“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการ “สร้างบ้านให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อัคคีภัย)”

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหาร… Continue reading “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการ “สร้างบ้านให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อัคคีภัย)”

“สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่”

“สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่” กองพ… Continue reading “สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่”

“รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร”

“รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร”… Continue reading “รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร”

เราทำความดี ด้วยหัวใจ”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการ “สร้างบ้านให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อัคคีภัย)”

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหาร… Continue reading เราทำความดี ด้วยหัวใจ”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการ “สร้างบ้านให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อัคคีภัย)”

ตรวจสภาพความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง

“ตรวจสภาพความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอ… Continue reading ตรวจสภาพความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการ “สร้างบ้านให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อัคคีภัย)”

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหาร… Continue reading “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการ “สร้างบ้านให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อัคคีภัย)”

“น้อมรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญ และเกียรติคุณความดีของพ่อขุนผาเมือง”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 เข้าร่วมพิธีบวงสรวง และพิธีวางพวงมาลาสักการะพ่อขุนผาเมือง ในงานเทศกาล “เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง” ประจำปี 2565

“น้อมรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญ และเกียรติคุณความดีของพ… Continue reading “น้อมรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญ และเกียรติคุณความดีของพ่อขุนผาเมือง”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 เข้าร่วมพิธีบวงสรวง และพิธีวางพวงมาลาสักการะพ่อขุนผาเมือง ในงานเทศกาล “เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง” ประจำปี 2565

“จิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

“จิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหารา… Continue reading “จิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

“จิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

“จิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหารา… Continue reading “จิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

“มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์”เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 0900 – 1200 มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชน

“มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญสาธารณประ… Continue reading “มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์”เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 0900 – 1200 มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชน

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการ “สร้างบ้านให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อัคคีภัย)”

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหาร… Continue reading “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการ “สร้างบ้านให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อัคคีภัย)”

RTA : Recruitment System One Stop Service”คลิ๊กเดียวจบ ครบทุกการสอบ”……………………………………..

RTA : Recruitment System One Stop Service“คลิ๊กเด… Continue reading RTA : Recruitment System One Stop Service”คลิ๊กเดียวจบ ครบทุกการสอบ”……………………………………..

“พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพ่อขุนผาเมือง และกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 20 นาย ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานราชการ เเละประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ

“พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพ่อขุนผาเมือง และกิจกรรมพัฒนาพื้นท… Continue reading “พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพ่อขุนผาเมือง และกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 20 นาย ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานราชการ เเละประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการ “สร้างบ้านให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อัคคีภัย)”

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหาร… Continue reading “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการ “สร้างบ้านให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อัคคีภัย)”

” มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทาน”

” มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ… Continue reading ” มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทาน”

“น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ”

“น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ… Continue reading “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ”

“อบรมเครือข่ายประชาชนจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน”

“อบรมเครือข่ายประชาชนจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก… Continue reading “อบรมเครือข่ายประชาชนจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน”

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 (ขุนอาสา 326) ร่วมกับ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม จัดกิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติและสถาบัน พระมหากรุณาธิคุณต่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิค 19

“สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่” กองพ… Continue reading กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 (ขุนอาสา 326) ร่วมกับ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม จัดกิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติและสถาบัน พระมหากรุณาธิคุณต่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิค 19

กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสา ลงพื้นที่ออกบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ในกิจกรรม“Army Barber Delivery“ ที่อยู่ในช่วงเปิดภาคเรียน โดยตั้งจุดบริการตัดผม ณ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ทหารพระราชา ตัดผมให้ชาวประชา กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารม้… Continue reading กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสา ลงพื้นที่ออกบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ในกิจกรรม“Army Barber Delivery“ ที่อยู่ในช่วงเปิดภาคเรียน โดยตั้งจุดบริการตัดผม ณ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่”เมื่อ 15 ธันวาคม 2564,

“สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่”เมื่อ… Continue reading สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่”เมื่อ 15 ธันวาคม 2564,

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารสื่อสารที่ 11 ประชาสัมพันธ์สมัครการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2565 ให้นักเรียน โรงเรียนชนแดนวิทยาคม

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารสื่อสารที่ 11 ประชา… Continue reading ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารสื่อสารที่ 11 ประชาสัมพันธ์สมัครการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2565 ให้นักเรียน โรงเรียนชนแดนวิทยาคม

“มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชน”เมื่อ 15 ธ.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 0900 – 1200มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

“มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตช่วย… Continue reading “มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชน”เมื่อ 15 ธ.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 0900 – 1200มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

“ส่งมอบความห่วงใย ถึงมือผู้ประสบอัคคีภัยเพลิงไหม้”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน เหตุอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้านในพื้นที่บริเวณรอบค่ายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564,

“ส่งมอบความห่วงใย ถึงมือผู้ประสบอัคคีภัยเพลิงไหม้”กองพล… Continue reading “ส่งมอบความห่วงใย ถึงมือผู้ประสบอัคคีภัยเพลิงไหม้”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน เหตุอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้านในพื้นที่บริเวณรอบค่ายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564,

เมื่อถึงวิกฤต ช่วยเหลือทันที” กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เข้าช่วยเหลือประชาชน เหตุอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้านในพื้นที่บริเวณรอบค่าย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564,

“เมื่อถึงวิกฤต ช่วยเหลือทันที” กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กอ… Continue reading เมื่อถึงวิกฤต ช่วยเหลือทันที” กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เข้าช่วยเหลือประชาชน เหตุอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้านในพื้นที่บริเวณรอบค่าย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564,

“มณฑลทหารบกที่ 36 สนับสนุนผลผลิตลำใย ที่ได้รับผลกระทบผลไม้ล้นตลาดและราคาตกต่ำ ของเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่”

“มณฑลทหารบกที่ 36 สนับสนุนผลผลิตลำใย ที่ได้รับผลก… Continue reading “มณฑลทหารบกที่ 36 สนับสนุนผลผลิตลำใย ที่ได้รับผลกระทบผลไม้ล้นตลาดและราคาตกต่ำ ของเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่”

“จิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิตช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

“จิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” กองพลทหารม… Continue reading “จิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิตช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

กองพันทหารม้าที่ 26 นำทหารจิตอาสา บรรทุกน้ำสะอาด เติมเต็มบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่สำนักสงฆ์ และบ้านเรือนประชาชน เมืองเพชรบูรณ์

กองพันทหารม้าที่ 26 นำทหารจิตอาสา บรรทุกน้ำสะอาด เติมเต… Continue reading กองพันทหารม้าที่ 26 นำทหารจิตอาสา บรรทุกน้ำสะอาด เติมเต็มบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่สำนักสงฆ์ และบ้านเรือนประชาชน เมืองเพชรบูรณ์

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. ประจำปี 2565 แบบระบบสมัครสอบออนไลน์

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมผู้นำชุ… Continue reading ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. ประจำปี 2565 แบบระบบสมัครสอบออนไลน์

มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564

มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อน้อมรำ… Continue reading มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564

“มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชน”

“มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตช่วย… Continue reading “มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชน”

กองพันทหารสื่อสารที่ 11 กองพลทหารม้าที่ 1 นำทหารจิตอาสา และยุทโธปกรณ์ ออกช่วยเกษตรกรเกี่ยวข้าวเปลือก ลดต้นทุนแรงงาน

กองพันทหารสื่อสารที่ 11 กองพลทหารม้าที่ 1 นำทหารจิตอาสา… Continue reading กองพันทหารสื่อสารที่ 11 กองพลทหารม้าที่ 1 นำทหารจิตอาสา และยุทโธปกรณ์ ออกช่วยเกษตรกรเกี่ยวข้าวเปลือก ลดต้นทุนแรงงาน

“เราทำความดีด้วยหัวใจ บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19”

“เราทำความดีด้วยหัวใจ บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19” กอง… Continue reading “เราทำความดีด้วยหัวใจ บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19”

“น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะประโยชน์

“น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กอง… Continue reading “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะประโยชน์

“สนับสนุนงานพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลหล่มสัก”

“สนับสนุนงานพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลหล่มสัก” เมื่อวันท… Continue reading “สนับสนุนงานพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลหล่มสัก”

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1เมื่อวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 (ขุนอาสา 326) ลงพื้นที่

RTA : Recruitment System One Stop Service“คลิ๊กเด… Continue reading กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1เมื่อวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 (ขุนอาสา 326) ลงพื้นที่

กองพันเสนารักษ์ ที่ 8 , โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ อาสาสมัครกิจการพลเรือน และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ และ ต.วังพิกุล อ.บึงสามพันจ.ว.พ.ช.

มีแล้วแบ่งปัน มอบของคลายทุกข์ คืนความสุขให้ประชาชน กองพ… Continue reading กองพันเสนารักษ์ ที่ 8 , โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ อาสาสมัครกิจการพลเรือน และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ และ ต.วังพิกุล อ.บึงสามพันจ.ว.พ.ช.

“อุทกภัยผ่านพ้น ทหารเข้าช่วยบรรเทาความเสียหายให้ประชาชน”

“อุทกภัยผ่านพ้น ทหารเข้าช่วยบรรเทาความเสียหายให้ประชาชน… Continue reading “อุทกภัยผ่านพ้น ทหารเข้าช่วยบรรเทาความเสียหายให้ประชาชน”

กองพลทหารม้าที่ 1 นำทหารจิตอาสา เดินเท้ามอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน ให้พี่น้องประชาชน 9 ตำบล เมืองเพชรบูรณ์

กองพลทหารม้าที่ 1 นำทหารจิตอาสา เดินเท้ามอบเจลแอลกอฮอล์… Continue reading กองพลทหารม้าที่ 1 นำทหารจิตอาสา เดินเท้ามอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน ให้พี่น้องประชาชน 9 ตำบล เมืองเพชรบูรณ์

ส่งมอบความห่วงใย ถึงมือครอบครัวน้องทหารใหม่ ผลัด 2/2564” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564, 0900 กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 (ขุนอาสา 326) เดินทางไปเยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมด้วยยาสามัญประจำบ้าน

“ส่งมอบความห่วงใย ถึงมือครอบครัวน้องทหารใหม่ ผลัด 2/256… Continue reading ส่งมอบความห่วงใย ถึงมือครอบครัวน้องทหารใหม่ ผลัด 2/2564” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564, 0900 กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 (ขุนอาสา 326) เดินทางไปเยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมด้วยยาสามัญประจำบ้าน

“ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว ครูฝึกทหารใหม่ และครอบครัวทหาร

“ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 เยี่ยมให้กำลังใจครอบ… Continue reading “ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว ครูฝึกทหารใหม่ และครอบครัวทหาร

“มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพล จิตอาสา พัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์”

“มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพล จิตอาสา พัฒนาพื้นที่… Continue reading “มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพล จิตอาสา พัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์”

กองพลาธิการกองพลทหารม้าที่ 1 นำจิตอาสา มอบเจลแอลกอฮอล์ 8 ตำบล ในเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมสร้างบ้านให้ผู้ประสบอัคคีภัย

กองพลาธิการกองพลทหารม้าที่ 1 นำจิตอาสา มอบเจลแอลกอฮอล์ … Continue reading กองพลาธิการกองพลทหารม้าที่ 1 นำจิตอาสา มอบเจลแอลกอฮอล์ 8 ตำบล ในเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมสร้างบ้านให้ผู้ประสบอัคคีภัย

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารม้าที่ 1 จัดพิธี มอบเจลแอลกอฮอล์ พระราชทาน ให้กับ หน่วยขึ้นตรงศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารม้าที่ 1

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารม้าที่ 1 จัดพิธี … Continue reading ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารม้าที่ 1 จัดพิธี มอบเจลแอลกอฮอล์ พระราชทาน ให้กับ หน่วยขึ้นตรงศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารม้าที่ 1

RTA : Recruitment System One Stop Service”คลิ๊กเดียวจบ ครบทุกการสอบ”……………………………………..กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1

RTA : Recruitment System One Stop Service“คลิ๊กเด… Continue reading RTA : Recruitment System One Stop Service”คลิ๊กเดียวจบ ครบทุกการสอบ”……………………………………..กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพันทหารม้าที่ 13 กรมทหารม้าที่ 3 (ขุนอาสา 330) ร่วมกับ อส.กร.อ.วิเชียรบุรี เเละ อ.ศรีเทพ จว.พ.ช. ร่วมมอบถุงยังชีพ และหน้ากากอนามัย

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพันท… Continue reading ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพันทหารม้าที่ 13 กรมทหารม้าที่ 3 (ขุนอาสา 330) ร่วมกับ อส.กร.อ.วิเชียรบุรี เเละ อ.ศรีเทพ จว.พ.ช. ร่วมมอบถุงยังชีพ และหน้ากากอนามัย

“บุญเจดีข้าว สืบสานวิถีชีวิตท้องถิ่น”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมงานบุญเจดีข้าว ประจำปี 2564 เกี่ยวข้าวและประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อสืบสานวิถีชีวิตชุมชน

“บุญเจดีข้าว สืบสานวิถีชีวิตท้องถิ่น”กองพลทหารม้าที่ 1 … Continue reading “บุญเจดีข้าว สืบสานวิถีชีวิตท้องถิ่น”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมงานบุญเจดีข้าว ประจำปี 2564 เกี่ยวข้าวและประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อสืบสานวิถีชีวิตชุมชน

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารม้าที่ 1 บอกเล่าข่าวต่อ…ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. ประจำปี 2565 แบบระบบสมัครสอบออนไลน์

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารม้าที่ 1 บอกเล่าข่าว… Continue reading ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารม้าที่ 1 บอกเล่าข่าวต่อ…ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. ประจำปี 2565 แบบระบบสมัครสอบออนไลน์

“บุญเจดีข้าว สืบสานวิถีชีวิตท้องถิ่น”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมงานบุญเจดีข้าว ประจำปี 2564 เกี่ยวข้าวและประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อสืบสานวิถีชีวิตชุมชน

“บุญเจดีข้าว สืบสานวิถีชีวิตท้องถิ่น”กองพลทหารม้าที่ 1 … Continue reading “บุญเจดีข้าว สืบสานวิถีชีวิตท้องถิ่น”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมงานบุญเจดีข้าว ประจำปี 2564 เกี่ยวข้าวและประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อสืบสานวิถีชีวิตชุมชน

น้องทหารอิ่มท้อง เกษตรกรอิ่มใจ”กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลออกรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร

“น้องทหารอิ่มท้อง เกษตรกรอิ่มใจ”กองพันทหารช่างที่ 8 กอง… Continue reading น้องทหารอิ่มท้อง เกษตรกรอิ่มใจ”กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลออกรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร

“ทหารจิตอาสาบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เข้าบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ณ โรงพยาบาลหล่มสัก

“ทหารจิตอาสาบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19”กองพลทหารม้าที… Continue reading “ทหารจิตอาสาบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เข้าบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ณ โรงพยาบาลหล่มสัก

RTA : Recruitment System One Stop Service”คลิ๊กเดียวจบ ครบทุกการสอบ”……………………………………..กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1

RTA : Recruitment System One Stop Service“คลิ๊กเด… Continue reading RTA : Recruitment System One Stop Service”คลิ๊กเดียวจบ ครบทุกการสอบ”……………………………………..กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1

กองพลาธิการกองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลชุดช่างจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่สร้างบ้านให้กับ นาง วีรดา ซาปา บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

กองพลาธิการกองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลชุดช่างจิตอาสาพร… Continue reading กองพลาธิการกองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลชุดช่างจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่สร้างบ้านให้กับ นาง วีรดา ซาปา บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชนในห้วงสถานการณ์โควิด-19

มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมบริจาคโ… Continue reading มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชนในห้วงสถานการณ์โควิด-19

“ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ สู้วิกฤต โควิด-19”

“ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ สู้วิกฤต โควิด-19” กองพลทหารม… Continue reading “ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ สู้วิกฤต โควิด-19”

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารม้าที่ 1 เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่นเตี้ยนหมู่ ในจังหวัดเพชรบูรณ์

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารม้าที่ 1 เร่งช่วยเหลือประช… Continue reading ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารม้าที่ 1 เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่นเตี้ยนหมู่ ในจังหวัดเพชรบูรณ์

(มีคลิป) “ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 36 โดยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 จัดกำลังพลกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปวางเป็นแนวกั้นน้ำในเขตเทศบาลตำบลทับคล้อ”

“ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 36 โดยกองร้อย… Continue reading (มีคลิป) “ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 36 โดยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 จัดกำลังพลกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปวางเป็นแนวกั้นน้ำในเขตเทศบาลตำบลทับคล้อ”

(มีคลิป) กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ พร้อมรถครัวสนาม ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย “อุทกภัยน้ำไหลหลาก ประชาชนเดือดร้อน ทหารพร้อมช่วยเหลือ”

กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้า… Continue reading (มีคลิป) กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ พร้อมรถครัวสนาม ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย “อุทกภัยน้ำไหลหลาก ประชาชนเดือดร้อน ทหารพร้อมช่วยเหลือ”

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดให้มีการฉีดวัคซีนกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่ได้ลงทะเบียนไว้

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ. บริเวณหอวัฒนธรรมหน้าศาลหลักเม… Continue reading จังหวัดเพชรบูรณ์จัดให้มีการฉีดวัคซีนกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่ได้ลงทะเบียนไว้

ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีผู้ร้องทุกข์ สนง.ปลัด สนร. ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากมูลสัตว์

วันที่27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บ้านสักแห้ง เลขที… Continue reading ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีผู้ร้องทุกข์ สนง.ปลัด สนร. ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากมูลสัตว์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สวดฉลองเทียนพรรษา 13 วัด ประจำปี 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สวดฉลองเทียนพรรษา 13 วัด ประจำปี 2… Continue reading เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สวดฉลองเทียนพรรษา 13 วัด ประจำปี 2564

มอบอาหารกล่องปรุงสุกให้บุคลากรทางการแพทย์

มอบอาหารกล่องปรุงสุกให้บุคลากรทางการแพทย์ นายสุวรรณ ไตร… Continue reading มอบอาหารกล่องปรุงสุกให้บุคลากรทางการแพทย์

จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร และมาตรการคู่ขนาน ปี 2563/64

#จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สิน… Continue reading จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร และมาตรการคู่ขนาน ปี 2563/64

ณ. สำนักงานองค์กรโลกสีเขียว ตำบลสะเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

18 กรกฎาคม 2564 ณ. สำนักงานองค์กรโลกสีเขียว ตำบลสะเดียง… Continue reading ณ. สำนักงานองค์กรโลกสีเขียว ตำบลสะเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

ว่าที่ร้อยโทณฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกเปิดประชุมเพื่อหารือในการเตรียมสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางและกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

วันที่9กรกฎาคม 2564 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ… Continue reading ว่าที่ร้อยโทณฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกเปิดประชุมเพื่อหารือในการเตรียมสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางและกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

ทำกันด้วยใจ ครัวปันสุข เราไม่ทิ้งกัน ครั้งที่ 2

ทำกันด้วยใจ ครัวปันสุข เราไม่ทิ้งกัน ครั้งที่ 2 วันที่ … Continue reading ทำกันด้วยใจ ครัวปันสุข เราไม่ทิ้งกัน ครั้งที่ 2

ร.ต.ประเทือง สระทองแดง ผอ.เขต อ.ป.ช.ผู้ตรวจสอบผู้ใช้อำนาจรัฐ จ.เพชรบูรณ์ ได้ไปร่วมงานฌาปณกิจศพ กำนัน ถึง เถื่อนพรหม

เมื่อวันนี้ 27 มิ.ย.64 ร.ต.ประเทือง สระทองแดง ผอ.เขต อ.… Continue reading ร.ต.ประเทือง สระทองแดง ผอ.เขต อ.ป.ช.ผู้ตรวจสอบผู้ใช้อำนาจรัฐ จ.เพชรบูรณ์ ได้ไปร่วมงานฌาปณกิจศพ กำนัน ถึง เถื่อนพรหม

ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ คุณยายตลุ่ม ไชยปัน

เวลา 20.00 น. วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ดร.เสกสรร นิ… Continue reading ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ คุณยายตลุ่ม ไชยปัน

ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สำรวจสถานที่เปิดศูนย์ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำอำเภอหล่มสัก

ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สำรวจสถานที่เปิดศูนย์ผู้ไกล่เกล… Continue reading ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สำรวจสถานที่เปิดศูนย์ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำอำเภอหล่มสัก

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง สู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่22 มิถุนายน 2564 ณ.รีสอร์ทบริษัทออร์แกนิคเวิ… Continue reading รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง สู้ภัยโควิด-19

พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. (ท.) ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับ นายก อบต.และ ส.อบต.ท่าพล,หน่วยป้องกันรักรักษาป่า พช.18 กำนัน ต.ท่าพล, ผญบ.ทั้ง21 หมู่บ้านของ ต.ท่าพล

กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.64 เวลา 0900 พ.… Continue reading พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. (ท.) ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับ นายก อบต.และ ส.อบต.ท่าพล,หน่วยป้องกันรักรักษาป่า พช.18 กำนัน ต.ท่าพล, ผญบ.ทั้ง21 หมู่บ้านของ ต.ท่าพล

ชาวอุดรพร้อมใจฉีดวัคซีน พ่อเมืองลงพื้นที่ดูแลการฉีดวัคซีนพร้อมให้กำลังใจประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน

ชาวอุดรพร้อมใจฉีดวัคซีน พ่อเมืองลงพื้นที่ดูแลการฉีดวัคซ… Continue reading ชาวอุดรพร้อมใจฉีดวัคซีน พ่อเมืองลงพื้นที่ดูแลการฉีดวัคซีนพร้อมให้กำลังใจประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน

นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า มอบหมายให้ ที่ทำการปกครองอำเภอหล่มเก่า ร่วมประชุมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า

นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า มอบหมายให้ ที่ทำการ… Continue reading นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า มอบหมายให้ ที่ทำการปกครองอำเภอหล่มเก่า ร่วมประชุมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า

นายอำนาจ พูลยอด ปลัดอาวุโส อำเภอเขาค้อ รับแจ้งมีผู้เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีซึ่งมาจาก พิ้นที่เสี่ยงสูงและทำหนังสือกักตัว

วันที่5มิถุนายน2564 เวลา11.00น. นายอำนาจ พูลยอด ปลัดอาว… Continue reading นายอำนาจ พูลยอด ปลัดอาวุโส อำเภอเขาค้อ รับแจ้งมีผู้เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีซึ่งมาจาก พิ้นที่เสี่ยงสูงและทำหนังสือกักตัว

ภารกิจ : จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วย ศอ.จอส.พระรา… Continue reading ภารกิจ : จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

นายสมชาย สอนใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นมะขามหวาน ที่สาธารณะฉางข้าว หมู่ที่ 9 บ้านห้วยใหญ่ใต้

วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564 อบต.ห้วยใหญ่ นำโดยนายสมชา… Continue reading นายสมชาย สอนใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นมะขามหวาน ที่สาธารณะฉางข้าว หมู่ที่ 9 บ้านห้วยใหญ่ใต้

กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ทำความสะอาดถนน

กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วม… Continue reading กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ทำความสะอาดถนน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยจังหวัดเพชรบูรณ์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชี… Continue reading มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการในศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ในวันจันทร์ ร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส.บริเวณรอยต่อระหว่างอาคารลูกเสือไทยและบริเวณบ้านพัก ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมลูกจ้างที่ปฏิ… Continue reading คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการในศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ในวันจันทร์ ร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส.บริเวณรอยต่อระหว่างอาคารลูกเสือไทยและบริเวณบ้านพัก ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

เพชรบูรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรพริกราคาตกต่ำจากโควิด-19 รับซื้อพริกจากเกษตรกรบรรเทาความเดือดร้อน

เพชรบูรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรพริกราคาตกต่ำจากโควิด-19 รับซื… Continue reading เพชรบูรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรพริกราคาตกต่ำจากโควิด-19 รับซื้อพริกจากเกษตรกรบรรเทาความเดือดร้อน

พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.อุดม สุขใสเมือง หน.กลุ่มงานบริหารบุคคลฯ กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. เป็นประธานการตรวจตรามาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. เมื่อวันที่ 10 พ.ค.64 เวลา 1000 พ.อ… Continue reading พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.อุดม สุขใสเมือง หน.กลุ่มงานบริหารบุคคลฯ กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. เป็นประธานการตรวจตรามาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การจัดรถครัวสนามประกอบอาหาร น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยสนับสนุนความห่วงใย ดูแลประชาชน ในเบื้องต้น จำนวน 400 ชุด ให้กับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 9 พ.ค. 64 เวลา 11.00 น. ณ วัดทุ่งแจ้ง (บ้านป่าแด… Continue reading การจัดรถครัวสนามประกอบอาหาร น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยสนับสนุนความห่วงใย ดูแลประชาชน ในเบื้องต้น จำนวน 400 ชุด ให้กับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ(AED)

จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ(AED… Continue reading จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ(AED)

นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ปฏิบัติงาน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมงานแต่งงานในพื้นที่ ม.5 (บ้านป่าแดง) ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายนิเวศน์ หาญสมุทร… Continue reading นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ปฏิบัติงาน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมงานแต่งงานในพื้นที่ ม.5 (บ้านป่าแดง) ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์

เร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาเกษตรกรของสภาเกษตรเพชรบูรณ์

เร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาเกษตรกรของสภาเกษตรเพชรบูรณ์ ว… Continue reading เร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาเกษตรกรของสภาเกษตรเพชรบูรณ์

ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์( วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

วันที่ 21 เมษายน 2564 ณ.ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจัง… Continue reading ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์( วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

คณะหมอ พยาบาล อสม ผู้บริหาร สมาชิกอบตฯผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม โรงพยาบาลสนามตำบลห้วยใหญ่ พิกัดวัดป่าพุทธอุทยาน

วันที่ 20 เมษายน 2564 คณะหมอ พยาบาล อสม ผู้บริหาร สมาชิ… Continue reading คณะหมอ พยาบาล อสม ผู้บริหาร สมาชิกอบตฯผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม โรงพยาบาลสนามตำบลห้วยใหญ่ พิกัดวัดป่าพุทธอุทยาน

เพชรบูรณ์ ติดตามการดำเนินงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19

เพชรบูรณ์ ติดตามการดำเนินงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเตรียมพ… Continue reading เพชรบูรณ์ ติดตามการดำเนินงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19

กวดขันวินัยจราจรเข้มงวดกับผู้ที่เมาแล้วขับและใช้ความเร็วสูง หน่วยเฉพาะกิจ รอง ผู้กำกับการ สืบสวน สถานีตำรวจภูธร อำเภอหล่มสักฯ ติวเข็ม ตั้งด่านจุดตรวจผู้ขับขี่ในขณะเมาสุรา พบผู้กระทำผิดกฎจราจร เมาแล้วขับจำนวน หลายราย ในเทศกาลสงกรานต์ ช่วง 7 วัน อันตราย

กวดขันวินัยจราจรเข้มงวดกับผู้ที่เมาแล้วขับและใช้ความเร็… Continue reading กวดขันวินัยจราจรเข้มงวดกับผู้ที่เมาแล้วขับและใช้ความเร็วสูง หน่วยเฉพาะกิจ รอง ผู้กำกับการ สืบสวน สถานีตำรวจภูธร อำเภอหล่มสักฯ ติวเข็ม ตั้งด่านจุดตรวจผู้ขับขี่ในขณะเมาสุรา พบผู้กระทำผิดกฎจราจร เมาแล้วขับจำนวน หลายราย ในเทศกาลสงกรานต์ ช่วง 7 วัน อันตราย

ไม่ประมาท #การ์ดอย่าตก #เข้มงวดต่อเนื่อง “#เพชรบูรณ์ปลอดภัย” #ตามมาตรการเฝ้าระวัง #COVID_19

#ไม่ประมาท #การ์ดอย่าตก #เข้มงวดต่อเนื่อง “#เพชรบ… Continue reading ไม่ประมาท #การ์ดอย่าตก #เข้มงวดต่อเนื่อง “#เพชรบูรณ์ปลอดภัย” #ตามมาตรการเฝ้าระวัง #COVID_19

ณ จุดตรวจรอง/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๖๔ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

– วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ จุดตรวจรอง… Continue reading ณ จุดตรวจรอง/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๖๔ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

คณะ กต.ตร.จว.ขอนแก่น สนับสนุนโครงการท้ายชัด ลดอุบัติเหตุ

คณะ กต.ตร.จว.ขอนแก่น สนับสนุนโครงการท้ายชัด ลดอุบัติเหต… Continue reading คณะ กต.ตร.จว.ขอนแก่น สนับสนุนโครงการท้ายชัด ลดอุบัติเหตุ

นายกฤษณ์ คงเมือง พ่อเมืองมะขามหวานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความเป็นห่วงเป็นใยแก่ประชาชนในพื้นที่จึงอยากขอให้พี่น้องประชาชนร่วมด้วยช่วยกันป้องกันโรคโควิด 19

นายกฤษณ์ คงเมือง พ่อเมืองมะขามหวานผู้ว่าราชการจังหวัดเพ… Continue reading นายกฤษณ์ คงเมือง พ่อเมืองมะขามหวานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความเป็นห่วงเป็นใยแก่ประชาชนในพื้นที่จึงอยากขอให้พี่น้องประชาชนร่วมด้วยช่วยกันป้องกันโรคโควิด 19

เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด วางศิลาฤกษ์ อาคารหลวงปู่บุญทันฯ เพชรบูรณ์-เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านตาด เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ “อาคารหลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล” โรงพยาบาลบึงสามพัน เป็นอาคารผู้ป่วยสูง 6 ชั้น 114 เตียง

เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด วางศิลาฤกษ์ อาคารหลวงปู่บุญทันฯ … Continue reading เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด วางศิลาฤกษ์ อาคารหลวงปู่บุญทันฯ เพชรบูรณ์-เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านตาด เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ “อาคารหลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล” โรงพยาบาลบึงสามพัน เป็นอาคารผู้ป่วยสูง 6 ชั้น 114 เตียง

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ (อาคารเรียน สปช 104/26 และอาคารเรียนอนุบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่… Continue reading ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ (อาคารเรียน สปช 104/26 และอาคารเรียนอนุบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ผอ.เลือกตั้งเทศบาลตำบลท่าข้ามพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 2 เขต ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ซึ่งเที่ยวนี้เป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันชิงชัยกันสูงเป็นประวัติศาสตร์ของชาวเทศบาลตำบลท่าข้าม

ผอ.เลือกตั้งเทศบาลตำบลท่าข้ามพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจความเ… Continue reading ผอ.เลือกตั้งเทศบาลตำบลท่าข้ามพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 2 เขต ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ซึ่งเที่ยวนี้เป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันชิงชัยกันสูงเป็นประวัติศาสตร์ของชาวเทศบาลตำบลท่าข้าม

สนามเลือกตั้งนายกเล็กเทศบาลตำบลท่าข้ามโค้งสุดท้าย คึกคัก! “นางอุไรลักษณ์ รุ่งโรจน์อุดมผล”ชูนโยบายเด่น เพื่อนำลูกทีมขอคะแนนเข้าสภาทั้งหมด

สนามเลือกตั้งนายกเล็กเทศบาลตำบลท่าข้ามโค้งสุดท้าย คึกคั… Continue reading สนามเลือกตั้งนายกเล็กเทศบาลตำบลท่าข้ามโค้งสุดท้าย คึกคัก! “นางอุไรลักษณ์ รุ่งโรจน์อุดมผล”ชูนโยบายเด่น เพื่อนำลูกทีมขอคะแนนเข้าสภาทั้งหมด

นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เจ๋งคว้ารางวัล ” The Best ออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เจ๋งคว้ารางวัล ” Th… Continue reading นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เจ๋งคว้ารางวัล ” The Best ออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

อบจ.อุดรธานี หนุนสภาวัฒนธรรม 5 แสน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการร้องหมอลำ มรดกตกทอดของชาวอีสาน

อบจ.อุดรธานี หนุนสภาวัฒนธรรม 5 แสน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลป… Continue reading อบจ.อุดรธานี หนุนสภาวัฒนธรรม 5 แสน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการร้องหมอลำ มรดกตกทอดของชาวอีสาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมการอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใ… Continue reading องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมการอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

ปิดคอร์สแล้ว แต่การสร้างสรรค์ผลงานเพิ่งจะเริ่มต้น เครือข่ายเยาวชนภาคอีสาน ยืนยันจะทุ่มสุดฝีมือสร้างผลงานออกมาให้ดีที่สุด รับรองไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน

ปิดคอร์สแล้ว แต่การสร้างสรรค์ผลงานเพิ่งจะเริ่มต้น เครือ… Continue reading ปิดคอร์สแล้ว แต่การสร้างสรรค์ผลงานเพิ่งจะเริ่มต้น เครือข่ายเยาวชนภาคอีสาน ยืนยันจะทุ่มสุดฝีมือสร้างผลงานออกมาให้ดีที่สุด รับรองไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน

ชมรมกลุ่ม STROG-จิตพอเพียง ต้านทุจริตอุดรธานีลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขุดดิน

ชมรมกลุ่ม STROG-จิตพอเพียง ต้านทุจริตอุดรธานีลงพื้นที่ต… Continue reading ชมรมกลุ่ม STROG-จิตพอเพียง ต้านทุจริตอุดรธานีลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขุดดิน

ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันเกิดคุณนาย แสงศิริ เพิ่มพูน ภริยาท่านอนุญาโตตุลาการ( คปภ )

ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันเกิดคุณนาย แสงศิริ เพิ่มพูน… Continue reading ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันเกิดคุณนาย แสงศิริ เพิ่มพูน ภริยาท่านอนุญาโตตุลาการ( คปภ )

แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ภาคเหนือตอนล่างประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ภาคเหนือต… Continue reading แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ภาคเหนือตอนล่างประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย” สร้างแบรนด์กาแฟกัญชา หวังกัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ที่ทำให้ประชาชนสร้างรายได้ มีโอกาสลืมตาอ้าปาก

“เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย”… Continue reading เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย” สร้างแบรนด์กาแฟกัญชา หวังกัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ที่ทำให้ประชาชนสร้างรายได้ มีโอกาสลืมตาอ้าปาก

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนสัญจร

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน… Continue reading คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนสัญจร

ณ.หอประชุมโรงเรียนบ้านป่าคายตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปันน้ำใจให้น้อง

วันที่ 5 มีนาคมวันนักข่าวของทุกปี วันที่ 5 มีนาคม 2564 … Continue reading ณ.หอประชุมโรงเรียนบ้านป่าคายตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปันน้ำใจให้น้อง

นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจราชการที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และค… Continue reading นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจราชการที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเข้มกวดขัน ป้องกันร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควร

พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเข้มกวดขัน ป้องกันร้านค้าฉว… Continue reading พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเข้มกวดขัน ป้องกันร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควร

นาย กฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศเพชบุระเกมส์ครั้งที่5 จังหวัดเพชรบูรณ์

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ณ. สนามกีฬาวิทยาลัยการกีฬาแห… Continue reading นาย กฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศเพชบุระเกมส์ครั้งที่5 จังหวัดเพชรบูรณ์

ชุมชนสาวะถี เปิดตลาดย้อนยุคชวน “นุ่งสิ่นถือตะกร้ามาตลาด”

ชุมชนสาวะถี เปิดตลาดย้อนยุคชวน “นุ่งสิ่นถือตะกร้า… Continue reading ชุมชนสาวะถี เปิดตลาดย้อนยุคชวน “นุ่งสิ่นถือตะกร้ามาตลาด”

พ่อเมืองอุดรฯมอบรองผู้ว่าฯลงพื้นที่ตรวจความพร้อมคำชะโนดก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยว

พ่อเมืองอุดรฯมอบรองผู้ว่าฯลงพื้นที่ตรวจความพร้อมคำชะโนด… Continue reading พ่อเมืองอุดรฯมอบรองผู้ว่าฯลงพื้นที่ตรวจความพร้อมคำชะโนดก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยว

เริ่มแล้วจังหวัดเพชรบูรณ์ บวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เนื่องในงานมะขามหวานนครบาล เพชรบูรณ์ ประจำปี 2564

เริ่มแล้วจังหวัดเพชรบูรณ์ บวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เน… Continue reading เริ่มแล้วจังหวัดเพชรบูรณ์ บวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เนื่องในงานมะขามหวานนครบาล เพชรบูรณ์ ประจำปี 2564

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจเยี่ยม สภ.อ. เขาค้อ

24กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบู… Continue reading รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจเยี่ยม สภ.อ. เขาค้อ

กอ.รมน.จังหวัด พ.ช.จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19

กอ.รมน.จังหวัด พ.ช.จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผ… Continue reading กอ.รมน.จังหวัด พ.ช.จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19

เกษตรกรเฮ เตรียมปลูกกัญชา หลังกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทำ MOU กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสถาบันการศึกษา ตั้งเป้าผลิต 3,500 กก.ต่อเดือน

เกษตรกรเฮ เตรียมปลูกกัญชา หลังกรมการแพทย์แผนไทยและการแพ… Continue reading เกษตรกรเฮ เตรียมปลูกกัญชา หลังกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทำ MOU กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสถาบันการศึกษา ตั้งเป้าผลิต 3,500 กก.ต่อเดือน

อาจารย์บิ๊ก” ชี้ทำบุญที่ถูกต้องจะช่วยเติมในส่วนที่ขาด บูชา “วัตถุมงคล” ที่มีพุทธคุณครอบจักรวาล จะช่วยให้เห็นผลเร็วยิ่งขึ้น

“อาจารย์บิ๊ก” ชี้ทำบุญที่ถูกต้องจะช่วยเติมในส่วนที่ขาด … Continue reading อาจารย์บิ๊ก” ชี้ทำบุญที่ถูกต้องจะช่วยเติมในส่วนที่ขาด บูชา “วัตถุมงคล” ที่มีพุทธคุณครอบจักรวาล จะช่วยให้เห็นผลเร็วยิ่งขึ้น

จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดให้มีการแถลงข่าวงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ระหว่าง 26 ก.พ.- 6 มี.ค.64

จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดให้มีการแถลงข่าว… Continue reading จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดให้มีการแถลงข่าวงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ระหว่าง 26 ก.พ.- 6 มี.ค.64

เหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ออกรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ออกรับบริจาคโลหิต วันที่ 16 … Continue reading เหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ออกรับบริจาคโลหิต

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร อบรมโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”รุ่นที่2/3

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร อบรมโครงก… Continue reading เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร อบรมโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”รุ่นที่2/3

10 ปี คู่แผ่นดิน แบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส

10 ปี คู่แผ่นดิน แบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส : วันที่… Continue reading 10 ปี คู่แผ่นดิน แบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส

วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย” เฮ เตรียมนำเกษตรกรปลูก “กัญชง” หวังเป็นพืชเศรษฐกิจไทย หลังรัฐบาลปลดล็อค

“วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย” เฮ เ… Continue reading วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย” เฮ เตรียมนำเกษตรกรปลูก “กัญชง” หวังเป็นพืชเศรษฐกิจไทย หลังรัฐบาลปลดล็อค

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาล เมืองเพชรบูรณ์ วันแรก

วันที่8 กพ 2564 บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเ… Continue reading บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาล เมืองเพชรบูรณ์ วันแรก

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินอำเภอเขาค้อ

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินอำเภอเขาค้อ : วันที่ 6 … Continue reading การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินอำเภอเขาค้อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดอำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ด้วย 8 บริการ ทุกวันทำการ ช่วงเช้าก่อนเวลาราชการ และช่วงที่สอง เวลาพักเที่ยง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัด… Continue reading สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดอำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ด้วย 8 บริการ ทุกวันทำการ ช่วงเช้าก่อนเวลาราชการ และช่วงที่สอง เวลาพักเที่ยง

เพชรบูรณ์ ปฎิบัติการเข้มข้นห้ามเผาเด็ดขาด จัดชุดเคลื่อนที่เร็วแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดดำเนินคดี

เพชรบูรณ์ ปฎิบัติการเข้มข้นห้ามเผาเด็ดขาด จัดชุดเคลื่อน… Continue reading เพชรบูรณ์ ปฎิบัติการเข้มข้นห้ามเผาเด็ดขาด จัดชุดเคลื่อนที่เร็วแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดดำเนินคดี

คณะอนุกองทุนฟื้นฟูฯ กฟก.ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการเกษตรกรที่ขอกู้กองทุนไปเลี้ยงแพะและปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5 โครงการ โครงการละ 5 แสนบาท

คณะอนุกองทุนฟื้นฟูฯ กฟก.ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการเกษตรก… Continue reading คณะอนุกองทุนฟื้นฟูฯ กฟก.ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการเกษตรกรที่ขอกู้กองทุนไปเลี้ยงแพะและปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5 โครงการ โครงการละ 5 แสนบาท

ณ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่3 กพ.2564. ณ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ… Continue reading ณ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เยี่ยมชม และให้คำแนะนำการให้บริการในศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ….นายวุฒิชัย โรจน์… Continue reading นายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เยี่ยมชม และให้คำแนะนำการให้บริการในศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

นาย กฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เดินทางมาเป็นประธานในการออกสลากกาชาดงานมะขามหวาน

วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 14:00 น ณ.หอประชุมหลังใหญ่ศา… Continue reading นาย กฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เดินทางมาเป็นประธานในการออกสลากกาชาดงานมะขามหวาน

บารมีหลวงปู่ทวด “ปากเป็นเงินเป็นทอง” ขอพรทำการค้าร่ำรวยที่ “วัดป่าคำหัวช้าง”

บารมีหลวงปู่ทวด “ปากเป็นเงินเป็นทอง” ขอพรทำการค้าร่ำรวย… Continue reading บารมีหลวงปู่ทวด “ปากเป็นเงินเป็นทอง” ขอพรทำการค้าร่ำรวยที่ “วัดป่าคำหัวช้าง”

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร อบรมโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่2/2

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร อบรมโครงก… Continue reading เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร อบรมโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่2/2

บริเวณสระน้ำ นางสาวธรรมรส ไชยพลงาม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้องขอเรื่องขาดแคลนแหล่งน้ำ

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น ณ. บริเวณสระน้ำ นางสา… Continue reading บริเวณสระน้ำ นางสาวธรรมรส ไชยพลงาม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้องขอเรื่องขาดแคลนแหล่งน้ำ

ชาวบ้านตำบลพระลับ บายศรีสู่ขวัญต้อนรับศักราชใหม่ 2564 คณะผู้บริหารหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย “อานนท์ แสนน่าน” ขอพรให้ประเทศไทยสงบสุข ปราศจากไวรัสโควิด- 19 ประชาชนอยู่ดีกินดีถ้วนหน้า

ชาวบ้านตำบลพระลับ บายศรีสู่ขวัญต้อนรับศักราชใหม่ 2564 ค… Continue reading ชาวบ้านตำบลพระลับ บายศรีสู่ขวัญต้อนรับศักราชใหม่ 2564 คณะผู้บริหารหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย “อานนท์ แสนน่าน” ขอพรให้ประเทศไทยสงบสุข ปราศจากไวรัสโควิด- 19 ประชาชนอยู่ดีกินดีถ้วนหน้า

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกตรวจติดตามการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเน้นย้ำผู้โดยสารทุกคนต้องสวมแมสก์

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกตรวจติดตามการอำนวยความสะดวกและปลอ… Continue reading อธิบดีกรมการขนส่งทางบกตรวจติดตามการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเน้นย้ำผู้โดยสารทุกคนต้องสวมแมสก์

จังหวัดเพชรบูรณ์แถลงข่าวพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนโครงการ “เพชรบูรณ์ พอเพียง”

จังหวัดเพชรบูรณ์แถลงข่าวพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่… Continue reading จังหวัดเพชรบูรณ์แถลงข่าวพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนโครงการ “เพชรบูรณ์ พอเพียง”

นายนิเวศน์ หาญสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการแถลงข่าวจัดงานเขาค้อผู้กล้ามาราธอนครั้งที่ 1

วันที่ 27 ธันวาคม 2563สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์แถ… Continue reading นายนิเวศน์ หาญสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการแถลงข่าวจัดงานเขาค้อผู้กล้ามาราธอนครั้งที่ 1

สนพท.ประชุมสัญจรประจำเดือนธันวาคม จังหวัดอุดรธานี

สนพท.ประชุมสัญจรประจำเดือนธันวาคม จังหวัดอุดรธานี : วัน… Continue reading สนพท.ประชุมสัญจรประจำเดือนธันวาคม จังหวัดอุดรธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงข่าวกรณียืนยันผลตรวจ พบผู้ติดเชื้อชายขับรถส่งอาหารทะเล กลับจากสมุทรสาคร มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ อ.หนองไผ่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงข่าวกรณียืนยันผลตรวจ พ… Continue reading ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงข่าวกรณียืนยันผลตรวจ พบผู้ติดเชื้อชายขับรถส่งอาหารทะเล กลับจากสมุทรสาคร มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ อ.หนองไผ่

กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. บูรณาการร่วมกับส่วนราชการอำเภอบึงสามพัน ประชุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และร่วมตรวจกิจการ สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ชาวเมียนมาร์

กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. บูรณาการร่วมกับส่วนราชการอำเภอบึงสา… Continue reading กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. บูรณาการร่วมกับส่วนราชการอำเภอบึงสามพัน ประชุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และร่วมตรวจกิจการ สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ชาวเมียนมาร์

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดรอบๆ บริเวณศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ในกิจกรรม “เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ. ศูนย์ราชการจังห… Continue reading นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดรอบๆ บริเวณศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ในกิจกรรม “เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการจัดงานมะขามหวานเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ… Continue reading ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการจัดงานมะขามหวานเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564

อำเภอหล่มสัก แถลงข่าวงานเทศกาล เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง ปีนี้จัดยิ่งใหญ่

อำเภอหล่มสัก แถลงข่าวงานเทศกาล เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ… Continue reading อำเภอหล่มสัก แถลงข่าวงานเทศกาล เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง ปีนี้จัดยิ่งใหญ่

อดีตสหาย ผกค. ยืนยันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ย้ำหนุนใช้ ม.112 เร่งดำเนินคดีกับผู้จาบจ้วง โต้ UN อย่าจุ้นเรื่องของคนไทย

อดีตสหาย ผกค. ยืนยันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ย้ำหนุน… Continue reading อดีตสหาย ผกค. ยืนยันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ย้ำหนุนใช้ ม.112 เร่งดำเนินคดีกับผู้จาบจ้วง โต้ UN อย่าจุ้นเรื่องของคนไทย

โครงการ Strong – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี) กิจกรรม A3 สร้างเยาวชน Anti – Corruption Young Leader (ACYL)

โครงการ Strong – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป… Continue reading โครงการ Strong – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี) กิจกรรม A3 สร้างเยาวชน Anti – Corruption Young Leader (ACYL)

อดีตสหาย ผกค. ยืนยันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกาศย้ำหนุนใช้ ม.112 จี้รัฐบาลเร่งดำเนินคดีกับผู้จาบจ้วง

อดีตสหาย ผกค. ยืนยันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกาศย… Continue reading อดีตสหาย ผกค. ยืนยันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกาศย้ำหนุนใช้ ม.112 จี้รัฐบาลเร่งดำเนินคดีกับผู้จาบจ้วง

เทศกาลปีใหม่ม้ง ประจำปี 2564 จัดยิ่งใหญ่อลังการ

เทศกาลปีใหม่ม้ง ประจำปี 2564 จัดยิ่งใหญ่อลังการ วันที่ … Continue reading เทศกาลปีใหม่ม้ง ประจำปี 2564 จัดยิ่งใหญ่อลังการ

“อานนท์ แสนน่าน”ปลุกวิญญาณนักสู้ ผกค.ร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์สุดทนพวกจาบจ้วงสนับสนุนใช้ 112 เร่งรัฐบาลยุติม็อบกบฎ

“อานนท์ แสนน่าน”ปลุกวิญญาณนักสู้ ผกค.ร่วมปก… Continue reading “อานนท์ แสนน่าน”ปลุกวิญญาณนักสู้ ผกค.ร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์สุดทนพวกจาบจ้วงสนับสนุนใช้ 112 เร่งรัฐบาลยุติม็อบกบฎ

นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณาะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา… Continue reading นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณาะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2563

หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน” น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพสู้วิกฤติเศรษฐกิจและภัยจากไวรัสโควิด-19 ระบาด ตามหลักศาสตร์พระราชา

“หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน” น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิ… Continue reading หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน” น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพสู้วิกฤติเศรษฐกิจและภัยจากไวรัสโควิด-19 ระบาด ตามหลักศาสตร์พระราชา

นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมตามโครงการ “โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร… Continue reading นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมตามโครงการ “โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”

ยิ่งใหญ่ ตระการตา งานเทศกาล “เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง”

ยิ่งใหญ่ ตระการตา งานเทศกาล “เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อ… Continue reading ยิ่งใหญ่ ตระการตา งานเทศกาล “เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง”

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินงานในการบรรเทาป้องกันปัญหาน้ำท่วมบริเวณฝั่งตะวันออกตามแนวพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ติดตามและเยี่ยมชมการด… Continue reading พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินงานในการบรรเทาป้องกันปัญหาน้ำท่วมบริเวณฝั่งตะวันออกตามแนวพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13:30 น นายกฤษณ์ คงเ… Continue reading นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564

นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางหรีดเคารพศพและแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายปรีชา ทิมรอด อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ… Continue reading นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางหรีดเคารพศพและแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายปรีชา ทิมรอด อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง

กิจกรรมงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 23 ถึง 31 มกราคม 2564

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมส… Continue reading กิจกรรมงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 23 ถึง 31 มกราคม 2564

รัฐมนตรีช่วยคลัง ร่วมงาน ทำบุญ บำเพ็ญกุศล ทักษิณานุปทาน

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 รัฐมนตรีช่วยคลัง ร่วมงาน ทำบุญ บำ… Continue reading รัฐมนตรีช่วยคลัง ร่วมงาน ทำบุญ บำเพ็ญกุศล ทักษิณานุปทาน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 จากกรมควบคุมมลพิษ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 จา… Continue reading เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 จากกรมควบคุมมลพิษ

คิดถึงสุขภาพ อุดหนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยชุมชน “กรีนส์มาเก็ตเพชรบูรณ์”

#คิดถึงสุขภาพ อุดหนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยชุมชน “กรี… Continue reading คิดถึงสุขภาพ อุดหนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยชุมชน “กรีนส์มาเก็ตเพชรบูรณ์”

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีปสมาชิกวุฒิสภา ประธาน อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมงานวันพ่อ บ้านปลาฝา

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีปสมาชิกวุฒ… Continue reading นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีปสมาชิกวุฒิสภา ประธาน อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมงานวันพ่อ บ้านปลาฝา

ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ นำข้าราชการ ประชาชนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ นำข้าราชการ ประชาชนตักบาตรข้าวสารอาหา… Continue reading ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ นำข้าราชการ ประชาชนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีปสมาชิกวุฒิสภา ประธาน อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน เดินทางมาพบปะประชาชน ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีปสมาชิกวุฒ… Continue reading นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีปสมาชิกวุฒิสภา ประธาน อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน เดินทางมาพบปะประชาชน ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์

ภาคีเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองขอนแก่น สานพลังภาครัฐ-เอกชน ประกาศปฏิญญา ร่วมกันขับเคลื่อนแก้ปัญหาขยะเมืองขอนแก่นอย่างเป็นรูปธรรม

ภาคีเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองขอนแก่น สานพลังภาครัฐ… Continue reading ภาคีเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองขอนแก่น สานพลังภาครัฐ-เอกชน ประกาศปฏิญญา ร่วมกันขับเคลื่อนแก้ปัญหาขยะเมืองขอนแก่นอย่างเป็นรูปธรรม

ประชุมหาประเด็นการเมืองวิถีใหม่ และการได้มาของ สสร.200 คน

ประชุมหาประเด็นการเมืองวิถีใหม่ และการได้มาของ สสร.200 … Continue reading ประชุมหาประเด็นการเมืองวิถีใหม่ และการได้มาของ สสร.200 คน

ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ. พร้อมวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งให้อำเภอทั้ง 20 แห่ง

ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ. พร้อมวัสดุอุปกรณ… Continue reading ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ. พร้อมวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งให้อำเภอทั้ง 20 แห่ง

โรงเรียน อบจ.นำคณะจัดกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียน อบจ.นำคณะจัดกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เม… Continue reading โรงเรียน อบจ.นำคณะจัดกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะข้าราชการและพสกนิกร ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียน น้อมรำลึกพระมหากรุณา ธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ. วัดมหาธาตุ พระอาร… Continue reading นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะข้าราชการและพสกนิกร ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียน น้อมรำลึกพระมหากรุณา ธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563

ณ วัดวังอ่าง ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข)เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม วัดประดู่พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เททอง และนั่งปรกอธิษฐานจิตพุทธาภิเษก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 19.29 น. … Continue reading ณ วัดวังอ่าง ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข)เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม วัดประดู่พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เททอง และนั่งปรกอธิษฐานจิตพุทธาภิเษก

กฟผ.เขื่อนสิรินธร “วางทุ่นเอก” โซลาเซลล์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร

กฟผ.เขื่อนสิรินธร “วางทุ่นเอก” โซลาเซลล์ลอย… Continue reading กฟผ.เขื่อนสิรินธร “วางทุ่นเอก” โซลาเซลล์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร

นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและเครือข่ายการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 นายวิทยา เกษาอาจ รองผู… Continue reading นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและเครือข่ายการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ลงพื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาล ติดตามโครงการพัฒนาจังหวัด

ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ลงพื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมกับคณะกรรมการธ… Continue reading ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ลงพื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาล ติดตามโครงการพัฒนาจังหวัด

สักการะบูชาหลวงพ่อนาคขอพรให้การจัดงานทุ่งศรีเมืองเป็นไปด้วยความราบรื่น

สักการะบูชาหลวงพ่อนาคขอพรให้การจัดงานทุ่งศรีเมืองเป็นไป… Continue reading สักการะบูชาหลวงพ่อนาคขอพรให้การจัดงานทุ่งศรีเมืองเป็นไปด้วยความราบรื่น

กฟผ.เขื่อนสิรินธร “วางทุ่นเอก” โซลาเซลล์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร

กฟผ.เขื่อนสิรินธร “วางทุ่นเอก” โซลาเซลล์ลอย… Continue reading กฟผ.เขื่อนสิรินธร “วางทุ่นเอก” โซลาเซลล์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร

ณ หอวัฒนธรรม นครบาลเพชรบูรณ์ กรมการจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดงานCo-Payment

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ หอวัฒนธรรม นครบาลเพชรบูรณ์ ก… Continue reading ณ หอวัฒนธรรม นครบาลเพชรบูรณ์ กรมการจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดงานCo-Payment

นิมนต์พระ หลวงพ่อสุธรรมสุธัมโม มาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด

นิมนต์พระ หลวงพ่อสุธรรมสุธัมโม มาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้า… Continue reading นิมนต์พระ หลวงพ่อสุธรรมสุธัมโม มาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด

สสส. รุกเปิดโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ภาคอีสาน นำร่องใน 2 จังหวัด

สสส. รุกเปิดโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียน… Continue reading สสส. รุกเปิดโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ภาคอีสาน นำร่องใน 2 จังหวัด

เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๓” วิ่ง…เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย

“เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๓” วิ่ง…เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่า… Continue reading เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๓” วิ่ง…เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย

อานนท์ แสนน่าน” ล่องใต้นำหมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์ ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช จี้นายกรัฐมนตรีเอาผิดม็อบจาบจ้วง หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

“อานนท์ แสนน่าน” ล่องใต้นำหมู่บ้านเสื้อแดงร… Continue reading อานนท์ แสนน่าน” ล่องใต้นำหมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์ ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช จี้นายกรัฐมนตรีเอาผิดม็อบจาบจ้วง หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดโครงการ “พลังอาสา พัฒนาครอบครัว ต้านภัยยาเสพติด”

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมแล… Continue reading สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดโครงการ “พลังอาสา พัฒนาครอบครัว ต้านภัยยาเสพติด”

นายวลี มีภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะลูกจ้างทั้งในส่วนของสำนักงานฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายวลี มีภู่ ผู้อำนว… Continue reading นายวลี มีภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะลูกจ้างทั้งในส่วนของสำนักงานฯ

ชาวระนอง ประกาศปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ดึงเป็นโมเดลภาคใต้ “เมืองแห่งความจงรักภักดี” ย้ำให้รัฐบาลใช้ม.112 กับผู้จาบจ้วงล้มล้างสถาบันอย่างเด็ดขาด

ชาวระนอง ประกาศปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ดึงเป็นโมเดลภ… Continue reading ชาวระนอง ประกาศปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ดึงเป็นโมเดลภาคใต้ “เมืองแห่งความจงรักภักดี” ย้ำให้รัฐบาลใช้ม.112 กับผู้จาบจ้วงล้มล้างสถาบันอย่างเด็ดขาด

เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปี 63 “พลเมืองตื่นรู้สู้ภัย Covid-19 และความอยู่ดีมีสุขในวิถีปกติใหม่”

เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปี 63 “พลเมืองตื่น… Continue reading เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปี 63 “พลเมืองตื่นรู้สู้ภัย Covid-19 และความอยู่ดีมีสุขในวิถีปกติใหม่”

นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนไปร่วมการประชุมกับคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์… Continue reading นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนไปร่วมการประชุมกับคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563

กรณีเมื่อวันที่ 21 พ.ย.63 อุบัติเหตุหมู่นักเรียนโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 4 ราย

กรณีเมื่อวันที่ 21 พ.ย.63 อุบัติเหตุหมู่นักเรียนโรงเรีย… Continue reading กรณีเมื่อวันที่ 21 พ.ย.63 อุบัติเหตุหมู่นักเรียนโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 4 ราย

มณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกิจกรรม โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 21 พ.ศ.2563 ”

“มณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกิจกรรม โครงการ “ไทยเบฟ…รวม… Continue reading มณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกิจกรรม โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 21 พ.ศ.2563 ”

รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ ร่วมเกี่ยวข้าวแปลงเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรกรมีสุขปากปู่

รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ ร่วมเกี่ยวข้าวแปลงเรียนรู้ ศูนย์เรียน… Continue reading รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ ร่วมเกี่ยวข้าวแปลงเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรกรมีสุขปากปู่

นายวิจิตร เมฆกระจาย ประธานอนุกรรมการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะอนุกรรมการฯ หัวหน้าสำนักงาน กฟก. สาขาเพชรบูรณ์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมระเบียบการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายวิจิตร เมฆกระจาย ประธานอนุก… Continue reading นายวิจิตร เมฆกระจาย ประธานอนุกรรมการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะอนุกรรมการฯ หัวหน้าสำนักงาน กฟก. สาขาเพชรบูรณ์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมระเบียบการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

ณ.สนามมวยค่ายพ่อขุนผาเมือง เปิด การแข่งขันชกมวยศึกเมืองมะขามหวาน

เมื่อวันที่21 พฤศจิกายน 2563 ณ.สนามมวยค่ายพ่อขุนผาเมือง… Continue reading ณ.สนามมวยค่ายพ่อขุนผาเมือง เปิด การแข่งขันชกมวยศึกเมืองมะขามหวาน