ข่าว ยโสธร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ยโสธรเปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 67 

11 เมษายน 2567  นายอดิศักดิ์ นามวงศ์ นายอำเภอกุดชุม เป็ […]

ข่าว ยโสธร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เกษตรอินทรีย์วิถียโสธรสัญจร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7 มีนาคม 2567 ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผล […]

ข่าว ยโสธร ข่าวการศึกษาและไอที

วิทยาลัยชุมชนยโสธรประชุมเชิงปฏิบ้ติการฯ ยกระดับฐานข้อมูลส่งต่อความช่วยเหลือและสวัสดิการฯ

วันนี้ (5 มีนาคม 2567) เวลา09.30 น.ที่โรงแรมเดอะกรีนปาร […]

ข่าว ยโสธร

ยโสธร “กุดชุมประชุมเตรียมความพร้อมงานตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร”

25 มกราคม 2567 เวล13.30 น.ที่ห้องประชุมอำเภอกุดชุมชั้น2 […]

ข่าว ยโสธร

ยโสธร “สพอ.กุดชุมจัดทัศนศึกษาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”

ยโสธร “สพอ.กุดชุมจัดทัศนศึกษาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพ […]

ข่าว ยโสธร

ยโสธร”อำเภอกุดชุมจัดประชุมกรรมการ กทบ.” ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 18 มกราคม 2567

ยโสธร”อำเภอกุดชุมจัดประชุมกรรมการ กทบ.” ที่ […]

ข่าว ยโสธร

ยโสธร “พัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุมประชุมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.”

ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 13 ธันวาคม 2566 เวล […]

ข่าว ยโสธร

ยโสธร “พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรจัดประชุมสารสนเทศตำบลต้นแบบ”

ที่ห้องประชุมชั้น 2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโส่ อำเ […]

ข่าว ยโสธร

ยโสธร “คปจ.ยโสธร จัดกิจกรรมประชุม สามัญประจำปี อาการสมัครคุมประพฤติ จังหวัดยโสธร”

ที่ห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 7 ธัน […]

ข่าว ยโสธร

ยโสธร สกร.กุดชุม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา

30 พฤศจิกายน 66 เวลา 09.30 น.ที่อาคารศูนยส่งเสริมการเรี […]

ข่าว ยโสธร

พช.ยโสธร ประชุมขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทร […]

ข่าว ยโสธร

ยโสธร อำเภอกุดชุมมอบห้องน้ำให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ 

2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น ที่บ้านเลขที่ 44 หมู่ 8 บ […]

ข่าว ยโสธร

ยโสธร”สภ.กุดชุม จัด กิจกรรมเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ”

ยโสธร”สภ.กุดชุม จัด กิจกรรมเนื่องในวันตำรวจแห่งชา […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

“ยโสธรอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น”

“ยโสธรอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้ […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

อำเภอกุดชุมนำสิ่งของมอบวันรวมน้ำใจกาชาด” ที่หอประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

“อำเภอกุดชุมนำสิ่งของมอบวันรวมน้ำใจกาชาด” ที่หอประชุมวิ […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

อบจ.ยโสธรอบรมสร้างเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม”

“อบจ.ยโสธรอบรมสร้างเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อ […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

คปจ.ยโสธรอบรมคุมประพฤติใส่ใจสร้างความปลอดภัยบนถนน” ที่ห้องประชุมสีเงิน อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

“คปจ.ยโสธรอบรมคุมประพฤติใส่ใจสร้างความปลอดภัยบนถน […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

คณะสงฆ์ติดตามความก้าวหน้าตึกสงฆ์อาพาธ”

“คณะสงฆ์ติดตามความก้าวหน้าตึกสงฆ์อาพาธ” ที่ห้องประชุมปา […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

สำนักงาน คุมประพฤติยโสธรประชุมสมัยสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติ”

“สำนักงาน คุมประพฤติยโสธรประชุมสมัยสามัญอาสาสมัคร […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

สสจ.ยโสธรจัดแถลงข่าวพร้อมรับมือสถานกราณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่2019″

“สสจ.ยโสธรจัดแถลงข่าวพร้อมรับมือสถานกราณ์ระบาดของ […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

จังหวัดยโสธร จัดแถลงข่าว ประเพณี แห่มาลัยข้าวตอก” ที่ศูนย์การเรียนรู้มาลัยข้าวตอก หมู่ 2 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

” จังหวัดยโสธร จัดแถลงข่าว ประเพณี แห่มาลัยข้าวตอ […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

จังหวัดยโสธร จัดแถลงข่าว ประเพณี แห่มาลัยข้าวตอก” ที่ศูนย์การเรียนรู้มาลัยข้าวตอก หมู่ 2 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

” จังหวัดยโสธร จัดแถลงข่าว ประเพณี แห่มาลัยข้าวตอ […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

จังหวัดยโสธร จัดแถลงข่าว ประเพณี แห่มาลัยข้าวตอก” ที่ศูนย์การเรียนรู้มาลัยข้าวตอก หมู่ 2 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

” จังหวัดยโสธร จัดแถลงข่าว ประเพณี แห่มาลัยข้าวตอ […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

จังหวัดยโสธร จัดแถลงข่าว ประเพณี แห่มาลัยข้าวตอก” ที่ศูนย์การเรียนรู้มาลัยข้าวตอก หมู่ 2 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

” จังหวัดยโสธร จัดแถลงข่าว ประเพณี แห่มาลัยข้าวตอ […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

จังหวัดยโสธร จัดแถลงข่าว ประเพณี แห่มาลัยข้าวตอก” ที่ศูนย์การเรียนรู้มาลัยข้าวตอก หมู่ 2 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

” จังหวัดยโสธร จัดแถลงข่าว ประเพณี แห่มาลัยข้าวตอ […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

อำเภอ กุดชุมเปิดอบรม อสม.หมอประจำหมู่บ้าน”

” อำเภอ กุดชุมเปิดอบรม อสม.หมอประจำหมู่บ้าน&#8221 […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

นายอำเภอกุดชุมเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่”

” นายอำเภอกุดชุมเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใ […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

ที่สนามวัดสุริโยบ้านกำแมด​  ตำบลกำแมด​ อำเภอกุดชุม​ จังหวัดยโสธร​  24 ธันวาคม 2562

ที่สนามวัดสุริโยบ้านกำแมด​  ตำบลกำแมด​ อำเภอกุดชุม​ จัง […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

นายอำเภอไทยเจริญเปิดงานกีฬา วิทยาลัยชุมชนยโสธรสานสัมพันธ์สัญจรเกมส์ครั้งที่ 10″

“นายอำเภอไทยเจริญเปิดงานกีฬา วิทยาลัยชุมชนยโสธรสา […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรมอบหมายนางสาวสิริมา  วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2560-2565 (ฉบับทบทวน)

ที่ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมเจพี.เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมือง จ […]

ข่าว ยโสธร

“กศน.กุดชุมจัดกีฬาฯกุดชุมเกมส์” ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

“กศน.กุดชุมจัดกีฬาฯกุดชุมเกมส์” ที่สนามหน้า […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

“ผู้ว่าราชการยโสธรเปิดงานนิทรรศการวันดินโลก”

“ผู้ว่าราชการยโสธรเปิดงานนิทรรศการวันดินโลก&#8221 […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Kick Off โครงการ”ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดลิดรอนกิ่งไม้ และทำความสะอาดจัดระเบียบสายสื่อสาร” ภายในพื้นที่เกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Kick Off โครงการ&#82 […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

อำเภอกุดชุม​จัดทอดผ้าป่าปรับปรุงพิพิธภัณฑ์”

“อำเภอกุดชุม​จัดทอดผ้าป่าปรับปรุงพิพิธภัณฑ์&#8221 […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

นายอำเภอกุดชุมเปิดกิจกรรมโครงการอำเภอ…เคลื่อนที่”

“นายอำเภอกุดชุมเปิดกิจกรรมโครงการอำเภอ…เคลื่อนที่ […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร ข่าวการศึกษาและไอที

อำเภอกุดชุมจัดพิธีมอบชุดจิตอาสา ๙๐๔ วปร”

“อำเภอกุดชุมจัดพิธีมอบชุดจิตอาสา ๙๐๔ วปร” ที่หอประชุมอำ […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร ข่าวการศึกษาและไอที

นายอำเภอกุดชุมเปิดโครงการปฐมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักศึกษา กศน.”

“นายอำเภอกุดชุมเปิดโครงการปฐมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนั […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

อำเภอกุดชุมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๖๒”

“อำเภอกุดชุมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๖๒” ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

ผู้ว่าฯยโสธรลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์”

“ผู้ว่าฯยโสธรลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุ […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร เกษตรกร

ประธานบิสคลับแห่งประเทศไทยลงนาม MOU เชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร”

“ประธานบิสคลับแห่งประเทศไทยลงนาม MOU เชื่อมโยงตลา […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

รพ.สต.โนนเปือย บายศีสู่ขวัญต้อนรับหมอใหม่”

“รพ.สต.โนนเปือย บายศีสู่ขวัญต้อนรับหมอใหม่” […]

ข่าว ยโสธร

พัฒนาที่ดินยโสธรร่วมแสดงความยินดีกับครูคนใหม่”

“พัฒนาที่ดินยโสธรร่วมแสดงความยินดีกับครูคนใหม่&#8 […]

ข่าว ยโสธร

อำเภอกุดชุมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต”

“อำเภอกุดชุมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต ที่หน้ […]

ข่าว ยโสธร

“วชช.ยโสธร ทำบุญครบรอบ15ปีการก่อตั้ง” ที่ห้องราชพฤษ์ ชั้น2 วิทยาลัยชุมชนยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

“วชช.ยโสธร ทำบุญครบรอบ15ปีการก่อตั้ง” ที่ห้ […]

ข่าว ยโสธร

“ผู้ว่าฯยโสธรคนใหม่ลงพื้นที่เปิดศูนย์OTOP กุดชุมพร้อมมอบนโยบายเน้นการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ไห้ประชาชนเดือดร้อน”

“ผู้ว่าฯยโสธรคนใหม่ลงพื้นที่เปิดศูนย์OTOP กุดชุมพ […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

เหล่ากาชาดยโสธรรับบริจาคโลหิตที่กุดชุม”

เหล่ากาชาดยโสธรรับบริจาคโลหิตที่กุดชุม” “เหล่ากาชาดยโสธ […]

Uncategorized ข่าว พระนครศรีอยุธยา ข่าว ยโสธร

มุกดาหาร อำเภอหนองสูง จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 ดี วิถีผู้ไทยหนองสูง ครั้งที่ 16

มุกดาหาร อำเภอหนองสูง จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

คปภ.ยโสธร รณรงค์ส่งเสริมความรู้ฯสู่อำเภอ”

“คปภ.ยโสธร รณรงค์ส่งเสริมความรู้ฯสู่อำเภอ” […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

รพ.สต.โนนเปือยประชุมขับเคลื่อนงานสุขภาพประชาชนมอบรางวัลผลงานเด่น

“รพ.สต.โนนเปือยประชุมขับเคลื่อนงานสุขภาพประชาชนมอ […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

จังหวัดยโสธรจัดมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิ”

“จังหวัดยโสธรจัดมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิ” ที […]

ข่าว ยโสธร

ปกครองอำเภอกุดชุมจับมือตำรวจ สภ.คำผักกูด จับกุมนักพนันไฮโล”

“ปกครองอำเภอกุดชุมจับมือตำรวจ สภ.คำผักกูด จับกุมนักพนัน […]

ข่าว ยโสธร

“สื่อมวลชน ปปส.ยโสธรร่วมกับครูตำรวจแดร์ยโสธร พาน้องท่องฟ้าต้านยาเสพติด “

“สื่อมวลชน ปปส.ยโสธรร่วมกับครูตำรวจแดร์ยโสธร พาน้องท่อง […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

สื่อมวลชน ปปส.ยโสธรร่วมกับครูตำรวจแดร์ยโสธร พาน้องท่องฟ้าต้านยาเสพติด “

“สื่อมวลชน ปปส.ยโสธรร่วมกับครูตำรวจแดร์ยโสธร พาน้องท่อง […]

ข่าว ยโสธร

“เครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค3ร่วมมือกับครูตำรวจแดร์ยโสธรจัดพาน้องลัดฟ้าต้านยาเสพติดปีที่3”

“เครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค3ร่วมมือกับครูตำรวจแดร […]

ข่าว ยโสธร

สื่อมวลชน ปปส.ภาค ๓ ยโสธรจับมือครูตำรวจแดร์ แจกสิ่งของผู้ประสพภัย ที่อำเภอไทยเจริญ”

“สื่อมวลชน ปปส.ภาค ๓ ยโสธรจับมือครูตำรวจแดร์ แจกสิ่งของ […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร เกษตรกร

วิทยาลัยชุมชนยโสธร อบรมเกษตรกรให้ก้าวสู่เกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน”

“วิทยาลัยชุมชนยโสธร อบรมเกษตรกรให้ก้าวสู่เกษตรอิน […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร ภัยพิบัติ

“ยโสธรแจ้งอัพเดท เส้นทางที่ผ่านไม่ได้” จากข้อมูลที่ได้รับรายงานเส้นทางที่ผ่านไม่ได้ โซน เลิงนกทา3สาย

“ยโสธรแจ้งอัพเดท เส้นทางที่ผ่านไม่ได้” จากข […]

ข่าว ยโสธร

อำเภอกุดชุมจัดโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่”

“อำเภอกุดชุมจัดโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่&#82 […]

ข่าว ยโสธร

ยโสธรร่วมประชุมพัฒนาทีม พชอ.ที่อุบลราชธานี”

“ยโสธรร่วมประชุมพัฒนาทีม พชอ.ที่อุบลราชธานี&#8221 […]

ข่าว ยโสธร

ยโสธรจัดอบรมโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย” ที่โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ยโสธร

“ยโสธรจัดอบรมโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย” ที่โร […]

ข่าว ยโสธร

โรงพยาบาลกุดชุมจัด โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ด้วย “รักเหนือรัก” ในระดับ ศีล ๕ “

“โรงพยาบาลกุดชุมจัด โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณ […]

ข่าว ยโสธร

“อำเภอกุดชุมจัดงานวันแม่12สิงหา” ที่หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลกุดชุมพัฒนา

“อำเภอกุดชุมจัดงานวันแม่12สิงหา” ที่หน้าอาค […]

ข่าว ยโสธร

นายอำเภอกุดชุมเปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านปี62″ ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร10 สิงหาคม 2562

“นายอำเภอกุดชุมเปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านปี62&#82 […]

ข่าว ยโสธร

วิทยาลัยชุมชนยโสธรจัดพิธีไหว้ครู/รับน้องใหม่/ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

“วิทยาลัยชุมชนยโสธรจัดพิธีไหว้ครู/รับน้องใหม่/ปลู […]

ข่าว ยโสธร

ธกส.กุดชุมมอบรางวัลรถยนต์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค” ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุดชุม 1

“ธกส.กุดชุมมอบรางวัลรถยนต์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค& […]

ข่าว ยโสธร

พันตำรวจเอก สมคิด ทิพย์จักรพงค์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เป็นประธานนำตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ที่หน้าอาคารสถานีตำรวจภูธรกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโส […]

ข่าว ยโสธร

นายอำเภอกุดชุม เป็นประธาน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา”

นายอำเภอกุดชุม เป็นประธาน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพ […]

ข่าว ยโสธร

“ยโสธรจัดโครงการจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

“ยโสธรจัดโครงการจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใ […]

ข่าว ยโสธร

“กกต.ยโสธรสัมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมือง”

“กกต.ยโสธรสัมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมือง […]

ข่าว ยโสธร

“วชช.ยโสธร อบรมโครงการพัฒนาอาชีพฯผู้มีรายได้น้อยลดความเลื่อมล้ำทางสังคม”

“วชช.ยโสธร อบรมโครงการพัฒนาอาชีพฯผู้มีรายได้น้อยล […]

ข่าว ยโสธร

“สถิติจังหวัดยโสธรอบรมผู้จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานฯทรัพยากรน้ำพร้อมลงพื้นที่ทดลองปฏิบัติงาน”

“สถิติจังหวัดยโสธรอบรมผู้จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื […]

ข่าว ยโสธร

“วิทยาลับชุมชนยโสธร จัดกิจกรรมทำความดีวันเข้าพรรษา”

“วิทยาลับชุมชนยโสธร จัดกิจกรรมทำความดีวันเข้าพรรษ […]

ข่าว ยโสธร

“นายอำเภอกุดชุมเป็นประธานปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์จากประเทศอินเดีย”

“นายอำเภอกุดชุมเป็นประธานปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์จาก […]

ข่าว ยโสธร

ตลาดน้ำอโยธยาเชิญร่วมทำบุญหล่อเทียนเข้าพรรษาและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเข้าพรรษาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

ตลาดน้ำอโยธยาเชิญร่วมทำบุญหล่อเทียนเข้าพรรษาและตักบาตรข […]

ข่าว ยโสธร

“ร.ร.เทศบาล1 กุดชุมคุรุราษฎรบำรุง จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา”

“ร.ร.เทศบาล1 กุดชุมคุรุราษฎรบำรุง จัดกิจกรรมวันอา […]

ข่าว ยโสธร

“สถิติจังหวัดยโสธรอบรมผู้จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานฯทรัพยากรน้ำ”

“สถิติจังหวัดยโสธรอบรมผู้จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื […]

ข่าว ยโสธร

“ยโสธรจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ”

“ยโสธรจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับเกษตรกรดีเด่นระดั […]

ข่าว ยโสธร

“ยโสธรจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”

“ยโสธรจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความ […]

ข่าว ยโสธร

สำนักงานคุมประพฤติยโสธร ประชุมสามัญ อสค. ครั้งที่2/2562

“สำนักงานคุมประพฤติยโสธร ประชุมสามัญ อสค. ครั้งที […]

ข่าว ยโสธร

“สำนักงานคุมประพฤติยโสธร ประชุมสามัญ อสค. ครั้งที่2/2562

“สำนักงานคุมประพฤติยโสธร ประชุมสามัญ อสค. ครั้งที […]

ข่าว ยโสธร

กศน.กุดชุมจัดกีฬา กศน.กุดชุมเกมส์ ครั้งที่4 “

“กศน.กุดชุมจัดกีฬา กศน.กุดชุมเกมส์ ครั้งที่4 &#82 […]

ข่าว ยโสธร

“สถิติจังหวัดยโสธรอบรมผู้จัดข้อมูลทรัพยากรน้ำ”

“สถิติจังหวัดยโสธรอบรมผู้จัดข้อมูลทรัพยากรน้ำ&#82 […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

“ยโสธรจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์”

“ยโสธรจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร สร้างเครือข่ายประช […]

ข่าว ยโสธร

เหล่ากาชาดยโสธรรับบริจาคโลหิตที่กุดชุม”

“เหล่ากาชาดยโสธรรับบริจาคโลหิตที่กุดชุม” 21 […]

ข่าว ยโสธร

ยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่”

ยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที […]

ข่าว ยโสธร ข่าวการศึกษาและไอที

“ยโสธรจัดแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย”

“ยโสธรจัดแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไท […]

ข่าว ยโสธร ข่าวบันเทิงและกีฬา

“ยโสธรจัดแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย”

“ยโสธรจัดแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไท […]

ข่าว ยโสธร

นายวีระสิทธิ์ แสนสิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคร พร้อมด้วยนางวนิดา สมสุข และนายพิศุทธิ์ สมสุข ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รับมอบใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) “ระดับดีเยี่ยม”

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวีระสิทธ […]

ข่าว ยโสธร

นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติผู้มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ2561

ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดยโ […]

ข่าว ยโสธร

นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุม ชน เป็นประธานการประชุมเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4

ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1ชั้น1วิทยาลัยชุมชนยโสธร 13 มิถุน […]

ข่าว ยโสธร

“ยโสธร จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่”

“ยโสธร จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่” ๑๒ มิถุนายน […]

ข่าว ยโสธร

ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ ตัวแทน นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธรเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำปีการศึกษา 2562

8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30น ห้องประชุมราชพฤกษ ์ชั้น2 วิ […]

Uncategorized ข่าว ยโสธร

“ยโสธรอบรมให้ความรู้คุณค่าอาหารและโภชนาการ”

“ยโสธรอบรมให้ความรู้คุณค่าอาหารและโภชนาการ” […]

ข่าว ยโสธร

ยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่

“ยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนท […]

ข่าว ยโสธร

” นายอำเภอกุดชุม เป็นประธาน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา”

” นายอำเภอกุดชุม เป็นประธาน ทำบุญตักบาตรเนื่องในว […]

ข่าว ยโสธร

“คุมประพฤติจังหวัดยโสธร อบรมโครงการซ่อมสำนึก”

“คุมประพฤติจังหวัดยโสธร อบรมโครงการซ่อมสำนึก” 24 พฤษภาค […]

ข่าว ยโสธร

นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุมเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)

ที่อาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลกุดชุม 24 พฤษภาคม 62 เวลา09 […]

ข่าว ยโสธร สถานที่ท่องเที่ยว

“อำเภอกุดชุม-ยโสธร จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ”

“อำเภอกุดชุม-ยโสธร จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ” 18 พฤษภาคม 2 […]

ข่าว ยโสธร

“คุมประพฤติยโสธร ประชุม อสค.สัญจร ครั้งที่3”

“คุมประพฤติยโสธร ประชุม อสค.สัญจร ครั้งที่3&#8221 […]

ข่าว ยโสธร

“ยโสธร เปิดโครงการอบรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

“ยโสธร เปิดโครงการอบรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ […]

ข่าว ยโสธร

“อำเภอกุดชุม /ยโสธร จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ”

“อำเภอกุดชุม /ยโสธร จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ” […]

ข่าว ยโสธร

พระครูเกษมจันทวิมล หรือพระอาจารย์แดง เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ เกจิชื่อดังเมืองกรุงเก่า ด้านเมตตามหานิยม พร้อมด้วย นายลายทองเหรียญ มีพันธ์ ประธานมูลนิธิพระคชบาล ได้นำควาญช้าง พร้อมด้วยกลุ่มคณะชมรมและเครือข่ายดูแลอนุรักษ์ช้างไทย

พระครูเกษมจันทวิมล หรือพระอาจารย์แดง เจ้าอาวาสวัดป้อมรา […]

ข่าว ยโสธร

ร้อยเอ็ด… นายฮ้อยโบราณดูขวัญควายซื้อง่าย-ขายคล่อง(ต้องขวัญแม่ฮ้างเปิดซิ่น)

ร้อยเอ็ด… นายฮ้อยโบราณดูขวัญควายซื้อง่าย-ขายคล่อง […]

ข่าว ยโสธร

“สถิติยโสธร จัดอบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่” ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 25 เมษายน 2562

“สถิติยโสธร จัดอบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน […]

ข่าว ยโสธร

“จังหวัดยโสธร เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการฯคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคฯที่ขอนแก่น”

“จังหวัดยโสธร เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการฯคุ้มครอง […]

ข่าว ยโสธร

“กศน.กุดชุม จัดกิจกรรมวันรักการอ่าน”2 เมษายน 2562 เวลา09.30น.ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัยอำเภอกุดชุม

“กศน.กุดชุม จัดกิจกรรมวันรักการอ่าน”2 เมษาย […]

ข่าว ยโสธร

ยโสธรเปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่

“ียโสธรเปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากร […]

ข่าว ยโสธร

วิทยาลัยชุมชนยโสธรโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

“วิทยาลัยชุมชนยโสธรโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั […]

ข่าว ยโสธร

จังหวัดยโสธร นายอำเภอกุดชุมเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”ให้กับประชาชน

นายอำเภอกุดชุม เปิดโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ “บ […]

ข่าว ยโสธร

นาย นิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(สส.)(Big Day )จังหวัดยโสธร

21มีนาคม 2562 เวลา09.30 น.ที่อาคารเอนกประสงค์หน้าหอประช […]

ข่าว ยโสธร

“วิทยาลัยชุมชนยโสธร จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส.”

“วิทยาลัยชุมชนยโสธร จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับก […]

ข่าว ยโสธร

“วิทยาลัยชุมชนยโสธร รณรงค์เชิญชวนออกไปเลือกตั้ง”

“วิทยาลัยชุมชนยโสธร รณรงค์เชิญชวนออกไปเลือกตั้ง&# […]

ข่าว ยโสธร

“โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่างรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิเลือก สส.”

“โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่างรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิเล […]

ข่าว ยโสธร

“อำเภอกุดชุมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน อพป.”

“อำเภอกุดชุมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้ […]

ข่าว ยโสธร

โครงการสานพลังเครือข่ายและพัฒนาต้นแบบ การลด ละ เลิก อำเภอกุดชุม

4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม นายจา […]

ข่าว ยโสธร

“กุดชุม-ยโสธร ประเมินหมู่บ้านโครงการบ้านสวย เมืองสุข”

“กุดชุม-ยโสธร ประเมินหมู่บ้านโครงการบ้านสวย เมือง […]

ข่าว ยโสธร

นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม ประธานเปิดโครงการอำเภอกุดชุม…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ2562

27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศาวัดบ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 ตำบลหน […]

ข่าว ยโสธร

“วิทยาลัยชุมชนยโสธรประชุมผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

“วิทยาลัยชุมชนยโสธรประชุมผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนภา […]