วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เทศบาลตําบลหาดเล็ก/ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนบ้านหาดเล็กและชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่ผ่านเข้าออกตามชายแดน

เทศบาลตําบลหาดเล็ก/ฉ

Read more

โควิดทำพิษ เดือดร้อนกันถ้วนหน้า ปิดตลาด คลองถม แต่ตลาดนัดคลองถมอําเภอคลองใหญ่ไม่ปิดยังเปิดทุกวันศุกร์ให้บริการประชาชนมาตรการเข้มงวด จากสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่

โควิดทำพิษ เดือดร้อน

Read more

เทศบาลตําบลคลองใหญ่ / จัดเจ้าหน้าที่ว่างมาตรการจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ เซ็นชื่อและสแกนไทยชนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19

เทศบาลตําบลคลองใหญ่

Read more

อำเภอคลองใหญ่/ เกือบไปแล้วเหตุเกิดไฟไหม้บ้านประชาชนหมู่บ้านประชาชนแต่คุมเพลิงไว้ได้ เหตุการณ์เกิดขึ้นเปิดแก๊สอุ่นกับข้าวทิ้งไว้

อำเภอคลองใหญ่/ เกือบ

Read more

อ.คลองใหญ่ ออกคำสั่งงดจำหน่าย จ่าย แจก เหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทุกอําเภอ ทุกตําบล 3 ตําบลลงพื้นที่พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค. 2564

อ.คลองใหญ่ ออกคำสั่ง

Read more

อําเภอคลองใหญ่ “ เอาจริงจับจริงไม่มีข้อยกเว้นช่วง 7 วัน อันตราย “ จัดเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” จับจริงจังช่วง 7 วันอันตราย

อําเภอคลองใหญ่ “ เอา

Read more

สํานักงานประมงจังหวัดตราด ร่วมกับ สํานักงานประมงอําเภอคลองใหญ่ จัดโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงในปีงบประมาณ 2564

ตราด/สํานักงานประมงจ

Read more