ตราด-/กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมกับหน่วยควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด มอบสิ่งของอุปโภค,บริโภค ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วง

ตราด-/กองบัญชาการป้อ

Read more

กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตําบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พร้อมมอบถุงยังชีพจํานวน 14 ราย

กิ่งกาชาดอําเภอคลองใ

Read more

คืบหน้าแรงงานประมงตรวจคัดกรอง 10 ราย สาธารณสุขอําเภอคลองใหญ่ ระดมเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองกลุ่มแรงงานประมงต่างด้าว รวมทั้ง 10 ราย ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ 171 ม.2 ต.คลองใหญ่

คืบหน้าแรงงานประมงตร

Read more

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและฝ่ายความมั่นคงพร้อมคณะกรรมการโรคติดต่ออําเภอคลองใหญ่ ครั้งที่ 6/2564 ประชุมติดตามสถานการณ์โควิด -19 และวางนโยบายนายําเภอคนใหม่

ข่าว/การประชุมหัวหน้

Read more

ตราด/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองใหญ่ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่ชายแดนบ้านหาดเล็ก

ตราด/สํานักงานสาธารณ

Read more

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สถานศึกษาหลายแห่งต่างจัดการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์และทำความาสะอาด ฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ก่อนเปิดเทอมจริงทั่วประเทศ

โรงเรียนคลองใหญ่วิทย

Read more

ตราด โรงพยาบาลคลองใหญ่ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตที่ 2 แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตํารวจและ อสม.ที่เป็นด่านหน้าในการปฏิบัติงานด้านโควิด

ตราด โรงพยาบาลคลองให

Read more

สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ มอบอาหารแห้ง น้ำดื่ม ใส่ “ตู้จวนปันสุข” ช่วยแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด -19

สมาคมตราดพุทธสงเคราะ

Read more

เทศบาลตําบลหาดเล็กเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พร้อมเน้นการแก้ปัญหาให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็น ด้านการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส โรโลน่า 2019

เทศบาลตําบลหาดเล็กเป

Read more

ตราด/เทศบาลตําบลหาดเล็กเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเล็กหลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง พร้อมมอบหนังสือรับรอง เพื่อแต่งตั้งประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลตําบลหาดเล็ก

ตราด/เทศบาลตําบลหาดเ

Read more

สถานีตํารวจภูธรอําเภอคลองใหญ่ห่วงใยประชาชนนำรถตรวจการณ์ 20 ออกตระเวนประชาสัมพันธ์ที่หน้าตลาดสดฯให้ประชาชน และ แรงงานต่างด้าว ป้องกันเข้มโควิด-19

ตราด/สถานีตํารวจภูธร

Read more

อําเภอคลองใหญ่/คุมเข้มตลาดนัดคลองถมป้องกันโควิด-19 พ.ต.อ.ดํารง เอี่ยมไพโรจน์ ผกก.สภ.คลองใหญ่ สั่งการให้ชุดสายตรวจรถจักรยานต์คุมเข้มตลาดนัดคลองถม

อําเภอคลองใหญ่/คุมเข

Read more

พ่อค้าแม่ค้าครวญพิษโควิด-19 รายได้หดไม่พอเลี้ยงชีพ พ่อค้าแม่ค้าโอดครวญโควิด-19 กระทบรายได้หด ไม่พอเลี้ยงชีพ ด้านลูกค้าที่ใช้บริการสั่งอาหารทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้พนักงานส่งอาหารเดลิเวอรี่รายได้พุ่งผลกระทบจากโควิด-19

พ่อค้าแม่ค้าครวญพิษโ

Read more

ตราด โรงพยาบาลคลองใหญ่ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตที่ 2 แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.ที่เป็นด่านหน้าในการปฏิบัติงานด้านโควิด

ตราด โรงพยาบาลคลองให

Read more

โครงการวันผู้สูงอายุ อบต.คลองใหญ่ พัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สงฆ์นํ้าพระพุทธรูป และสงฆ์นํ้าพระ ถวายภัตตาหารเพล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2564

โครงการวันผู้สูงอายุ

Read more

พิษโควิด ท่องเที่ยวทั่วสารทิศทยอยกันเข้ามาเที่ยวทะเลหาดบานชื่น จ.ตราด..รอบใหม่โควิด พ่นพิษ หาดบานชื่นที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมากที่สุดในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่

พิษโควิด ท่องเที่ยวท

Read more

ตราด – อบต.คลองใหญ่ จบลงแล้วการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด ฟุตบอล 7 คน ตาหนึกคัพ ครั้งที่ ๒๓ ตราด-องค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ฟูตบอล 7 คน ตาหนึกคัพ ครั้ง ที่ ๒๓

ตราด – อบต.คลองใหญ่

Read more

สถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่ คุมเข้มช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อความปลอดภัยตร.คลองใหญ่ตั้งด่านตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย ภายใต้โครงการขับรถมีนํ้าใจ

สถานีตํารวจภูธรคลองใ

Read more

ชาวอําเภอคลองใหญ่ / ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอเนกประสงค์หมู่บ้านชุมชนหมู่ 3 ต.ไม้รูด และใกล้เคียง เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ชาวอําเภอคลองใหญ่ /

Read more

ตราด – อบต.คลองใหญ่ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด ฟุตบอล 7 คน ตาหนึกคัพ ครั้งที่ ๒๓ ตราด-องค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ฟูตบอล 7 คน ตาหนึกคัพ ครั้ง ที่ ๒๓

ตราด – อบต.คลองใหญ่

Read more

ศิษยานุศิษย์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตในงานฉลองสมณศักดิ์พัดยด และสืบชะตาอายุวัฒนมงคล 45 ปี เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าเลื่อนสมณศักดิ์พัดยศ เป็นพระครูสังวรอาจารวัตร จร.ชท.วุฒิไกร สํวโร เจ้าอาวาสวัดคลองจาก

ศิษยานุศิษย์ ร่วมแสด

Read more

อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด จัดการประชุมกํานันผู้ใหญ่และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกับโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม)ประจําปีงบประมาณ 2564

อําเภอคลองใหญ่ จ.ตรา

Read more

อบจ.ตราด มอบถุงยังชีพให้ 3 ตําบลในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ ให้กับผู้สูงอายุทั้ง 3 ตําบล ในเขตพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่

อบจ.ตราด มอบถุงยังชี

Read more

พช.ร่วมสภาสตรีฯ มอบทุนการศึกษา ภายใต้กิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ และโครงการแบ่งปันความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการช่วยเหลือและแบ่งปัน ที่จังหวัดตราด

ข่าว/พช.ร่วมสภาสตรีฯ

Read more

กลุ่มหาดเล็กพัฒนา ปะทะ หาดเล็ก 64 ชิงนายก ชิง สท. บรรยากาศการหาเสียง เป็นอย่างเรียบง่ายภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดชองเชื้อไวรัสโควิด-19

กลุ่มหาดเล็กพัฒนา ปะ

Read more

กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมโรงพยาบาลคลองใหญ่และโรงพยาบาลตราด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่

กิ่งกาชาดอําเภอคลองใ

Read more

จบลงแล้ว”จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตราด มอบวุฒิบัตรให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฝึกกำลังประชาชนตำบลชายแดนตําบลคลองใหญ่

ข่าว/จบลงแล้ว”

Read more

สถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่/ฝึกเข้มซ้อมแผน/ ตึงเครียดโดยชุดควบคุมฝูงชนยุทธวิธีปราบจลาจล!ประชาชนกลุ่มคณะราษฎรได้ปักหลักชุมชมถือป้ายประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย ที่บริเวณหน้าสถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่

ข่าว/สถานีตํารวจภูธร

Read more

ตราด/ชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดนจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตราด จํานวน 100 คน

ตราด/ชุดปฎิบัติการที

Read more

อําเภอคลองใหญ่ เปิดให้บริการลงทะเบียน “เราชนะ” คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนวันแรกคึกคัก ประชาชนเข้ารับบริการแน่น ธนาคารกรุงไทยสาขาอําเภอคลองใหญ่

อําเภอคลองใหญ่ เปิดใ

Read more

ตราด/คลองใหญ่ การอบรมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองใหญ่และนายกเทศบาลตําบลหาดเล็ก จํานวน 2 แห่ง

ตราด/คลองใหญ่ การอบร

Read more

ตราด/คลองใหญ่ประชาชนชาวอําเภอคลองใหญ่เชื้อสายจีน เดินทางไหว้ศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ในวันตรุษจีนขอพรให้ประกอบกิจการค้ารุ่งเรือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว

ตราด/คลองใหญ่ประชาชน

Read more

ตราด/เทศบาลตําบลหาดเล็กบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง เทศบาล 2 แห่งในตําบลหาดเล็กและเขตอําเภอคลองใหญ่ วันแรก คึกคักทั้ง 2 แห่งมีคู่แข่ง

ตราด/เทศบาลตําบลหาดเ

Read more

หลังโควิด 19 ระบาดรอบใหม่ ทำให้การท่องเที่ยวเกาะช้างหยุดชะงัก รีสอร์ทเกาะช้างไร้นักท่องเที่ยว ธรรมชาติได้พักตัวอีกครั้ง ความสวยงามกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

ข่าว-พิษโควิด เกาะช้

Read more

อําเภอคลองใหญ่/บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกหลังผ่อนคลายมา 1 เดือน นักเรียนดีใจได้เจอหน้าเพื่อน ๆ ทางโรงเรียนวางมาตรการเข้มคัดกรองป้องกันโควิด -19

อําเภอคลองใหญ่/บรรยา

Read more

อําเภอคลองใหญ่/บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกหลังผ่อนคลายมา 1 เดือน นักเรียนดีใจได้เจอหน้าเพื่อน ๆ ทางโรงเรียนวางมาตรการเข้มคัดกรองป้องกันโควิด -19

อําเภอคลองใหญ่/บรรยา

Read more

อบจ.ตราด มอบถุงยังชีพ 1200 ถุง ให้กับผู้สูงอายุทั้ง 3 ตําบล ในเขตพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

อบจ.ตราด มอบถุงยังชี

Read more

เทศบาลตําบลหาดเล็ก/ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนบ้านหาดเล็กและชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่ผ่านเข้าออกตามชายแดน

เทศบาลตําบลหาดเล็ก/ฉ

Read more

โควิดทำพิษ เดือดร้อนกันถ้วนหน้า ปิดตลาด คลองถม แต่ตลาดนัดคลองถมอําเภอคลองใหญ่ไม่ปิดยังเปิดทุกวันศุกร์ให้บริการประชาชนมาตรการเข้มงวด จากสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่

โควิดทำพิษ เดือดร้อน

Read more

เทศบาลตําบลคลองใหญ่ / จัดเจ้าหน้าที่ว่างมาตรการจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ เซ็นชื่อและสแกนไทยชนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19

เทศบาลตําบลคลองใหญ่

Read more

อำเภอคลองใหญ่/ เกือบไปแล้วเหตุเกิดไฟไหม้บ้านประชาชนหมู่บ้านประชาชนแต่คุมเพลิงไว้ได้ เหตุการณ์เกิดขึ้นเปิดแก๊สอุ่นกับข้าวทิ้งไว้

อำเภอคลองใหญ่/ เกือบ

Read more

อ.คลองใหญ่ ออกคำสั่งงดจำหน่าย จ่าย แจก เหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทุกอําเภอ ทุกตําบล 3 ตําบลลงพื้นที่พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค. 2564

อ.คลองใหญ่ ออกคำสั่ง

Read more

อําเภอคลองใหญ่ “ เอาจริงจับจริงไม่มีข้อยกเว้นช่วง 7 วัน อันตราย “ จัดเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” จับจริงจังช่วง 7 วันอันตราย

อําเภอคลองใหญ่ “ เอา

Read more

สํานักงานประมงจังหวัดตราด ร่วมกับ สํานักงานประมงอําเภอคลองใหญ่ จัดโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงในปีงบประมาณ 2564

ตราด/สํานักงานประมงจ

Read more