วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการ “สร้างบ้านให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อัคคีภัย)”

“เราทำความดี ด้วยหัว

Read more

เราทำความดี ด้วยหัวใจ”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการ “สร้างบ้านให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อัคคีภัย)”

“เราทำความดี ด้วยหัว

Read more

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการ “สร้างบ้านให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อัคคีภัย)”

“เราทำความดี ด้วยหัว

Read more

“น้อมรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญ และเกียรติคุณความดีของพ่อขุนผาเมือง”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 เข้าร่วมพิธีบวงสรวง และพิธีวางพวงมาลาสักการะพ่อขุนผาเมือง ในงานเทศกาล “เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง” ประจำปี 2565

“น้อมรำลึกถึงวีรกรรม

Read more

“มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์”เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 0900 – 1200 มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชน

“มณฑลทหารบกที่ 36 จั

Read more

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการ “สร้างบ้านให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อัคคีภัย)”

“เราทำความดี ด้วยหัว

Read more

“พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพ่อขุนผาเมือง และกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 20 นาย ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานราชการ เเละประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ

“พิธีบวงสรวงดวงวิญญา

Read more

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการ “สร้างบ้านให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อัคคีภัย)”

“เราทำความดี ด้วยหัว

Read more

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 (ขุนอาสา 326) ร่วมกับ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม จัดกิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติและสถาบัน พระมหากรุณาธิคุณต่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิค 19

“สร้างความรู้ความเข้

Read more

กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสา ลงพื้นที่ออกบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ในกิจกรรม“Army Barber Delivery“ ที่อยู่ในช่วงเปิดภาคเรียน โดยตั้งจุดบริการตัดผม ณ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ทหารพระราชา ตัดผมให้

Read more

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารสื่อสารที่ 11 ประชาสัมพันธ์สมัครการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2565 ให้นักเรียน โรงเรียนชนแดนวิทยาคม

ชุดปฏิบัติการกิจการพ

Read more

“มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชน”เมื่อ 15 ธ.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 0900 – 1200มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

“มณฑลทหารบกที่ 36 จั

Read more

“ส่งมอบความห่วงใย ถึงมือผู้ประสบอัคคีภัยเพลิงไหม้”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน เหตุอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้านในพื้นที่บริเวณรอบค่ายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564,

“ส่งมอบความห่วงใย ถึ

Read more

เมื่อถึงวิกฤต ช่วยเหลือทันที” กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เข้าช่วยเหลือประชาชน เหตุอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้านในพื้นที่บริเวณรอบค่าย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564,

“เมื่อถึงวิกฤต ช่วยเ

Read more

“มณฑลทหารบกที่ 36 สนับสนุนผลผลิตลำใย ที่ได้รับผลกระทบผลไม้ล้นตลาดและราคาตกต่ำ ของเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่”

“มณฑลทหารบกที่

Read more

“จิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิตช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

“จิตอาสาบริจาคโลหิต

Read more

กองพันทหารม้าที่ 26 นำทหารจิตอาสา บรรทุกน้ำสะอาด เติมเต็มบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่สำนักสงฆ์ และบ้านเรือนประชาชน เมืองเพชรบูรณ์

กองพันทหารม้าที่ 26

Read more

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. ประจำปี 2565 แบบระบบสมัครสอบออนไลน์

ชุดปฏิบัติการกิจการพ

Read more

มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564

มณฑลทหารบกที่ 36 จัด

Read more

กองพันทหารสื่อสารที่ 11 กองพลทหารม้าที่ 1 นำทหารจิตอาสา และยุทโธปกรณ์ ออกช่วยเกษตรกรเกี่ยวข้าวเปลือก ลดต้นทุนแรงงาน

กองพันทหารสื่อสารที่

Read more

“น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะประโยชน์

“น้อมรำลึกในพระมหากร

Read more

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1เมื่อวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 (ขุนอาสา 326) ลงพื้นที่

RTA : Recruitment Sy

Read more

กองพันเสนารักษ์ ที่ 8 , โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ อาสาสมัครกิจการพลเรือน และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ และ ต.วังพิกุล อ.บึงสามพันจ.ว.พ.ช.

มีแล้วแบ่งปัน มอบของ

Read more

ส่งมอบความห่วงใย ถึงมือครอบครัวน้องทหารใหม่ ผลัด 2/2564” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564, 0900 กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 (ขุนอาสา 326) เดินทางไปเยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมด้วยยาสามัญประจำบ้าน

“ส่งมอบความห่วงใย ถึ

Read more

กองพลาธิการกองพลทหารม้าที่ 1 นำจิตอาสา มอบเจลแอลกอฮอล์ 8 ตำบล ในเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมสร้างบ้านให้ผู้ประสบอัคคีภัย

กองพลาธิการกองพลทหาร

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารม้าที่ 1 จัดพิธี มอบเจลแอลกอฮอล์ พระราชทาน ให้กับ หน่วยขึ้นตรงศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารม้าที่ 1

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพันทหารม้าที่ 13 กรมทหารม้าที่ 3 (ขุนอาสา 330) ร่วมกับ อส.กร.อ.วิเชียรบุรี เเละ อ.ศรีเทพ จว.พ.ช. ร่วมมอบถุงยังชีพ และหน้ากากอนามัย

ชุดปฏิบัติการกิจการพ

Read more

“บุญเจดีข้าว สืบสานวิถีชีวิตท้องถิ่น”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมงานบุญเจดีข้าว ประจำปี 2564 เกี่ยวข้าวและประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อสืบสานวิถีชีวิตชุมชน

“บุญเจดีข้าว สืบสานว

Read more

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารม้าที่ 1 บอกเล่าข่าวต่อ…ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. ประจำปี 2565 แบบระบบสมัครสอบออนไลน์

ชุดปฏิบัติการกิจการพ

Read more

“บุญเจดีข้าว สืบสานวิถีชีวิตท้องถิ่น”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมงานบุญเจดีข้าว ประจำปี 2564 เกี่ยวข้าวและประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อสืบสานวิถีชีวิตชุมชน

“บุญเจดีข้าว สืบสานว

Read more

น้องทหารอิ่มท้อง เกษตรกรอิ่มใจ”กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลออกรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร

“น้องทหารอิ่มท้อง เก

Read more

“ทหารจิตอาสาบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เข้าบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ณ โรงพยาบาลหล่มสัก

“ทหารจิตอาสาบริจาคโล

Read more

กองพลาธิการกองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลชุดช่างจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่สร้างบ้านให้กับ นาง วีรดา ซาปา บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

กองพลาธิการกองพลทหาร

Read more

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารม้าที่ 1 เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่นเตี้ยนหมู่ ในจังหวัดเพชรบูรณ์

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

Read more

(มีคลิป) “ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 36 โดยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 จัดกำลังพลกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปวางเป็นแนวกั้นน้ำในเขตเทศบาลตำบลทับคล้อ”

“ศูนย์บรรเทาสา

Read more

(มีคลิป) กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ พร้อมรถครัวสนาม ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย “อุทกภัยน้ำไหลหลาก ประชาชนเดือดร้อน ทหารพร้อมช่วยเหลือ”

กองร้อยบรรเทาสาธารณภ

Read more

ว่าที่ร้อยโทณฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกเปิดประชุมเพื่อหารือในการเตรียมสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางและกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

วันที่9กรกฎาคม 2564

Read more

พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. (ท.) ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับ นายก อบต.และ ส.อบต.ท่าพล,หน่วยป้องกันรักรักษาป่า พช.18 กำนัน ต.ท่าพล, ผญบ.ทั้ง21 หมู่บ้านของ ต.ท่าพล

กอ.รมน.จังหวัด พ.ช.

Read more

นายอำนาจ พูลยอด ปลัดอาวุโส อำเภอเขาค้อ รับแจ้งมีผู้เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีซึ่งมาจาก พิ้นที่เสี่ยงสูงและทำหนังสือกักตัว

วันที่5มิถุนายน2564

Read more

ภารกิจ : จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

Read more

นายสมชาย สอนใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นมะขามหวาน ที่สาธารณะฉางข้าว หมู่ที่ 9 บ้านห้วยใหญ่ใต้

วันอังคาร ที่ 25 พฤษ

Read more

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการในศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ในวันจันทร์ ร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส.บริเวณรอยต่อระหว่างอาคารลูกเสือไทยและบริเวณบ้านพัก ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

คณะข้าราชการครูและบุ

Read more

พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.อุดม สุขใสเมือง หน.กลุ่มงานบริหารบุคคลฯ กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. เป็นประธานการตรวจตรามาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กอ.รมน.จังหวัด พ.ช.

Read more

การจัดรถครัวสนามประกอบอาหาร น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยสนับสนุนความห่วงใย ดูแลประชาชน ในเบื้องต้น จำนวน 400 ชุด ให้กับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 9 พ.ค. 64 เวล

Read more

นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ปฏิบัติงาน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมงานแต่งงานในพื้นที่ ม.5 (บ้านป่าแดง) ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์

วันที่ 4 พฤษภาคม 256

Read more

คณะหมอ พยาบาล อสม ผู้บริหาร สมาชิกอบตฯผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม โรงพยาบาลสนามตำบลห้วยใหญ่ พิกัดวัดป่าพุทธอุทยาน

วันที่ 20 เมษายน 256

Read more

กวดขันวินัยจราจรเข้มงวดกับผู้ที่เมาแล้วขับและใช้ความเร็วสูง หน่วยเฉพาะกิจ รอง ผู้กำกับการ สืบสวน สถานีตำรวจภูธร อำเภอหล่มสักฯ ติวเข็ม ตั้งด่านจุดตรวจผู้ขับขี่ในขณะเมาสุรา พบผู้กระทำผิดกฎจราจร เมาแล้วขับจำนวน หลายราย ในเทศกาลสงกรานต์ ช่วง 7 วัน อันตราย

กวดขันวินัยจราจรเข้ม

Read more

นายกฤษณ์ คงเมือง พ่อเมืองมะขามหวานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความเป็นห่วงเป็นใยแก่ประชาชนในพื้นที่จึงอยากขอให้พี่น้องประชาชนร่วมด้วยช่วยกันป้องกันโรคโควิด 19

นายกฤษณ์ คงเมือง พ่อ

Read more

เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด วางศิลาฤกษ์ อาคารหลวงปู่บุญทันฯ เพชรบูรณ์-เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านตาด เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ “อาคารหลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล” โรงพยาบาลบึงสามพัน เป็นอาคารผู้ป่วยสูง 6 ชั้น 114 เตียง

เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านต

Read more

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ (อาคารเรียน สปช 104/26 และอาคารเรียนอนุบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต

Read more

ผอ.เลือกตั้งเทศบาลตำบลท่าข้ามพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 2 เขต ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ซึ่งเที่ยวนี้เป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันชิงชัยกันสูงเป็นประวัติศาสตร์ของชาวเทศบาลตำบลท่าข้าม

ผอ.เลือกตั้งเทศบาลตำ

Read more

สนามเลือกตั้งนายกเล็กเทศบาลตำบลท่าข้ามโค้งสุดท้าย คึกคัก! “นางอุไรลักษณ์ รุ่งโรจน์อุดมผล”ชูนโยบายเด่น เพื่อนำลูกทีมขอคะแนนเข้าสภาทั้งหมด

สนามเลือกตั้งนายกเล็

Read more

ปิดคอร์สแล้ว แต่การสร้างสรรค์ผลงานเพิ่งจะเริ่มต้น เครือข่ายเยาวชนภาคอีสาน ยืนยันจะทุ่มสุดฝีมือสร้างผลงานออกมาให้ดีที่สุด รับรองไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน

ปิดคอร์สแล้ว แต่การส

Read more

เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย” สร้างแบรนด์กาแฟกัญชา หวังกัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ที่ทำให้ประชาชนสร้างรายได้ มีโอกาสลืมตาอ้าปาก

“เครือข่ายหมู่

Read more

ณ.หอประชุมโรงเรียนบ้านป่าคายตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปันน้ำใจให้น้อง

วันที่ 5 มีนาคมวันนั

Read more

นาย กฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศเพชบุระเกมส์ครั้งที่5 จังหวัดเพชรบูรณ์

วันจันทร์ที่ 1 มีนาค

Read more

เกษตรกรเฮ เตรียมปลูกกัญชา หลังกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทำ MOU กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสถาบันการศึกษา ตั้งเป้าผลิต 3,500 กก.ต่อเดือน

เกษตรกรเฮ เตรียมปลูก

Read more

อาจารย์บิ๊ก” ชี้ทำบุญที่ถูกต้องจะช่วยเติมในส่วนที่ขาด บูชา “วัตถุมงคล” ที่มีพุทธคุณครอบจักรวาล จะช่วยให้เห็นผลเร็วยิ่งขึ้น

“อาจารย์บิ๊ก” ชี้ทำบ

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดอำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ด้วย 8 บริการ ทุกวันทำการ ช่วงเช้าก่อนเวลาราชการ และช่วงที่สอง เวลาพักเที่ยง

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read more

คณะอนุกองทุนฟื้นฟูฯ กฟก.ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการเกษตรกรที่ขอกู้กองทุนไปเลี้ยงแพะและปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5 โครงการ โครงการละ 5 แสนบาท

คณะอนุกองทุนฟื้นฟูฯ

Read more

นายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เยี่ยมชม และให้คำแนะนำการให้บริการในศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

วันจันทร์ที่ 1 กุมภา

Read more

ชาวบ้านตำบลพระลับ บายศรีสู่ขวัญต้อนรับศักราชใหม่ 2564 คณะผู้บริหารหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย “อานนท์ แสนน่าน” ขอพรให้ประเทศไทยสงบสุข ปราศจากไวรัสโควิด- 19 ประชาชนอยู่ดีกินดีถ้วนหน้า

ชาวบ้านตำบลพระลับ บา

Read more

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกตรวจติดตามการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเน้นย้ำผู้โดยสารทุกคนต้องสวมแมสก์

อธิบดีกรมการขนส่งทาง

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงข่าวกรณียืนยันผลตรวจ พบผู้ติดเชื้อชายขับรถส่งอาหารทะเล กลับจากสมุทรสาคร มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ อ.หนองไผ่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเ

Read more

กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. บูรณาการร่วมกับส่วนราชการอำเภอบึงสามพัน ประชุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และร่วมตรวจกิจการ สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ชาวเมียนมาร์

กอ.รมน.จังหวัด พ.ช.

Read more

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดรอบๆ บริเวณศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ในกิจกรรม “เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 22 ธันวาคม 25

Read more

นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณาะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันอังคารที่ 15

Read more

หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน” น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพสู้วิกฤติเศรษฐกิจและภัยจากไวรัสโควิด-19 ระบาด ตามหลักศาสตร์พระราชา

“หมู่บ้านวิสาห

Read more

นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมตามโครงการ “โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”

เมื่อวันจันทร์ที่ 14

Read more

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินงานในการบรรเทาป้องกันปัญหาน้ำท่วมบริเวณฝั่งตะวันออกตามแนวพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

พลอากาศเอก จอม รุ่งส

Read more

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันพุธที่ 9 ธัน

Read more

นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางหรีดเคารพศพและแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายปรีชา ทิมรอด อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง

เมื่อวันพุธที่ 9 ธัน

Read more

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีปสมาชิกวุฒิสภา ประธาน อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน เดินทางมาพบปะประชาชน ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 5 ธันวาคม 256

Read more

ภาคีเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองขอนแก่น สานพลังภาครัฐ-เอกชน ประกาศปฏิญญา ร่วมกันขับเคลื่อนแก้ปัญหาขยะเมืองขอนแก่นอย่างเป็นรูปธรรม

ภาคีเครือข่ายรักษ์สิ

Read more

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะข้าราชการและพสกนิกร ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียน น้อมรำลึกพระมหากรุณา ธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่

Read more

ณ วัดวังอ่าง ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข)เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม วัดประดู่พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เททอง และนั่งปรกอธิษฐานจิตพุทธาภิเษก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2

Read more

นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและเครือข่ายการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

เมื่อวันอังคารที่ 1

Read more

อานนท์ แสนน่าน” ล่องใต้นำหมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์ ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช จี้นายกรัฐมนตรีเอาผิดม็อบจาบจ้วง หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

“อานนท์ แสนน่า

Read more

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดโครงการ “พลังอาสา พัฒนาครอบครัว ต้านภัยยาเสพติด”

เมื่อวันศุกร์ที่ 27

Read more

นายวลี มีภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะลูกจ้างทั้งในส่วนของสำนักงานฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 27

Read more

ชาวระนอง ประกาศปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ดึงเป็นโมเดลภาคใต้ “เมืองแห่งความจงรักภักดี” ย้ำให้รัฐบาลใช้ม.112 กับผู้จาบจ้วงล้มล้างสถาบันอย่างเด็ดขาด

ชาวระนอง ประกาศปกป้อ

Read more

นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนไปร่วมการประชุมกับคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤ

Read more

กรณีเมื่อวันที่ 21 พ.ย.63 อุบัติเหตุหมู่นักเรียนโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 4 ราย

กรณีเมื่อวันที่ 21 พ

Read more

รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ ร่วมเกี่ยวข้าวแปลงเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรกรมีสุขปากปู่

รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ ร่

Read more

นายวิจิตร เมฆกระจาย ประธานอนุกรรมการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะอนุกรรมการฯ หัวหน้าสำนักงาน กฟก. สาขาเพชรบูรณ์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมระเบียบการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read more