วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันและกำนันรุ่นที่ 8 ภาคใต้ แนวคิด จิตอาสาบำบัดทุกข์บำรุงสุข

วันที่ 10 ตุลาคม 256

Read more

ณ.สนามมวย ค่ายมวยกองทัพภาคที่ 3 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 13:00.น จัดให้มีการแถลงข่าวครั้งที่52

ณ.สนามมวย ค่ายมวยกอง

Read more

ที่ห้องประชุมเมืองราช โรงแรมโฆษิตฮิลล์ คณะกรรมการ การร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร ) โดยมีสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมม สมาคมธนาคาร ที่ปรึกษาและเครือข่าย

30 กันยายน 2562 เวลา

Read more

โคลงการ ( ยูเมะพลัส ให้น้องวางใจง่ายทุกฝัน )ที่โรงเรียน บ้านหนองคัน ตำบลบุ่งคล้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์

, โคลงการ ( ยูเมะพลั

Read more

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำยิ่งใหญ่ ๑ เดียวในโลก ๒๖ กันยายน ถึง ๑ ตุลาคม นี้

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัด

Read more

นาย ยุคนธ์ พงษ์ไพโรจน์ ผู้เชื่ยวชาญการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส ภาค6 ได้พาคณะสื่อมวลชน9จังหวัดมาดูงานด้านการป้องกันยาเสพติด

วันที21.กย. 2562 นาย

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

รองผู้ว่าราชการ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง ได้ให้การต้อนรับ คณะสมาชิกวุฒิสภา นำทีมโดยพลอากาศเอก อดิศักดิ์.กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา ในการเดินทางมาครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 13 กันยา

Read more

จิตอาสาเราภาคภูมิใจ ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 นำจิตอาสาทหารพระราชา ร่วมกับจิตอาสาภาคประชาชนเพชรบูรณ์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พุทธอุทยานเพชรบุระ

” จิตอาสาเราภา

Read more

กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดให้มีโคลงการ ขยายผลเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 5 กันยายน 256

Read more

ณ สถานที่ ห้อง บ.ก การจราจร สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สัมภาษณ์ พันตำรวจโท กรเอก คำวิเศษ รองผู้กำกับการ จราจร สภอ. เมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ถึงเรื่อง ที่ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้ปฏิบัติ งาน

วันที่ 4 กันยายน 256

Read more

ค้นหาผู้สูญหาย ” ชุดปฏิบัติการ มณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง !! เร่งค้นหา ผู้สูญหายจากเหตุกระแสน้ำพัดรถจักรยานยนต์ตกข้างถนนในพื้นที่ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

” ค้นหาผู้สูญห

Read more

หมอมาแล้ว ” ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารม้าที่ 1 ส่งหมอเดินเท้าลุยแจกจ่ายยาเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.บึงสามพัน…เพชรบูรณ์

” หมอมาแล้ว &#

Read more

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายจำเนียรปฏิเวธวรรณกิจ ปัทมาภรณ์มงกุฎไทยทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนม์และวงศ์ตระกูล

24 สิงหาคม 2562 ณเมร

Read more

นาย พงษ์พิทยาธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มาเป็นประธานในการเปิดประชุม พร้อมด้วยนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด นาย อัครเดช ทองใจสด

13 สิงหาคม 2562 เวลา

Read more

อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ บ้านวังน้ำเย็น

อำเภอวิเชียรบุรี จัง

Read more

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด

>>วันนี้( 28 ก

Read more

นางไพรินทร์ กันทะวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน​เปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ตลาด Digital”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎา

Read more

รับแจ้งจากโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ว่า นมโรงเรียนที่จัดส่งในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เมื่อนักเรียนเปิดถุงแล้วมีกลิ่นทำให้นักเรียนไม่ยอมดื่มนม เป็นจำนวนมาก

วันที่ 29 มิถุนายน 2

Read more

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางมาเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Friday ) บริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล ผลิต ใหม่

วันที่ 14 มิถุนายน 2

Read more

ณห้องประชุม หมื่นจง ตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการจัดงานเสวนา เรื่องศาสตร์พระราชา กับวิกฤติชาติบ้านเมืองโดย อาจารย์ธีระ วงศ์เจริญ มาเป็นวิทยากร

กู้วิกฤติชาติ ด้วยศา

Read more

นายชูศักด ิ์ชุนเกาะปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางมาถึงห้องประชุม เพื่อเป็นประธาน ในโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์ ( ตรวจสอบข้อมูลขยายเครือข่ายสื่อมวลชนประจำปี 2562 )

วันที่ 14 พฤษภาคม 25

Read more

ห้างสรรพสินค้า ท็อปแลนด์ จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเทศบาล หอการค้า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต

วันที่ 14 พฤษภาคม 25

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำทีมหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องน้ำ แถลง ข่าว ที่หอประชุมกรมชลประทานที่บ้านป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 8 พฤษภาคม 256

Read more

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าทั้ง 3 ท่าน นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนอุบาสกอุบาสิกาบิดามารดาและญาติของนาค ที่เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท

วันที่1-2 พค 2562 ที

Read more

ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะ รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมทางไกล ด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ผ่านรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2562

วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2

Read more

กลุ่มผลิตผักอินทรีย์ 459 บ้านไร่น่าอยู่ ม.1 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์จัดให้มีการ เข้ารับการฝึกอบรมโครงการสารวัตรเกษตรอาสา

วันนี้ 30 เม.ย.62 กล

Read more

ณห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เวลา 10ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ 19 เมษายน 256

Read more

นายเสรี หอมเกษร นายอำเภอ.เมือง เพชรบูรณ์เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือ แนวทางในการจัดกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันพฤหัสบดีที่ 18 เม

Read more

ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 1/2562

2เมษายน2562 ดร.อำนาจ

Read more

พิธีการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็ก ชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณวัดเพชรวราราม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

1 เมษายน 2562 ได้มีพ

Read more

พ.ต.มาโนช ศรีคำ หน.ฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด พ.ช.และ พ.ต.ต.สญชัย อินทร์ทอง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.

Read more

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดให้มี พิธีสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวัน ท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

วันที่ 18 มีนาคม 256

Read more

บรรยากาศการเข้าคิวลงคะแนนล่วงหน้าในเขตอำเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์ตอนนี้บรรยากาศนอกเขตและในเขตหอประชุม อบจ. เพชรบูรณ์มีผู้ใช้สิทธเป็นจำนวนมาก

วันที่๑๗มีนาคม๒๕๖๒ เ

Read more

จ่าเอกวิชชา ฉัตรวิโรจน์ นายก อบต ร่วมกับ ดร วิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ได้จัดให้มี งานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ตำบลปากช่อง ประจำปี 2562

วันที่ 12 มีนาคม 256

Read more

นายเอกพันธ์ จิระสถิตย์ หัวหน้าแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีโครงการเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ร่วมป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2562 .

วันที่12 มีนาคม 2562

Read more

สืบสานวัฒธรรมไทย …………ที่บ้านบุ่งกกเรียง ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ได้มีงานบวชพระของ นาย ณรงค์ศักดิ์ กับนาย สรศักดิ์ อีนินทร์ สองพี่น้อง หลานของนายนที บุญรอด ผ อ ศูนย์ข่าว น.ส.พ.คู่แผ่นดิน

วันที่2มีนาคม2562 สื

Read more

ที่หอประชุม อ บ จ เพชรบูรณ์ ก ก ต จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดสัมณาโคลงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย มีนายไมตรี มีหล้า ผ อ ก ก ต จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาณในการเปิดงานในครั้งนี้

วันที่1มีนาคม2562 เว

Read more

สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พันเอกจิระศักดิ์ เขียวศรี หัวหน้าสถานีวิทยุ ร่วมกับ นายอำเภอ หล่มเก่า นางปิณฑิรา เก่งการพานิช จัดให้มีการแข่งขันกีฬา เชื่อมสัมพันธ์ ส่วนราชการกับสื่อมวลชน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์

Read more

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์นาง จรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ พาคณะทำกุศล สวดมนต์ทำวัตรเย็นร่วมกับพระสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

27กุมภาพันธ์ 2562 นา

Read more
วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: