วันเสาร์ ที่ 16 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ราชบุรีจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ตลาดเกษตรกรราชบุรีสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ด้านความสะอาด และปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019(COVID-19)

จ.ราชบุรี/ราชบุรีจัด

Read more

เกษตรกรได้เฮ ! “เฉลิมชัย”ฉับไวสั่งเตรียมพร้อมเยียวยาเกษตรกรกว่า7ล้านรายใช้ฐานข้อมูลบิ๊กดาต้าเน้นรวดเร็วครอบคลุมถูกต้องหลังนายกฯประกาศจะช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโควิด19

ไทเกอร์นิวส์tv/เกษตร

Read more

จ.ราชบุรี/อำเภอเมืองราชบุรีเชิญผู้ประกอบการตลาดนัดขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตเมืองราชบุรี หารือเพื่อกำชับมาตรการทางด้านสาธารณสุขให้รัดกุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19

จ.ราชบุรี/อำเภอเมือง

Read more

ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีประชุมรองรับสถานการณ์การระบาดของโควิด19 เตรียมนำรถพระราชทานตรวจแรงงานเมียนมา

ราชบุรี/จังหวัดราชบุ

Read more

จ.ราชบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จ.ราชบุรี/ผู้ว่าราชก

Read more

ทีมข่าวไทเกอร์สนิวส์Tv/จ.ประจวบคีรีขันธ์เปิดอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ทีมข่าวไทเกอร์สนิวส์

Read more

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 89 ปี พระธรรมวุฒาจารย์ (หลวงพ่อไสว วฑฺฒโน)

จ.ราชบุรี/มุทิตาสักก

Read more

ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวตกรรม (AIC) จ กาญจนบุรี.

ไทเกอร์สนิวส์Tv/ที่ป

Read more

เกษตรฯ.”รุกขยายตลาดสินค้าฮาลาลในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ เร่งลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรใน3จังหวัดภาคใต้ เห็นชอบวิสัยทัศน์ฮาลาล

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์/

Read more

นายสุทิน โฆษพงศา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาเยาชนและประชาชนต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ประจำปี 2563

จ.ราชบุรี/เทศบาลเมือ

Read more

จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

จ.ราชบุรี/จังหวัดราช

Read more

จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

จ.ราชบุรี/จังหวัดราช

Read more

จ.ราชบุรี/ รมต.ว่าการท่องเที่ยวและกีฬานำร่องกลุ่มเอ็กซ์แพทเที่ยวไทยเส้นทาง “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” กระตุ้นการท่องเที่ยวในกลุ่มศักยภาพสูง

จ.ราชบุรี/ รมต.ว่ากา

Read more

จ.ราชบุรี/เปิดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง “วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ”งานวัฒนธรรมแห่งปี ครั้งแรกในเมืองไทย…ณ วัดขนอน.หนังใหญ่.อ.โพธารามจ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/เปิดงานมหก

Read more

สมัครวันแรกนายก อบจ มี 3 คนเปิดรับสมัครชิงนายก อบจ.ราชบุรี และสมาชิกคึกคัก มีผู้สมัครเดินทางมากันแต่เช้า มีทั้งอดีตปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอดีต สจ.ลงสมัครชิงนายก อบจ.ด้วย

จ.ราชบุรี/สมัครนายกอ

Read more

จ.ราชบุรี/วัดขนอนหนังใหญ่แถลงข่าวมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลางวิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ”5สายน้ำวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำภาคกลาง”ณโรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/วัดขนอนหนั

Read more

จ.ราชบุรีสืบสานประเพณีลอยกระทง นายสุทิน โฆษพงศา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุม

จ.ราชบุรี/สภาวัฒนธรร

Read more

จ.ราชบุรี/กลุ่มศมานันนท์พัฒนา อ.เมือง จ.ราชบุรี เปิดสภากาแฟสู่ชุมชนเมืองราชบุรีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชน 35 ชุมชน.

จ.ราชบุรี/กลุ่มศมานั

Read more

จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองราชบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ณ โรงแรมณเวลาอ.เมืองจ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/เทศบาลเมือ

Read more

ราชบุรีจัดงานมุทิตาจิต(เกษียณราชการ)และแสดงความยินดีกับข้าราชการไปรับตำแหน่งใหม่โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าเป็นประธานเปิดงาน

ราชบุรีจัดงานมุทิตาจ

Read more

นายสุทิน โฆษพาศา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมเมืองในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

จ.ราชบุรี/เทศบาลเมือ

Read more

จ.ราชบุรี/ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9/ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่แนวชายแดน ไทย-เมียนมา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/ผู้บัญชากา

Read more

จ.ราชบุรี/ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9/ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่แนวชายแดน ไทย-เมียนมา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/ผู้บัญชากา

Read more

จ.ราชบุรี/ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9/ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่แนวชายแดน ไทย-เมียนมา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/ผู้บัญชากา

Read more

จ.ราชบุรี/สวนรุกขชาติถ้ำจอมพลอ.จอมบึง จ.ราชบุรี วางมาตราการป้องกันการถูกทำลายสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติของถ้ำจอมพล อ.จอมบึงจ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/สวนรุกขชาต

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รุ่นที่ 1)

จ.ราชบุรี/องค์การบริ

Read more

จ.ราชบุรี/บริษัทบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัดพร้อมชุมชนสัมพันธ์ร่วมมอบน้ำดื่มให้กับโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ปี 2563

จ.ราชบุรี/บริษัทบ้าน

Read more

จ.ราชบุรี/เปิดตัวบริษัท แกรนด์ไดมอนด์ริชมุสเวิลด์ จำกัด เปิดตลาดภาค จัดประชุมตัวแทนระดับภาคกลางขยายธุรกิจสินค้าระดับ VIP

จ.ราชบุรี/เปิดตัวบริ

Read more

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดงานAQUAILLUMINATION จัดแสดงปลาสวยงามประกอบแสงไฟกระตุ้นการท่องเที่ยว”คิด…แล้วไปให้ถึงราชบุรี”ณศาลาประชาคเทศบาลเมืองบ้านโป่งจ.ราชบุรี8

จ.ราชบุรี/การท่องเที

Read more

จ.ราชบุรี/สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีราชบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2563.

จ.ราชบุรี/สาธารณสุขจ

Read more

จ.ราชบุรี/ชุมชนเทศบาลเมืองราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยและผู้ป่วยผู้พิการในชุมชนประจำปี 2563.

จ.ราชบุรี/ชุมชนเทศบา

Read more

จ.ราชบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน รุ่นที่ 2.

จ.ราชบุรี/องค์การบริ

Read more

กระทรวงวัฒนธรรมติดตามผลการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งของพลัง บวร บ้านดอนแร่ ที่บริเวณวัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี.

จ.ราชบุรี/กระทรวงวัฒ

Read more

เกษตรจังหวัดราชบุรีเปิดโครงการ “น้าเยี่ยมชวนจ่ายตลาด.” ที่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร เกษตร จ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/เกษตรจังหว

Read more

ขนส่ง จ.ราชบุรี ร่วมกับหอการค้า จ.ราชบุรี ประชุมชี้แจ้งแนวทางโครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าของ จ.ราชบุรี.

จ.ราชบุรี/ขนส่ง จ.รา

Read more

โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ รา

Read more

จ.ราชบุรี/ชีวิตตกอับนักร้องลูกทุ่งดัง.เพชรโพธาราม.ชีวิตอดีด,นักร้องเจ้าของเพลง ตชด.ขอร้อง และเพลงผมหลงรักผู้หญิงชื่อน้อย เวลานี้ชีวิตต้องรันทดจากผลภัยวิบัติ เหตุเชื้อไวรัสโดวิด19

จ.ราชบุรี/ชีวิตตกอับ

Read more

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเกษตรและสหกรณ์ราชบุรีและภาคีเครือข่าย เตรียมผลักดันเปิดศูนย์ AICระดับจังหวัด ตอบโจทย์การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ Kick off 1 มิถุนายนนี้

จ.ราชบุรี/มรภ.หมู่บ้

Read more

จ.ราชบุรี/กองทัพบกช่วยเหลือประชาชนโดยกองกำลังสุรสีห์ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ( ร.29) พร้อมกำลังพลออกหน่วยครัวเคลื่อนที่แจกจ่ายอาหารแก่ประชาชนสู้ภัยโควิด 19

จ.ราชบุรี/กองทัพบกช่

Read more

จ.ราชบุรี/เลขานุการ กอ.รมน.ร่วมกับบ้านบัญชีราชบุรีและเครือข่ายมอบสิ่งของอุปโภค.บริโภค.ช่วยประชาชนจ.ราชบุรีได้รับผลกระทบโควิด19.

จ.ราชบุรี/เลขานุการ

Read more

จ.ราชบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีขอบคุณบริษัทราชบุรี เอทานอล จำกัด ที่สนับสนุนแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID -19

จ.ราชบุรี/องค์การบริ

Read more

อบจ.ราชบุรี ส่งมอบรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอลให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง พร้อม หน้ากาก Face shield เพื่อใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพประชาชนและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

จ.ราชบุรี/อบจ.ราชบุร

Read more

การท่องเที่ยวและกีฬา .จ.ราชบุรี แถลงข่าวจัดกิจกรรม “มหัศจรรย์พรรณไม้ภาคตะวันตก”วันแห่งความรัก”. ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเข้าชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/ การท่องเท

Read more

จ.ราชบุรี/องคมนตรีวางพวงมาลาพระราชทานศพนายพีระพัฒน์ พละสาร วิศวกรโครงรถไฟความเร็วสูงไทย-ลาวเหยื่อผู้เสียชีวิต1ใน30 ศพ ที่จ.นครราชสีมา

จ.ราชบุรี/องคมนตรีวา

Read more

จ.ราชบุรี/ราชบุรีพร้อมส่วนราชการลงพื้นที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา พร้อมให้กำลังใจชาวจีน

จ.ราชบุรี/ราชบุรีพร้

Read more

จ.ราชบุรี/กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2563

จ.ราชบุรี/กองอาสารัก

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดโครงการ”เริ่มที่โรงเรียน โตที่บ้าน ” เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนโรงเรียนบ้านเบิกไพร อ.จอมบึงจ.ราชบุรี

ราชบุรี/องค์การบริหา

Read more

จ.ราชบุรี/ราชบุรีจัดงาน”ราชบุรีไชน่าทาวน์ 2020”เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยจีนรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดด้วย

จ.ราชบุรี/ราชบุรีจัด

Read more

ราชบุรี ตรุษจีน! ราชบุรีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศแห่ร่วมทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต ที่วัดหนองตาหลวง จ.ราชบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลกันอย่างคึกคัก

ราชบุรี  ตรุษจีน! รา

Read more

จ.ราชบุรี/สสส.จอมบึงมาราธอน 2020 แถลงข่าว จัดกิจกรรมวิ่งสู่ชีวิตใหม่ก้าวสู่ปีที่ 35 ชิ่งถ้วยพระราชทาน.

จ.ราชบุรี/สสส.จอมบึง

Read more

จ.ราชบุรี/พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีนำสิ่งของพระราชทาน แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติภารกิจตามแนวชายแดน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี.

จ.ราชบุรี/พระบาทสมเด

Read more

จ.ราชบุรี/พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชงและกัญชา เพื่อใช้ทางการแพทย์

จ.ราชบุรี/พิธีลงนามบ

Read more

จ.ราชบุรี/สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีได้จัดประชุมโครงการสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย

จ.ราชบุรี/สำนักงานจั

Read more

จ.ราชบุรี/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/รัฐมนตรีช่

Read more

ราชบุรี/วันดินโลก(World soil Day)ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานงานวันดินโลก (World Soil Day)

ราชบุรี/วันดินโลก(Wo

Read more