วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

จ.ราชบุรี/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงเยี่ยมให้กำลังใจ หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี อำเภอสวนผึ้ง (แม่กำปอง 2)

จ.ราชบุรี/สำนักงานพั

Read more

ตลาดศรีเมืองราชบุรี พร้อมผู้ประกอบการและเกษตกร จ.ราชบุรี รวมพลังกับ จังหวัดราชบุรี สร้างความสามัคคีทำความสะอาดตลาดลดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19

ตลาดศรีเมืองราชบุรี

Read more

สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ได้จัดเตรียมสถานที่จำหน่ายสินค้าสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดตลาดฯ หน้าบริเวณสำนักงานปะมงจังหวัดราชบุรี และหน้าตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/สำนักงานเก

Read more

จ.ราชบุรี/เตรียมความพร้อมผู้ระกอบการเกษตรผลกระทบณ.สถานที่จำหน่ายสินค้าสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดตลาดฯ จุดที่ 3 ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา

จ.ราชบุรี/เตรียมความ

Read more

จ.ราชบุรี/ยุคโควิด 19 ออกบ้านกันไม่ได้การค้าขายหยุดชะงักแม่ค้าเมืองโอ่งมังกร จ.ราชบุรี เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสหันมาทำ “บะหมี่กล่อง” 🍜 มีบริการสั่งผ่าน Grab / Line man ส่งถึงบ้าน

จ.ราชบุรี/ยุคโควิด 1

Read more

คุณกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา ผช.กก.ผจก. คุณสลิลลา รุจนวงศ์ ที่ปรึกษา กก.ผจก. ผู้บริหาร และคณะทำงานป้องกัน แก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดเชื้อโควิด

จ.ราชบุรี/โรงพยาบาลร

Read more

ราชบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมยัมม์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564

จ.ราชบุรี/ราชบุรีจัด

Read more

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ มอบสิ่งของถุงยังชีพ จำนวน 600 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 ที่อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/มูลนิธิมิร

Read more

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ เอสซีจีพี ส่งความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ต่อเนื่อง มอบนวัตกรรมป้องกันโควิด 19 ให้โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/มูลนิธิเอส

Read more

จ.ราชบุรี/เอสซีจี สนับสนุนห้องผู้ป่วยความดันลบ และโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง กลุ่มเอ็กโก สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลบ้านโป่งจ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/เอสซีจี สน

Read more

จ.ราชบุรี/ชาวเทศบาลเมืองราชบุรีชมนายกเล็ก นึกไม่ถึงนายกเทศมนตรี จะมากวาดถนนเอง จับหัวฉีดน้ำดับเพลิงฉีดล้างถนน เพื่อทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโควิด-19 ทำเอา เจ้าหน้าที่อื่นต้องรีบมาช่วย ชาวบ้าน 2 ข้างถนนต่างยกนิ้วชื่นชม

จ.ราชบุรี/ชาวเทศบาลเ

Read more

จ.ราชบุรี/ คณะสงฆ์วัดสัตตนารถปริวัตร บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภอแก่เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลราชบุรีพระมงคลธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี(ธรรมยุต)

จ.ราชบุรี/ คณะสงฆ์วั

Read more

จังหวัดราชบุรี แจ้งกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18-59 ปี สามารถจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ 3 ช่องทางดังนี้. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า จังหวัดได้ออกคำสั่งจังหวัด ที่ 1988/2564

จ.ราชบุรี/จังหวัดราช

Read more

จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรีรณรงค์เคาะประตูบ้านมอบหน้ากากอนามัย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

จ.ราชบุรี/เทศบาลเมือ

Read more

จ.ราชบุรี/คณะผู้บริหารอำเภอบ้านโป่งเพื่อนประธานเหน่งมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล (นายกป๋อม) นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง

จ.ราชบุรี/คณะผู้บริห

Read more

ระยอง เฮ อบจ.ระยอง ทำแก้มลิง พร้อมโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว คาดจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืน

ระยอง เฮ อบจ.ระยอง ท

Read more

ระยอง-วิทยาลัยเทคนิคระยอง ปรุงสุกอาหาร “อาหารปันสุข”มอบเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนแบ่งภาระค่าใช้จ่าย ช่วงโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

ระยอง-วิทยาลัยเทคนิค

Read more

ราชบุรีจัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการ ครั้งที่ 1ตามโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคกลาง ระยะที่ 2

จ.ราชบุรี/ราชบุรีจัด

Read more

จ.ราชบุรี/สนามเลือกตั้งนายกเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลคึกคัก ผู้สมัครเดินเคาะประตูบ้าน ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ

จ.ราชบุรี/สนามเลือกต

Read more

วันนักข่าว5มีนา64สมาคมนักข่าวประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี พร้อมสื่อมวลชน 10 อำเภอ ร่วมกับ เครือข่าย ทสม.ร่วมกับสมาคมเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทย ส่งมอบน้ำ EM และถวายหีบศพให้แก่วัดที่อยู่ตามแนวชายแดนและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ตำรวจตะเวนชายแดนที่ 137 เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ(วันนักข่าว )ประจำปี 2564.

จ.ราชบุรี/วันนักข่าว

Read more

จ.ราชบุรี/บทวิเคราะห์ยุทธศาตร์การเดินหาเสียงของการเมืองท้องถิ่นแต่ละกลุ่มโดยมีกลุ่มรักษ์หลักเมืองลงพื้นที่เลือกตั้งเขตเทศบาลตำบลหลักเมืองอ.เมืองจ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/บทวิเคราะห

Read more

จ.ราชบุรี/สหประชาชาติซอนต้าภูมิภาค 17 เขต 6 ประเทศไทย ร่วมกับซอนต้าราชบุรี แถลงข่าวโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรสตรีเพื่อความมั่นคงของอาหารยุคโควิด19 ระหว่างปี 2020-2021.

จ.ราชบุรี/สหประชาชาต

Read more

จ.ราชบุรี/สมาคมนักข่าวประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี ครบรอบ14ปีร่วมกับเครือข่าย ทสม.ร่วมกับสมาคมเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทยส่งมอบน้ำ EM และถวายหีบศพให้แก่วัดที่อยู่ตามแนวชายแดน ที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน ที่ 137 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/สมาคมนักข่

Read more

จ.ราชบุรี/ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีโชว์นวัตกรรมอุปกรณ์ระบบกล้องอินฟราเรดใช้เทคโนโลยี AI ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองช่วงโควิด 19

จ.ราชบุรี/ทีมวิจัยมห

Read more

ผู้ว่าราชบุรีราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมข้าราชการ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

จ.ราชบุรี/ผู้ว่าราชบ

Read more

ราชบุรีจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ตลาดเกษตรกรราชบุรีสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ด้านความสะอาด และปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019(COVID-19)

จ.ราชบุรี/ราชบุรีจัด

Read more

เกษตรกรได้เฮ ! “เฉลิมชัย”ฉับไวสั่งเตรียมพร้อมเยียวยาเกษตรกรกว่า7ล้านรายใช้ฐานข้อมูลบิ๊กดาต้าเน้นรวดเร็วครอบคลุมถูกต้องหลังนายกฯประกาศจะช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโควิด19

ไทเกอร์นิวส์tv/เกษตร

Read more

จ.ราชบุรี/อำเภอเมืองราชบุรีเชิญผู้ประกอบการตลาดนัดขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตเมืองราชบุรี หารือเพื่อกำชับมาตรการทางด้านสาธารณสุขให้รัดกุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19

จ.ราชบุรี/อำเภอเมือง

Read more

ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีประชุมรองรับสถานการณ์การระบาดของโควิด19 เตรียมนำรถพระราชทานตรวจแรงงานเมียนมา

ราชบุรี/จังหวัดราชบุ

Read more

จ.ราชบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จ.ราชบุรี/ผู้ว่าราชก

Read more

ทีมข่าวไทเกอร์สนิวส์Tv/จ.ประจวบคีรีขันธ์เปิดอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ทีมข่าวไทเกอร์สนิวส์

Read more

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 89 ปี พระธรรมวุฒาจารย์ (หลวงพ่อไสว วฑฺฒโน)

จ.ราชบุรี/มุทิตาสักก

Read more

ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวตกรรม (AIC) จ กาญจนบุรี.

ไทเกอร์สนิวส์Tv/ที่ป

Read more

เกษตรฯ.”รุกขยายตลาดสินค้าฮาลาลในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ เร่งลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรใน3จังหวัดภาคใต้ เห็นชอบวิสัยทัศน์ฮาลาล

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์/

Read more

นายสุทิน โฆษพงศา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาเยาชนและประชาชนต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ประจำปี 2563

จ.ราชบุรี/เทศบาลเมือ

Read more

จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

จ.ราชบุรี/จังหวัดราช

Read more

จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

จ.ราชบุรี/จังหวัดราช

Read more

จ.ราชบุรี/ รมต.ว่าการท่องเที่ยวและกีฬานำร่องกลุ่มเอ็กซ์แพทเที่ยวไทยเส้นทาง “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” กระตุ้นการท่องเที่ยวในกลุ่มศักยภาพสูง

จ.ราชบุรี/ รมต.ว่ากา

Read more

จ.ราชบุรี/เปิดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง “วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ”งานวัฒนธรรมแห่งปี ครั้งแรกในเมืองไทย…ณ วัดขนอน.หนังใหญ่.อ.โพธารามจ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/เปิดงานมหก

Read more

สมัครวันแรกนายก อบจ มี 3 คนเปิดรับสมัครชิงนายก อบจ.ราชบุรี และสมาชิกคึกคัก มีผู้สมัครเดินทางมากันแต่เช้า มีทั้งอดีตปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอดีต สจ.ลงสมัครชิงนายก อบจ.ด้วย

จ.ราชบุรี/สมัครนายกอ

Read more

จ.ราชบุรี/วัดขนอนหนังใหญ่แถลงข่าวมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลางวิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ”5สายน้ำวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำภาคกลาง”ณโรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/วัดขนอนหนั

Read more

จ.ราชบุรีสืบสานประเพณีลอยกระทง นายสุทิน โฆษพงศา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุม

จ.ราชบุรี/สภาวัฒนธรร

Read more