วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา พช.”

ที่สำนักงานพัฒนาชุมช

Read more

ยโสธร ” ยโสธรร่วมกิจกรรมเสวนา ผู้ตรวจการแผ่นดิน นิติธรรม นำสังคม” ที่ห้องทับทิมสยาม 5 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

ยโสธร ” ยโสธรร

Read more

ยโสธร จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา

ยโสธร จัดพิธีลงนามถว

Read more

จังหวัดยโสธร เตรียมสิ่งของชุด ธารน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 มอบให้ผู้อยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน ในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา ไทยเจริญ กุดชุมและทรายมูล รวม 864 ราย”

“จังหวัดยโสธร เตรียม

Read more

จังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน มอบป้ายบ้าน ” โครงการ ร้อยใจรวมไทยสู่ใจอีสาน”

22 เมษายน 2563 เวลา

Read more

จังหวัดยโสธร จัดแถลงข่าว ประเพณี แห่มาลัยข้าวตอก” ที่ศูนย์การเรียนรู้มาลัยข้าวตอก หมู่ 2 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

” จังหวัดยโสธร

Read more

จังหวัดยโสธร จัดแถลงข่าว ประเพณี แห่มาลัยข้าวตอก” ที่ศูนย์การเรียนรู้มาลัยข้าวตอก หมู่ 2 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

” จังหวัดยโสธร

Read more

จังหวัดยโสธร จัดแถลงข่าว ประเพณี แห่มาลัยข้าวตอก” ที่ศูนย์การเรียนรู้มาลัยข้าวตอก หมู่ 2 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

” จังหวัดยโสธร

Read more

จังหวัดยโสธร จัดแถลงข่าว ประเพณี แห่มาลัยข้าวตอก” ที่ศูนย์การเรียนรู้มาลัยข้าวตอก หมู่ 2 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

” จังหวัดยโสธร

Read more

จังหวัดยโสธร จัดแถลงข่าว ประเพณี แห่มาลัยข้าวตอก” ที่ศูนย์การเรียนรู้มาลัยข้าวตอก หมู่ 2 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

” จังหวัดยโสธร

Read more

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรมอบหมายนางสาวสิริมา  วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2560-2565 (ฉบับทบทวน)

ที่ห้องแกรนด์บอลรูมโ

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Kick Off โครงการ”ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดลิดรอนกิ่งไม้ และทำความสะอาดจัดระเบียบสายสื่อสาร” ภายในพื้นที่เกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพ

Read more

พันตำรวจเอก สมคิด ทิพย์จักรพงค์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เป็นประธานนำตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ที่หน้าอาคารสถานีตำร

Read more

ตลาดน้ำอโยธยาเชิญร่วมทำบุญหล่อเทียนเข้าพรรษาและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเข้าพรรษาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

ตลาดน้ำอโยธยาเชิญร่ว

Read more

นายวีระสิทธิ์ แสนสิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคร พร้อมด้วยนางวนิดา สมสุข และนายพิศุทธิ์ สมสุข ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รับมอบใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) “ระดับดีเยี่ยม”

วันอังคารที่ 18 มิถุ

Read more

นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติผู้มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ2561

ที่ห้องประชุมข้าวหอม

Read more

นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุม ชน เป็นประธานการประชุมเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4

ที่ห้องประชุมราชพฤกษ

Read more

ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ ตัวแทน นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธรเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำปีการศึกษา 2562

8 มิถุนายน 2562 เวลา

Read more

นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุมเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)

ที่อาคารแพทย์แผนไทยโ

Read more

พระครูเกษมจันทวิมล หรือพระอาจารย์แดง เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ เกจิชื่อดังเมืองกรุงเก่า ด้านเมตตามหานิยม พร้อมด้วย นายลายทองเหรียญ มีพันธ์ ประธานมูลนิธิพระคชบาล ได้นำควาญช้าง พร้อมด้วยกลุ่มคณะชมรมและเครือข่ายดูแลอนุรักษ์ช้างไทย

พระครูเกษมจันทวิมล ห

Read more

“สถิติยโสธร จัดอบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่” ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 25 เมษายน 2562

“สถิติยโสธร จัดอบรมโ

Read more

นาย นิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(สส.)(Big Day )จังหวัดยโสธร

21มีนาคม 2562 เวลา09

Read more