู่คนหางาน”เพื่อนำผู้ผ่านกระบวนการคุมประพฤติเข้ารับการฝึกอาชีพตามความสนใจจากผู้ประกอบการ /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการฝึกอาชีพ “คนสร้างงาน สานฝันสู่ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ทุกข์ร้อนชาวบ้าน อุบัติเหตุ

ร้อยเอ็ดแบ่งกลุ่มสัมมนาและนำเสนอผลการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดแบ่งกลุ่มสัมมนาและนำเสนอผลการถอดบทเรียนผลการดำเ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้อยเอ็ดจัดงานวันครูครั้งที่ 63 คุณธรรมนำครูไทยสร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรงคำขวัญวันครู ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี เพื่อความภาคภูมิใจในฐานะแม่พิมพ์ของชาติ และรำลึกถึงพระคุณของครู /สมนึก- บพิตร/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดงานวันครูครั้งที่ 63 คุณธรรมนำครูไทยสร้างเด็ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด”อสม”ร่วมอบต.โนนรัง”ลุย!!อาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชุมชน/กำจัดขยะ!!!

ร้อยเอ็ด”อสม”ร่วมอบต.โนนรัง”ลุย!!อาสา […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดประชุมเชิงปฎิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยเอ็ดประชุมเชิงปฎิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่ง […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด… สื่อมวลชนอิสานตอนบน บูรณาการณ์ ปปส.ภาค 4 แก้ไขปัญหายาเสพติด

ร้อยเอ็ด… สื่อมวลชนอิสานตอนบน บูรณาการณ์ ปปส.ภาค […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562เพื่อดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคขึ้นในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี /สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ใ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย

วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” วันอังคารที่ ๑๕ มก […]

ข่าว ร้อยเอ็ด นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมพนักง […]

ข่าว ร้อยเอ็ด นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พลตำรวจตรี สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการอบรมตัดผมชายเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพและลดรายจ่ายในครัวเรือนของข้าราชการตำรวจเมืองร้อยเอ็ด ที่ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

พลตำรวจตรี สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน แถลงข่าว

ธนาธรนำพรรคอนาคตใหม่ลงร้อยเอ็ดพร้อมเปิดตัวผู้จะสมัครสส.ครบทุกเขตพร้อมสร้างพรรคการเมืองประชาชนให้เข้มแข็งเอาผลประโยชน์มาที่ประชาชนยุติรัฐประหารที่ทำให้ประเทศล้าหลัง สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ธนาธรนำพรรคอนาคตใหม่ลงร้อยเอ็ดพร้อมเปิดตัวผู้จะสมัครสส. […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ทุกข์ร้อนชาวบ้าน เกษตรกร

ร้อยเอ็ดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ธนาธรนำพรรคอนาคตใหม่ลงร้อยเอ็ดพร้อมเปิดตัวผู้จะสมัครสส.ครบทุกเขตพร้อมสร้างพรรคการเมืองประชาชนให้เข้มแข็งเอาผลประโยชน์มาที่ประชาชนยุติรัฐประหารที่ทำให้ประเทศล้าหลัง

ธนาธรนำพรรคอนาคตใหม่ลงร้อยเอ็ดพร้อมเปิดตัวผู้จะสมัครสส. […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวบันเทิงและกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว แถลงข่าว

ร้อยเอ็ดจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญอบรมพัฒนาบุคลากรเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านบักตู้ ตำบลโนนสวรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญอบรมพัฒนาบุคลากรเครือข่ายท่ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นางสาวกาญจนา ภูวพัฒนกิจ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1รถยนต์กระบะ มิตซูบิชิ ไทรทัน เมก้าแคบ จากการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

นางสาวกาญจนา ภูวพัฒนกิจ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1รถย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด สถานที่ท่องเที่ยว

จังหวัดร้อยเอ็ดเตรียมจัดพิธีมหาพุทธาภิเษก บวงสรวง บรรจุดวงตาองค์พญาศรีอาริยเมตาโยนาคราช พร้อมวัตถุมงคล 108 เพื่อให้องค์พญานาคเป็นสถานที่เชิงสัญลักษณ์ ที่เป็นสิริมงคลแก่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ดเตรียมจัดพิธีมหาพุทธาภิเษก บวงสรวง บรรจุ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลแด่สองหญิงผู้โชคดีรับรางวัลใหญ่พร้อมมอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดรวม 15,500 บาท

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลแด่สอ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม แถลงข่าว

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลแด่สองหญิงผู้โชคดีรับรางวัลใหญ่พร้อมมอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดรวม 15,500 บาท /สมนึก บุญศรี/รายวาน/0817082129–

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลแด่สอ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

“สุดารัตน์” พร้อมแกนนำพรรคเพื่อไทย ลุยจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดตัว “ฉลาด ขามช่วง”

“สุดารัตน์” พร้อมแกนนำพรรคเพื่อไทย ลุยจังหว […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม แถลงข่าว

CLIP:”สุดารัตน์” พร้อมแกนนำพรรคเพื่อไทย ลุยจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดตัว “ฉลาด ขามช่วง” ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 2 ลั่นจะทำให้ราคาสินค้าเกษตรกลับมาดีขึ้นได้ จะทำให้ทุกคนปลดหนี้ คนจนต้องรวยขึ้น พร้อมชูสโลแกน “อยู่กับเรากระเป๋าตุง อยู่กับลุงกระเป๋าแฟบ” /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

CLIP:”สุดารัตน์” พร้อมแกนนำพรรคเพื่อไทย ลุย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ทุกข์ร้อนชาวบ้าน แถลงข่าว

“สุดารัตน์” พร้อมแกนนำพรรคเพื่อไทย ลุยจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดตัว “ฉลาด ขามช่วง” ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 2 ลั่นจะทำให้ราคาสินค้าเกษตรกลับมาดีขึ้นได้ จะทำให้ทุกคนปลดหนี้ คนจนต้องรวยขึ้น พร้อมชูสโลแกน “อยู่กับเรากระเป๋าตุง อยู่กับลุงกระเป๋าแฟบ”

“สุดารัตน์” พร้อมแกนนำพรรคเพื่อไทย ลุยจังหว […]

Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด

ทหาร ร้อยเอ็ดกกล.รส.จว.ร.อ.ติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงการสระน้ำประจำไร่นานอกเขตชลประทาน ของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องพบมีใช้ประโยชน์ไม่ได้ /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ทหาร ร้อยเอ็ดกกล.รส.จว.ร.อ.ติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงก […]

Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด

ทหารร้อยเอ็ด กกล.รส.จว.ร.อ.บูรณาการร่วม 3 ฝ่าย แก้ไขปัญหาการแข่งขันรถในทางสาธารณะพบมีเสพยาพร้อมรถแต่ง /สมนึก บุญศรี/รายงาน/08117082129-

ทหารร้อยเอ็ด กกล.รส.จว.ร.อ.บูรณาการร่วม 3 ฝ่าย แก้ไขปัญ […]

Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด

ทหารร้อยเอ็ด กกล.รส.จว.ร.อ.สนธิกำลังเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติด จับยาบ้ากว่า 4,000 เม็ด ที่ อ.พนมไพร /สมนึก. บุญศรี/รายงาน/08177082129-

ทหารร้อยเอ็ด กกล.รส.จว.ร.อ.สนธิกำลังเดินหน้ากวาดล้างยาเ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด สถานที่ท่องเที่ยว

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นปันบุญสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลหนองพอก” ครั้งที่ 2  อำเภอหนองพอก /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นปันบุญสมทบทุนซ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม

จังหวัดร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตรกำหนดจัดเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ ณ บริเวณลานสาเกตนคร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

จังหวัดร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตรกำหนดจัดเป็นประจำทุกเช้าวันอ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ”เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒชาติ”

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562เพื่อป […]

Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด

กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกับจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดวัดมงคลวรารามอ.เชียงขวัญ เราทำความดี ด้วยหัวใจ

กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกับจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความ […]

Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด

ทหารมทบ.27ร้อยเอ็ดลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ สภาวะเศรษฐกิจ ของประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องตลาดสระทองอ.เมืองร้อยเอ็ดเพื่อประเมินสภาวะเศรษฐกิจราคาสินค้า รับทราบความเป็นอยู่ของประชาชน และสภาวะเศรษฐกิจในชุมชน

ทหารมทบ.27ร้อยเอ็ดลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ สภาวะเศรษฐ […]

Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ทหารมทบ27 กกล.รส.จว.ร.อ.บูรณาการกำลังร่วมกวาดล้างยาเสพติดพบอาวุธปืน4กระบอกพร้อมยาบ้าของกลางผู้ต้องหา2ราย

ทหารมทบ27 กกล.รส.จว.ร.อ.บูรณาการกำลังร่วมกวาดล้างยาเสพต […]

Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด

ทหารมทบ.27ร้อยเอ็ด สานต่อคำพ่อสอน นำศาสตร์พระราชาพัฒนาผู้นำชุมชน รุ่น9 อ.เกษตรวิสัยเพื่อติดตามการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน

ทหารมทบ.27ร้อยเอ็ด สานต่อคำพ่อสอน นำศาสตร์พระราชาพัฒนาผ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

ร้อยเอ็ดแพทย์สสจ.ออกปฏิบัติงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นการดูแลสุขภาพประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดแพทย์สสจ.ออกปฏิบัติงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้อยเอ็ดวันชัยผู้ว่านำบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองพอกและมอบทุนการศึกษาจาก “กองทุนพระปิยะ” ให้กับนักเรียนในเขตอำเภอหนองพอก จำนวน 101 ทุน /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดวันชัยผู้ว่านำบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาท […]

Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ทหาร มทบ.27ร้อยเอ็ด เตรียมส่งมอบเงิน และสิ่งของบริจาค สู่ภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุปาบึก

ทหาร มทบ.27ร้อยเอ็ด เตรียมส่งมอบเงิน และสิ่งของบริจาค ส […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดคัดสรรสุดยอด5ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดร้อยเอ็ด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี พ.ศ.2562เพื่อส่งเสริมการตลาดระดับประเทศ

ร้อยเอ็ดคัดสรรสุดยอด5ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดร้อยเอ็ด […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ทหาร มทบ27 กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกับจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดวัชพืช ในแหล่งน้ำหนองกุดโดอ.พนมไพร

ทหาร มทบ27 กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกับจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนและติดตามผลการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนและติดตามผลการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน […]

ข่าว ร้อยเอ็ด สถานที่ท่องเที่ยว

ร้อยเอ็ดคัดสรรสุดยอด5ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดร้อยเอ็ด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี พ.ศ.2562เพื่อส่งเสริมการตลาดระดับประเทศ

ร้อยเอ็ดคัดสรรสุดยอด5ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดร้อยเอ็ด […]

ข่าว ร้อยเอ็ด สถานที่ท่องเที่ยว เกษตรกร

ร้อยเอ็ดคัดสรรสุดยอด5ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดร้อยเอ็ด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี พ.ศ.2562เพื่อส่งเสริมการตลาดระดับประเทศ /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดคัดสรรสุดยอด5ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดร้อยเอ็ด […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตรเช้าวันอาทิตย์ /สมนึก บุญศรี//รายงาน/0817082129–

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกช […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ดออกฉลากกาชาดการกุศล ในงานประเพณีปีใหม่และกาชาด ประจำปี 2562 หมายเลขสลากการกุศล สำหรับโชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ได้แก่ 03696 /สมนึก. บุญศรี/รายงาน/0817082129–

จังหวัดร้อยเอ็ดออกฉลากกาชาดการกุศล ในงานประเพณีปีใหม่แล […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-อนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชาวอีสาน!!(เรื่องขุนช้างขุนแผน)!!!

https://www.youtube.com/watch?v=mZOmQHXJGgU&featur […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม!!!

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรั […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงข่ายคมนาคม พร้อมตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานร้อยเอ็ดเพื่อเตรียมความพร้อมการบริการรองรับประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ […]

Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดรอง เสธ.มทบ.27 ห่วงใยประชาชน ที่สัญจรห้วงเทศกาลปีใหม่ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดตรวจจุดบริการ /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดรอง เสธ.มทบ.27 ห่วงใยประชาชน ที่สัญจรห้วงเทศกาล […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายดำรงค์​ สิริวิชย​ อิ่มวิเศษ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงเทศกาลปีใหม่​ ปี​ 2562

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ตั้งเเต่เวลา 17.00 น. นายวั […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ากราบคารวะพระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส

  วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายดำรงค์ ส […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด”สั่งเข้ม!!ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่!!ห้าม!!!

ร้อยเอ็ด”สั่งเข้ม!!ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลศิลปะจากฟางข้าวและข้าวใหม่ปลามัน ทุ่งกุลาร้องไห้” ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561เมื่อเวลา 17.00 น. นายวันชัย ค […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

โนนรัง”สร้างชื่อกระหึ๋ม!!15 ตำบล”คว้าชนะเลิศการประกวดร้องเพลงชนะเลิศอันดับที่ 1.!!!

โนนรัง”สร้างชื่อกระหึ๋ม!!15 ตำบล”คว้าชนะเลิ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการกวาดล้างยาเสพติดตามมาตรการเร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในห้วง 3 เดือนจำนวน 20 คนจาก 7 หน่วยงานและคนดีมูลนิธิร่วมจิตต์ฯ /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการกวาดล้ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมให้กำลังใจให้คืนสู่สังคมอย่างเป็นสุข

จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ประธานคณะกรรมมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. เปิดอาคารเรียน 101 ปี สตรีศึกษาและงานมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ อันจะทำให้มองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคต

ประธานคณะกรรมมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. เปิดอาคารเร […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวการศึกษาและไอที

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 14/2561

วันนี้ (24 ธันวาคม 2561) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด”ผู้นำอช.ระดับตำบล” 9 หมู่บ้านตำบลโนนรัง กระหึ่ม จัดเก็บจปฐ. 2562

ร้อยเอ็ด”ผู้นำอช.ระดับตำบล”//9 หมู่บ้านตำบล […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดศึกษาดูงานท่าเรือและการบริหารจัดการตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ พร้อมลงนามความร่วมมือด้านการค้าและการท่องเที่ยว (MOU) ระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดกับผู้บริหารเมืองฟ้างเฉินก่าง /สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดศึกษาดูงานท่าเรือและการบริหารจัดการตู้สินค้าคอน […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวให้กำลังใจแก่อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2521 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดประจำปี 2562 เงินบริจาคกว่า 1.7 ล้านบาท /สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817.82129–

ร้อยเอ็ดจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดประจำปี 2562 เงินบริจา […]

ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดประชุมการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

ร้อยเอ็ดประชุมการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อ […]