วันพุธ ที่ 27 เดือนพฤษภาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเกษตรและสหกรณ์ราชบุรีและภาคีเครือข่าย เตรียมผลักดันเปิดศูนย์ AICระดับจังหวัด ตอบโจทย์การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ Kick off 1 มิถุนายนนี้

จ.ราชบุรี/มรภ.หมู่บ้

Read more

จ.ราชบุรี/กองทัพบกช่วยเหลือประชาชนโดยกองกำลังสุรสีห์ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ( ร.29) พร้อมกำลังพลออกหน่วยครัวเคลื่อนที่แจกจ่ายอาหารแก่ประชาชนสู้ภัยโควิด 19

จ.ราชบุรี/กองทัพบกช่

Read more

จ.ราชบุรี/เลขานุการ กอ.รมน.ร่วมกับบ้านบัญชีราชบุรีและเครือข่ายมอบสิ่งของอุปโภค.บริโภค.ช่วยประชาชนจ.ราชบุรีได้รับผลกระทบโควิด19.

จ.ราชบุรี/เลขานุการ

Read more

จ.ราชบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีขอบคุณบริษัทราชบุรี เอทานอล จำกัด ที่สนับสนุนแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID -19

จ.ราชบุรี/องค์การบริ

Read more

อบจ.ราชบุรี ส่งมอบรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอลให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง พร้อม หน้ากาก Face shield เพื่อใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพประชาชนและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

จ.ราชบุรี/อบจ.ราชบุร

Read more

การท่องเที่ยวและกีฬา .จ.ราชบุรี แถลงข่าวจัดกิจกรรม “มหัศจรรย์พรรณไม้ภาคตะวันตก”วันแห่งความรัก”. ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเข้าชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/ การท่องเท

Read more

จ.ราชบุรี/องคมนตรีวางพวงมาลาพระราชทานศพนายพีระพัฒน์ พละสาร วิศวกรโครงรถไฟความเร็วสูงไทย-ลาวเหยื่อผู้เสียชีวิต1ใน30 ศพ ที่จ.นครราชสีมา

จ.ราชบุรี/องคมนตรีวา

Read more

จ.ราชบุรี/ราชบุรีพร้อมส่วนราชการลงพื้นที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา พร้อมให้กำลังใจชาวจีน

จ.ราชบุรี/ราชบุรีพร้

Read more

จ.ราชบุรี/กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2563

จ.ราชบุรี/กองอาสารัก

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดโครงการ”เริ่มที่โรงเรียน โตที่บ้าน ” เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนโรงเรียนบ้านเบิกไพร อ.จอมบึงจ.ราชบุรี

ราชบุรี/องค์การบริหา

Read more

จ.ราชบุรี/ราชบุรีจัดงาน”ราชบุรีไชน่าทาวน์ 2020”เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยจีนรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดด้วย

จ.ราชบุรี/ราชบุรีจัด

Read more

ราชบุรี ตรุษจีน! ราชบุรีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศแห่ร่วมทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต ที่วัดหนองตาหลวง จ.ราชบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลกันอย่างคึกคัก

ราชบุรี  ตรุษจีน! รา

Read more

จ.ราชบุรี/สสส.จอมบึงมาราธอน 2020 แถลงข่าว จัดกิจกรรมวิ่งสู่ชีวิตใหม่ก้าวสู่ปีที่ 35 ชิ่งถ้วยพระราชทาน.

จ.ราชบุรี/สสส.จอมบึง

Read more

จ.ราชบุรี/พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีนำสิ่งของพระราชทาน แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติภารกิจตามแนวชายแดน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี.

จ.ราชบุรี/พระบาทสมเด

Read more

จ.ราชบุรี/พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชงและกัญชา เพื่อใช้ทางการแพทย์

จ.ราชบุรี/พิธีลงนามบ

Read more

จ.ราชบุรี/สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีได้จัดประชุมโครงการสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย

จ.ราชบุรี/สำนักงานจั

Read more

จ.ราชบุรี/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/รัฐมนตรีช่

Read more

ราชบุรี/วันดินโลก(World soil Day)ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานงานวันดินโลก (World Soil Day)

ราชบุรี/วันดินโลก(Wo

Read more

แถลงข่าวงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่15ณตลาดปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง(ฟิชวิลเลช)อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

ราชบุรี/แถลงข่าวงานม

Read more

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤกษ์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 386 คน เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่สำคัญต่างๆภายในสวนรุกขชาติถ้ำจอมพลอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/เมื่อวันที

Read more

จ.ราชบุรี/จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประชุมเตรียมข้อเสนอประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1ของ 3 จังหวัด

จ.ราชบุรี/จังหวัดภาค

Read more

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจ.ราชบุรี จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

จ.ราชบุรี/เมื่อวันที

Read more

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจ.ราชบุรี จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

จ.ราชบุรี/เมื่อวันที

Read more

สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล​อำเภอจอมบึง​จ.ราชบุรี​จัดกิจกรรม​ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณสวนรุกขชาติถ้ำจอมพลเนื่องในวันปิยะมหาราช.

จ.ราชบุรี/สวนรุกขชาต

Read more

จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ราชบุรีจัด โครงการปลูกป่าวันรักต้นไม้ประจำปี 2562.ภายใต้ชื่อ”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”

จ.ราชบุรี/ จังหวัดรา

Read more

จ.ราชบุรี/บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด ร่วมกับ บ.ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จำกัด และโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด แถลงข่าว จัดโครงการ”ราชรันแบ่งปันเพื่อการกุศล.

จ.ราชบุรี/บริษัทผลิต

Read more

จังหวัดราชบุรีทำพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จ.ราชบุรี/จังหวัดราช

Read more

จ.ราชบุรี/มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึงแถลงข่าวราชภัฏสัมพันธ์”ต้นกล้าราชพฤกษ์กมส์ครั้งที่31″เกมส์

จ.ราชบุรี/มหาวิทยาลั

Read more

จ.ราชบุรี/อบจ.ราชบุรีสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จากพลังงานสะอาด”Cretive Classroom”ให้กับโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)

จ.ราชบุรี/อบจ.ราชบุร

Read more

สภากัญชาแห่งประเทศไทย(สกท) จ.ราชบุรี ทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ.พืชเศรษฐกิจเพื่อผลักดันกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ.

จ.ราชบุรี/สภากัญชาแห

Read more

จ.ราชบุรี/คณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฏรจัดโครงการสัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของภาครัฐการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน.

จ.ราชบุรี/คณะกรรมาธิ

Read more

จ.ราชบุรี/ประเทศจีนศึกษาดูงานกระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรี หลังจากผู้บริโภคชาวจีนมีความต้องการผลไม้คุณภาพจากไทยเพิ่มขึ้น

จ.ราชบุรี/ประเทศจีนศ

Read more

จ.ราชบุรี/ปศุสัตว์จ.ราชบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนยาฆ่าเชื้อซากเสือที่ตายหลังแจ้งความลงประจำวันเก็บดองตามวิธีทางสัตวแพทย์.ที่สถานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างและเขาสน

จ.ราชบุรี/ปศุสัตว์จ.

Read more

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานนักเรียนกองทุนการศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/องคมนตรี ต

Read more

ราชบุรีอาสาสมัครกู้ภัยของเครือข่ายมูลนิธิสว่างสาธารณกุศล แห่งประเทศไทย ชุดเฉพาะกิจสายใต้ตั้งแต่ใจังหวัดราชบุรีพร้อมใจออกเดินทางไปจังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วม

จ.ราชบุรี/เมื่อวันที

Read more

ราชบุรี/เปิดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามประมงร่วมใจภักดิ์ครั้งที่3 ณตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง(พิชวิลเลจ)อ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี

ราชบุรี/เปิดงานมหกรร

Read more

จังหวัดราชบุรีรับมอบเงินจากคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล

จ.ราชบุรี/จังหวัดราช

Read more

จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงาน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จ.ราชบุรี/จังหวัดราช

Read more

จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงาน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จ.ราชบุรี/จังหวัดราช

Read more

ราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค. 2562

จ.ราชบุรี/ราชบุรีจัด

Read more

นางสนม ศรีเอี่ยม หัวหน้าขนส่งอำเภอบ้านโป่งจ.ราชบุรีเปิดเผยว่าได้จัดโครงการสนามสัญจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก

จ.ราชบุรี/สำนักงานขน

Read more

สมาคมนักข่าวประชาสัมพันธ์​ จ.ราชบุรี​ พร้อมด้วย​เจ้าหน้าที่สำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัว​ จ.ราชบุรีเมื่อว้นที่6ส.ค.2562เวลา10.00น.เข้าช่วยเหลือ​เด็ก​ 5​ ขวบ

จ.ราชบุรี​/ สมาคมนัก

Read more

สมาคมกีฬาทางอากาศและกีฬาร่มบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์​ จัดการแข่งขันร่มร่อนบินนานาชาติราชบุรีเอเซียนคัพครั้งที่​1.

จ.ราชบุุรี/เมื่อวันท

Read more

จังหวัดราชบุรีจัดพิธีสวนสนามของคณะลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

จ.ราชบุรี/จังหวัดราช

Read more

จ.ราชบุรี/อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจัดพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทานแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รุ่นใหม่

จ.ราชบุรี/อำเภอเมือง

Read more

ตำรวจ ทางหลวง​ 2​ กองกำกับการ​ 2​ ร่วมกับตำรวจภููธพื้นที่ 3 จังหวัด​เส้นทางลงใต้​ ตั้งจุดตรวจป้องกันปราบปรามการแข่งรถและความผิดอื่นๆ.

จ.ราชบุรี/เมื่อวันที

Read more

โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ (ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา ๑) ร่วมกับนายวรชัย ไหมธนโชติ หน.โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติในพื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา

จ.ราชบุรี/เมื่อวันที

Read more

จ.ราชบุรี/กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง

จ.ราชบุรี/กำหนดจัดกิ

Read more

นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และนายสุทธินันยา เอี่ยมสำอางค์ พนักงานชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (โรงไฟฟ้าราชบุรี)ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจและได้มอบเงินให้ความช่วยเหลือเพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียน

จ.ราชบุรี/เมื่อวันที

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน. นักศึกษาและเยาวชน. ที่วัดเขาวังพระอารามหลวง

จ.ราชบุรี/เมื่อวันที

Read more

อำเภอจอมบึงังหวัดราชบุรีร่วมกับกาชาดราชบุรี มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด/อำเภอจอมบึง ร่วมกับ นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภ อจอมบึงจ.ราชบุรี ปลัดอำเภอ/นายก อบต/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันมอบถุงยังชีพปลอบขวัญให้ราษฎรที่ประสบภัย รอบ 3

จ.ราชบุรี/เมื่อวันที

Read more

พิธีทำบุญเปิดสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. )สาขา สำนักงานจังหวัดราชบุรี นาย ยุทธศักดิ์ สุภาพ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิด

จ.ราชบุรี /เมื่อวันท

Read more

นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการสืบสานปณิธาน ร.๙ สานต่อในรัชการที่๑๐ “สร้างฝายมีชีวิต”

จ.ราชบุรี/เมื่อวันที

Read more

จ.ราชบุรี/ผู้ใหญ่บ้านพร้อมลูกบ้านบ้านกว่า 50 คนร้องนายอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีมีคนนำถังสารพิษมาทิ้งส่งกลิ่นเหม็นทั้งหมู่บ้าน.

จ.ราชบุรี/ผู้ใหญ่บ้า

Read more

จ.ราชบุรี/(Kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั้นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระบรมราชาภิเษก

จ.ราชบุรี/(Kick off)

Read more

จ.ราชบุรี ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี แถลงผลการดำเนินงาน . ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมคณะผู้บริหารพบสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/ ม.ราชภัฎห

Read more

ร้อยเอ็ดเข้มรับสงกรานต์ปี62มีใบขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเน้นใช้จยย.สวมหมวกกันน็อคมีพรบ.100%ทุกหมู่บ้านขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรและรักษ์ชีวิต รักษ์สาเกต รวมใจเป็นเขตหมวกนิรภัย100%เป้าตายไม่เกิน33รายต่อปี/สมนึก/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดเข้มรับสงกรา

Read more

จ.ราชบุรี/ณที่หอประชุมศาลาประชารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรี.นายชยาวุธ จันทรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย

จ.ราชบุรี/ณที่หอประช

Read more

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดงานเที่ยวสไตล์นวัตวิถี ลึกซึ้งเสน่ห์ชุมชน.พัฒนาชุมชนสัมพันธ์สัญจร.ตลาด”โอ๊ะป่อย”

ราชบุรี/เมื่อวันที่9

Read more

จ.ราชบุรี/พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ชูการท่องเที่ยวทางน้ำ“ วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” จังหวัดราชบุรี ให้เป็นต้นแบบของประเทศไทย

จ.ราชบุรี/พลเอกฉัตรช

Read more

จ.ราชบุรี/ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร เนื่องพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2562

จ.ราชบุรี/ จัดพิธีวา

Read more

จ.ราชบุรี/นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าอุทยานป่าไม้ อปท ทต/อบต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช ผญบ สมาชิก อส ร่วมกันกราบสักการะพระพุทธไสยาสน์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำจอมพล

จ.ราชบุรี/นายประยงค์

Read more