ข่าวรัฐสภา

กมธ.เกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเกษตรระดับจังหวัด

กมธ.เกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการขับเคล […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนศรีนครินทร์)

กมธ.การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยว […]

ข่าวรัฐสภา

สว.พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน

สว.พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่จ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.กีฬา วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการส่งเสริมกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

กมธ.กีฬา วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการส่ง […]

ข่าวรัฐสภา

วุฒิสภาวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วุฒิสภาวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศห […]

ข่าวรัฐสภา

สว.พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน

สว.พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่จ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.เกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เดินทางไปประชุมทวิภาคีและไปเยือนต่างประเทศ

กมธ.เกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เดินทางไปประชุมทวิภาคีและไปเ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.ปกครองท้องถิ่น จัดรับฟังความคิดเห็น “การเพิ่มศักยภาพการใช้จ่ายเงินสะสมให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และถูกต้อง ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

กมธ.ปกครองท้องถิ่น จัดรับฟังความคิดเห็น “การเพิ่มศักยภา […]

ข่าวรัฐสภา

สว.พบประชาชนภาคอีสานตอนบนประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพัฒนาลุ่มน้ำสงครามในเขตจังหวัดนครพนม

สว.พบประชาชนภาคอีสานตอนบนประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจ […]

ข่าวรัฐสภา

ประธานวุฒิสภาให้การรับรองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศส-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประธานวุฒิสภาให้การรับรองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา […]

ข่าวรัฐสภา

สว.พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ติดตามการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

สว.พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ติดตามการด […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.ตสร. ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

กมธ.ตสร. ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภาโดยคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก ลงพื้นที่จังหวัดน่าน

กมธ.การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภาโดยคณะอนุกรรมาธิก […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดนรา […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การคมนาคม วุฒิสภา ลงพื้นที่ดูงานด้านการคมนาคมและขนส่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

กมธ.การคมนาคม วุฒิสภา ลงพื้นที่ดูงานด้านการคมนาคมและขนส […]

ข่าวรัฐสภา

วุฒิสภา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดตัว Lanna Super Ap พร้อมผลักดันให้เป็น Soft Power ของประเทศไทย

วุฒิสภา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดตัว Lanna Super […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.วิ.พิทักษ์ฯ ร่วมสืบสานพระราชปณิธานด้านโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดพิษณุโลก

กมธ.วิ.พิทักษ์ฯ ร่วมสืบสานพระราชปณิธานด้านโรงพยาบาลสมเด […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ. การทหารฯ จัดสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม”

กมธ. การทหารฯ จัดสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารจัด […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อการ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา จัดสัมมนาให้ความรู้ แนวคิด ภารกิจ ความสำคัญของศาล รธน.

กมธ. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา จัดสัมมนาให้ความร […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.พัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา

กมธ.พัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโ […]

ข่าวรัฐสภา

อายุวัฒนมงคล ครบ 60 ปี ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล

อายุวัฒนมงคล ครบ 60 ปี ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล เมื่อวันท […]

ข่าวรัฐสภา

สมาชิกวุฒิสภาสนับสนุนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

สมาชิกวุฒิสภาสนับสนุนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิ […]

ข่าวรัฐสภา

สมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์จัดโดยสหภาพรัฐสภา

สมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ว่าด […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.เกษตรฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่ดูงานและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร

กมธ.เกษตรฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่ดูงานและติดตามการดำเนินงานต […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการปกครองท้องถิ่น

กมธ.การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยว […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การพัฒนาการเมืองฯ วุฒิสภา ติดตามการเตรียมความพร้อมการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่

กมธ.การพัฒนาการเมืองฯ วุฒิสภา ติดตามการเตรียมความพร้อมก […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.สิทธิมนุษยชนฯ ศึกษาดูงานการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค

กมธ.สิทธิมนุษยชนฯ ศึกษาดูงานการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ. การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการบริหารงาน การบริหารงบประมาณ แนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล

กมธ. การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการบริหาร […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.วิพิทักษ์ ถวายใบประกาศเกียรติคุณ พระไพศาลประชาทร วิ (พบโชค ติสฺสวํโส)

กมธ.วิพิทักษ์ ถวายใบประกาศเกียรติคุณ พระไพศาลประชาทร วิ […]

ข่าวรัฐสภา

สว.ภาคกลาง ร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 ณ จังหวัดลพบุรี

สว.ภาคกลาง ร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี […]

ข่าวรัฐสภา

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นำคณะกมธ. ตสร. ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นำคณะกมธ. ตสร. ลงพื้นที่เพื […]

ข่าวรัฐสภา

สมาชิกวุฒิสภาให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองแก่เยาวชน ในโครงการสภาจำลองสัญจร

สมาชิกวุฒิสภาให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองแก่เยาวชน ใ […]

ข่าวรัฐสภา

สว. สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เปิดกิจกรรม “Kick off ยกมือข้ามถนน หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย”

สว. สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เปิดกิจกรรม “Kick off ยกมือ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.คมนาคม วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กมธ.คมนาคม วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน […]

ข่าวรัฐสภา

สว. พบประชาชนติดตามความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ป่าไม้ บ้านน้ำพุ

สว. พบประชาชนติดตามความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาความเด […]

ข่าวรัฐสภา

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นำคณะกมธ. ตสร. ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นำคณะกมธ. ตสร. ลงพื้นที่เพื […]

ข่าวรัฐสภา

การประชุมคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชีย

การประชุมคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสหภาพสมาชิกรัฐสภา […]

ข่าวรัฐสภา

ครม.พร้อมชี้แจงญัตติอภิปรายทั่วไปของวุฒิสภา 25 มี.ค.นี้

(newspaper) ครม.พร้อมชี้แจงญัตติอภิปรายทั่วไปของวุฒิสภา […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ. พิทักษ์สถาบันฯ พบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กมธ. พิทักษ์สถาบันฯ พบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ […]

ข่าวรัฐสภา

สว. พบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลและดูงานแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดและสร้างเม็ดเงินให้กับอำเภอเบตง

สว. พบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลและดูงานแหล่งท่องเที […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.คมนาคม ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่

กมธ.คมนาคม ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที […]

ข่าวรัฐสภา

สว.จิรชัย พบพัฒนาสังคมฯ พะเยา หารือการทำงานสภาเด็กและเยาวชน เตรียมจัดสัมมนาเยาวชนล้านนา 8 จังหวัด

สว.จิรชัย พบพัฒนาสังคมฯ พะเยา หารือการทำงานสภาเด็กและเย […]

ข่าวรัฐสภา

สว. พบประชาชนภาคใต้ จัดทัพ “บอกรักเบตง”

สว. พบประชาชนภาคใต้ จัดทัพ “บอกรักเบตง” ชูประเด็นภาคการ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.ศาสนาฯ ร่วมกับสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดงาน “คนดี รักษ์โลก”

กมธ.ศาสนาฯ ร่วมกับสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และการท่าเร […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.ปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กมธ.ปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐ […]

ข่าวรัฐสภา

สว. พบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังและเยี่ยมชมการดำเนินงานของท่าอากาศยานเบตง

สว. พบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังและเยี่ยมชมการดำเนินงานของ […]

ข่าวรัฐสภา

ประธานวุฒิสภา นำคณะสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แสดงพลังในการปกป้องและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

(newspaper) ประธานวุฒิสภา นำคณะสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารแ […]

ข่าวรัฐสภา

วุฒิสภา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพและการออม (ระยะที่ 2 และระยะที่ 3)

อนุฯ ส่งเสริมอาชีพและการออม วุฒิสภา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโ […]

ข่าวรัฐสภา

คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา จัดกิจกรรม Morning Talk

คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา จัดกิจกรรม Morning Talk เรื […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.สิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา ติดตามการดูแลสิทธิผู้ต้องขัง

กมธ.สิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา ติดตามการดูแลสิทธิผู้ต้องขัง […]

ข่าวรัฐสภา

ตสร. ด้านสาธารณสุข วุฒิสภา ติดตามการจัดและการให้บริการด้านสาธารณสุขพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตสร. ด้านสาธารณสุข วุฒิสภา ติดตามการจัดและการให้บริการด […]

ข่าวรัฐสภา

สว.ภาคอีสานตอนบน ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาจริงพร้อมเสนอแนวทางช่วยเหลือพี่น้องตำบลกกตูม

สว.ภาคอีสานตอนบน ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาจริงพร้อมเสนอแน […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ. ท่องเที่ยว จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ ระดมความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ

กมธ. ท่องเที่ยว จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ ระดมควา […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.พัฒนาการเมือง วุฒิสภา เดินทางไปราชการเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่

กมธ.พัฒนาการเมือง วุฒิสภา เดินทางไปราชการเพื่อติดตามการ […]

ข่าวรัฐสภา

ประธานวุฒิสภาให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือข้อราชการ

ประธานวุฒิสภาให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียป […]

ข่าวรัฐสภา

ตสร. ด้านสาธารณสุข ลงพื้นที่ จ. แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการจัดและการให้บริการด้านสาธารณสุขพื้นที่

ตสร. ด้านสาธารณสุข ลงพื้นที่ จ. แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามก […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.พัฒนาการเมือง ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่

กมธ.พัฒนาการเมือง ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการไ […]

ข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองแก่เยาวชน ผ่านสภาจำลองสัญจร

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการให้ความรู้ด้านการเมื […]

ข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ เนื่องในโอกาสวันตรุษจีน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร […]

ข่าวรัฐสภา

รองประธานวุฒิสภา ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ เนื่องในโอกาสวันตรุษจีน

รองประธานวุฒิสภา ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่ภาษาแล […]

ข่าวรัฐสภา

คกก. สว.พบประชาชนอีสานบน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตามข้อร้องเรียนประเด็นปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ. มุกดาหาร

คกก. สว.พบประชาชนอีสานบน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตามข […]

ข่าวรัฐสภา

ประธานวุฒิสภาให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ประธานวุฒิสภาให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ. ท่องเที่ยว วุฒิสภา ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ ณ จังหวัดภูเก็ต

กมธ. ท่องเที่ยว วุฒิสภา ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสำรา […]

ข่าวรัฐสภา

วุฒิสภา เตรียมจัดสัมมนา “ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีความสำคัญต่อประเทศและประชาชนอย่างไร”

(newspaper) กมธ.กิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา […]

ข่าวรัฐสภา

ประธานวุฒิสภาให้การรับรองนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

ประธานวุฒิสภาให้การรับรองนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัม […]

ข่าวรัฐสภา

“สว.สุวรรณี” ร่วมอภิปรายในการประชุมผู้นำสตรีทางการเมือง

“สว.สุวรรณี” ร่วมอภิปรายในการประชุมผู้นำสตรีทางการเมือง […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ. พัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาเด็กเล็กที่ชายแดน

กมธ. พัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาเด็ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การพัฒนาสังคมฯติดตามการดำเนินงานการพัฒนาเด็กเล็กที่ชายแดน

กมธ.การพัฒนาสังคมฯติดตามการดำเนินงานการพัฒนาเด็กเล็กที่ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.วิพิทักษ์ฯ ศึกษาดูงานสถานที่สำคัญอันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบูรณ์

กมธ.วิพิทักษ์ฯ ศึกษาดูงานสถานที่สำคัญอันเกี่ยวกับสถาบัน […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเกษตรวิถีไทย

กมธ.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเกษตรวิถีไทย […]

ข่าวรัฐสภา

สว.ร่วมพบปะชุมชนและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน

สว.ร่วมพบปะชุมชนและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมติดต […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.พัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กมธ.พัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมและพัฒนาคุณภา […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.พัฒนาการเมือง หารือร่วมกับส่วนราชการพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค

กมธ.พัฒนาการเมือง หารือร่วมกับส่วนราชการพร้อมรับฟังปัญห […]

ข่าวรัฐสภา

ประธานวุฒิสภาให้การรับรองเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย

ประธานวุฒิสภาให้การรับรองเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูช […]

ข่าวรัฐสภา

สว.พบประชาชนภาคตะวันออก ติดตามการพัฒนาด้านท่องเที่ยว

สว.พบประชาชนภาคตะวันออก ติดตามการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.วิพิทักษ์ฯ ศึกษาดูงานสถานที่สำคัญอันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบูรณ์

กมธ.วิพิทักษ์ฯ ศึกษาดูงานสถานที่สำคัญอันเกี่ยวกับสถาบัน […]

ข่าวรัฐสภา

การจัดตั้งเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ด้านการท่องเที่ยว “นครสมุย”

กมธ.ปกครองท้องถิ่น เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การจ […]

ข่าวรัฐสภา

สว.พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

(newspaper) สว.พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในพื้น […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.บริหารราชการฯ ลงพื้นที่มุกดาหาร ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนจังหวัด

กมธ.บริหารราชการฯ ลงพื้นที่มุกดาหาร ติดตามความคืบหน้ากา […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ. การพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการปัญหาสถานะบุคคล

กมธ. การพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการปัญหา […]

ข่าวรัฐสภา

สว. ลงพื้นที่น่านเพื่อติดตาม NAN Connext การขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

สว. ลงพื้นที่น่านเพื่อติดตาม NAN Connext การขับเคลื่อนเ […]

ข่าวรัฐสภา

สว. ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ

สว.พบประชาชนภาคตะวันออก ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.พัฒนาการเมือง วุฒิสภา ลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการ และรับฟังการบรรยายสรุปปัญหาอุปสรรค และการถอดบทเรียนจากการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

กมธ.พัฒนาการเมือง วุฒิสภา ลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือร่วม […]

ข่าวรัฐสภา

สว.พบประชาชนภาคตะวันออก ติดตามความคืบหน้า “โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้เทศบาลเกาะสีชัง” เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำบนเกาะสีชัง

สว.พบประชาชนภาคตะวันออก ติดตามความคืบหน้า “โครงการวางท่ […]

ข่าวรัฐสภา

คกก.โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

คกก.โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะว […]

ข่าวรัฐสภา

สว.ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

(newspaper) สว.ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่จังห […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การอุดมศึกษาฯ จัดสัมมนา เรื่อง “ผลการดำเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา STAR STEMS สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน”

กมธ.การอุดมศึกษาฯ จัดสัมมนา เรื่อง “ผลการดำเนินการขับเค […]

ข่าวรัฐสภา

คกก.ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา และคณะ เข้าพบประธานองคมนตรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานฯ 4 ปี “โครงการกองทุนการศึกษา”

คกก.ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ. การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่เทศบาลนครเกาะสมุย

กมธ. การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่เทศบาลนครเกาะสม […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่หารือแนวทางการจัดสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ด้านการท่องเที่ยว “นครสมุย”

กมธ.การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่หารือแนวทางการจั […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่หารือแนวทางการจัดสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ด้านการท่องเที่ยว “นครสมุย”

กมธ.การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่หารือแนวทางการจั […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.พลังงาน วุฒิสภา รับหนังสือจาก นายกสมาคมโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ขอให้พิจารณาการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Fit ของ VSPP ประเภทชีวมวล (Biomass)

(newspaper) กมธ.พลังงาน วุฒิสภา รับหนังสือจาก นายกสมาคม […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

กมธ.การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบำร […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ. ICT พบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กมธ. ICT พบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรัฐมนตรีว่า […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดยะลา

กมธ.การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดยะลา วันท […]

ข่าวรัฐสภา

สว. ร่วมรับฟังเกี่ยวกับเชียงรายเป็นเมืองแห่งสุขภาพ และศิลปะ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สว. ร่วมรับฟังเกี่ยวกับเชียงรายเป็นเมืองแห่งสุขภาพ และศ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ จัดเสวนา “ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อในสังคมไทยเพื่อช่วยลดความรุนแรง”

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ จัดเสวนา “ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การพัฒนาการเมืองฯ วุฒิสภา ติดตามการเตรียมความพร้อมการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่

กมธ.การพัฒนาการเมืองฯ วุฒิสภา ติดตามการเตรียมความพร้อมก […]

ข่าวรัฐสภา

สว.เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 1/2567

สว.เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้อง […]

ข่าวรัฐสภา

วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการขนส่งสินค้าชายแดน ณ จังหวัดน่าน

วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการขนส่งสินค้าชายแดน ณ จ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และข้อราชการอื่น ๆ ของจังหวัดปัตตานี

กมธ.การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น […]

ข่าวรัฐสภา

สว.ลงพื้นที่โครงการหลวงสะโง๊ะ เพื่อรับทราบการดำเนินการและแนะนำแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่นิยม

สว.ลงพื้นที่โครงการหลวงสะโง๊ะ เพื่อรับทราบการดำเนินการแ […]

ข่าวรัฐสภา

คณะกรรมาธิการ ตสร. จัดสัมมนาเรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ในห้วงปี พ.ศ. 2562-2566”

คณะกรรมาธิการ ตสร. จัดสัมมนาเรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานข […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การศึกษา วุฒิสภา ศึกษาดูงานโรงเรียนทางเลือกด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ

กมธ.การศึกษา วุฒิสภา ศึกษาดูงานโรงเรียนทางเลือกด้านการจ […]

ข่าวรัฐสภา

สว.ตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัยพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นชุมชนคุณธรรม ณ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สว.ตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัยพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นชุมชนคุณ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การพาณิชย์ฯ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) จังหวัดสุพรรณบุรี

กมธ.การพาณิชย์ฯ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.คมนาคม ศึกษาดูงานด้านการคมนาคมขนส่งจังหวัดน่าน

กมธ.คมนาคม ศึกษาดูงานด้านการคมนาคมขนส่งจังหวัดน่าน วันท […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การศึกษาฯ ศึกษาดูงาน “ การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ” จังหวัดเชียงราย

กมธ.การศึกษาฯ ศึกษาดูงาน “ การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.สิทธิมนุษยชนฯ ศึกษาดูงานสภาองค์กรชุมชนตำบลต้นแบบด้านการสื่อสารบนฐานสิทธิชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

กมธ.สิทธิมนุษยชนฯ ศึกษาดูงานสภาองค์กรชุมชนตำบลต้นแบบด้า […]

ข่าวรัฐสภา

สว.ร่วมรับฟังภาพรวมอำเภอเทิงและการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน อย่างเป็นรูปธรรม

สว.ร่วมรับฟังภาพรวมอำเภอเทิงและการบูรณาการร่วมกันทุกภาค […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.พาณิชย์ฯ ลงพื้นที่รับฟังการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลากรายจังหวัดชัยนาท

กมธ.พาณิชย์ฯ ลงพื้นที่รับฟังการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกล […]

ข่าวรัฐสภา

ตสร. จัดสัมมนาเรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ในห้วงปี พ.ศ. 2562-2566”

ตสร. จัดสัมมนาเรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิกา […]

ข่าวรัฐสภา

ร้องกมธ.การแก้ปัญหาความยากจนฯ ลำปางไม่มีน้ำใช้ และปัญหาภัยแล้งจังหวัดกาฬสินธุ์

ร้องกมธ.การแก้ปัญหาความยากจนฯ ลำปางไม่มีน้ำใช้ และปัญหา […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ. กีฬา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำหนังสือทิศทางกีฬาไทย” (ครั้งที่ 7)

กมธ. กีฬา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำหนังสื […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.เศรษฐกิจฯ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิด “แนวทางการยกระดับระบบประกันภัยพืชผลของประเทศไทย”

กมธ.เศรษฐกิจฯ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิด “แนวทางการยกระด […]

ข่าวรัฐสภา

สว. บรรยายพิเศษ “รัฐธรรมนูญ และรัฐสภาไทย” ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จังหวัดพิษณุโลก

สว. บรรยายพิเศษ “รัฐธรรมนูญ และรัฐสภาไทย” ใ […]

ข่าวรัฐสภา

สว. ลงพื้นที่เชียงราย หารือแผนต่อยอดเมืองสร้างสรรค์ องค์การยูเนสโก

สว. ลงพื้นที่เชียงราย หารือแผนต่อยอดเมืองสร้างสรรค์ องค […]

ข่าวรัฐสภา

สว.ถวิล เตรียมยื่น ป.ป.ช. ประสานอัยการสูงสุดยื่นอุทธรณ์ กรณีถูก “ยิ่งลักษณ์” โยกย้ายไม่เป็นธรรม

(newspaper) สว.ถวิล เตรียมยื่น ป.ป.ช. ประสานอัยการสูงสุ […]

ข่าวรัฐสภา

สว. บรรยายพิเศษเรื่อง “วุฒิสภากับการพัฒนาประชาธิปไตย” ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จังหวัดพิษณุโลก

สว. บรรยายพิเศษเรื่อง “วุฒิสภากับการพัฒนาประชาธิป […]

ข่าวรัฐสภา

สว.เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหภาพรัฐสภาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สว.เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

ข่าวรัฐสภา

คณะกรรมาธิการ ตสร. จัดสัมมนาเรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ในห้วงปี พ.ศ. 2562-2566”

คณะกรรมาธิการ ตสร. จัดสัมมนาเรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานข […]

ข่าวรัฐสภา

สว.ร่วมลงชื่อญัตติขอเปิดอภิปรายรัฐบาล 98 คน “สว.เสรี” ย้ำเพื่อประโยชน์ประชาชน

(newspaper) สว.ร่วมลงชื่อญัตติขอเปิดอภิปรายรัฐบาล 98 คน […]

ข่าวรัฐสภา

คณะกรรมาธิการ ตสร. จัดสัมมนา เรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ในห้วงปี พ.ศ. 2562-2566”

คณะกรรมาธิการ ตสร. จัดสัมมนา เรื่อง “สรุปผลการดำเนินงาน […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.เศรษฐกิจฯ จัดสัมมมา เรื่อง “วิกฤติหุ้นกู้ไทย : วิกฤติความเชื่อมั่น” เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กมธ.เศรษฐกิจฯ จัดสัมมมา เรื่อง “วิกฤติหุ้นกู้ไทย : วิกฤ […]

ข่าวรัฐสภา

การประชุมคณะทำงานว่าด้วยการตั้งห้องสมุดกฎหมายดิจิทัลและการส่งเสริมแนวทางการผูกสัมพันธ์กับภาคีภายนอก

การประชุมคณะทำงานว่าด้วยการตั้งห้องสมุดกฎหมายดิจิทัลและ […]

ข่าวรัฐสภา

อนุฯ กิจการทหารเพื่อความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

อนุฯ กิจการทหารเพื่อความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และการช่ว […]

ข่าวรัฐสภา

สว.ร่วมลงชื่อญัตติขอเปิดอภิปรายรัฐบาล 99 คน “สว.เสรี” ย้ำเพื่อประโยชน์ประชาชน

(newspaper) สว.ร่วมลงชื่อญัตติขอเปิดอภิปรายรัฐบาล 99 คน […]

ข่าวรัฐสภา

หม่อมหลวงปนัดดา บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 15

หม่อมหลวงปนัดดา บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักส […]

ข่าวรัฐสภา

สมาชิกวุฒิสภาร่วม Kick off วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน มุ่งเป้าสร้างวัฒนธรรมการข้ามถนนให้ปลอดภัย

สมาชิกวุฒิสภาร่วม Kick off วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ม […]

ข่าวรัฐสภา

คณะอนุฯ กิจการคนพิการ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับคนพิการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะอนุฯ กิจการคนพิการ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินง […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ. การพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

กมธ. การพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการระบบน […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมมอบโล่ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี”

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมพลังทางสัง […]

ข่าวรัฐสภา

อนุกมธ.กิจการคนพิการ วุฒิสภา ลงพื้นที่ประชุมติดตามการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และไม่ทิ้งใคร (Inclusive Smart City) ของจังหวัดขอนแก่น

อนุกมธ.กิจการคนพิการ วุฒิสภา ลงพื้นที่ประชุมติดตามการส่ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การพัฒนาการเมืองฯ วุฒิสภา เดินทางไปราชการเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่

กมธ.การพัฒนาการเมืองฯ วุฒิสภา เดินทางไปราชการเพื่อติดตา […]

ข่าวรัฐสภา

อนุฯ กิจการคนพิการ วุฒิสภา ติดตามการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่ เส้นทางบ้านไผ่ – นครพนม ที่ทุกคนเข้าถึงได้โดยสะดวกถ้วนหน้า

อนุฯ กิจการคนพิการ วุฒิสภา ติดตามการดำเนินโครงการรถไฟทา […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ. การพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

กมธ. การพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการระบบน […]

ข่าวรัฐสภา

สว.ลงพื้นที่ติดตามประเด็นเรื่องแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

สว.ลงพื้นที่ติดตามประเด็นเรื่องแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอพร […]

ข่าวรัฐสภา

คณะอนุกมธ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับฝุ่นกับอัตราการระบายอากาศในประเทศไทย

คณะอนุกมธ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนฯ ประชุ […]

ข่าวรัฐสภา

วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ. การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตรเพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตร

กมธ. การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านก […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี

กมธ.พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ลงพ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ. การกีฬา วุฒิสภา ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านกีฬา ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ

กมธ. การกีฬา วุฒิสภา ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านก […]

ข่าวรัฐสภา

หมอเจตน์นำคณะลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ติดตามสถานการณ์การถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ไปยัง อบจ

หมอเจตน์นำคณะลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ติดตามสถานการณ์การถ่ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ. การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตรเพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตร

กมธ. การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านก […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ. การคมนาคม วุฒิสภา ศึกษาดูงานการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

กมธ. การคมนาคม วุฒิสภา ศึกษาดูงานการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นท […]

ข่าวรัฐสภา

สว.ลงพื้นที่รับฟังข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการเรื่องที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

สว.ลงพื้นที่รับฟังข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการเรื่อง […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.พัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ดูงานชุมชนเข้มแข็งและความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม

กมธ.พัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ดูงานชุมชนเข้มแข็งและความหลากห […]

ข่าวรัฐสภา

หมอเจตน์นำคณะลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ติดตามความคืบหน้าการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ไปยัง อบจ.

หมอเจตน์นำคณะลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ติดตามความคืบหน้าการ […]

ข่าวรัฐสภา

หมอเจตน์นำคณะกมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ติดตามสถานการณ์การถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ไปยัง อบจ.

หมอเจตน์นำคณะกมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดยโสธ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.เกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตรเพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตร ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

กมธ.เกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการเก […]

ข่าวรัฐสภา

วุฒิสภาวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วุฒิสภาวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหา […]

ข่าวรัฐสภา

วุฒิสภา จัดโครงการสัมมนาสมาชิกวุฒิสภา เรื่อง “แนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของวุฒิสภาสู่สาธารณชน”

วุฒิสภา จัดโครงการสัมมนาสมาชิกวุฒิสภา เรื่อง “แนวทางการ […]

ข่าวรัฐสภา

เคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบตามนโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ และการแถลงผลการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาความมั่นคงในระดับตำบล (เป้าหมาย)”

กมธ.ทหารฯ จัดสัมมนา เรื่อง “การแถลงผลการขับเคลื่อนโครงก […]

ข่าวรัฐสภา

สว.ภาคกลาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมบริเวณชุมชนท้ายบ้าน จังหวัดสมุทรสาคร

สว.ภาคกลาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบป […]

ข่าวรัฐสภา

สว.ภาคกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิถีชีวิต “บ้านท่าฉลอม” และ Street Art เส้นทางถนนถวาย ณ จังหวัดสมุทรสาคร

สว.ภาคกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิถีชีวิต “บ้านท่าฉลอ […]

ข่าวรัฐสภา

วิปวุฒิหนุน ตสร.ชงนายกฯ เดินหน้าปฏิรูปประเทศต่อเนื่อง

(newspaper) วิปวุฒิหนุน ตสร.ชงนายกฯ เดินหน้าปฏิรูปประเท […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.ศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ จัดสัมมนา “ทิศทางและแนวโน้มการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของ ศปท.”

กมธ.ศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ จัดสัมมนา “ทิศทางและแน […]

ข่าวรัฐสภา

สว.ภาคกลาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการโครงการสำคัญต่าง ๆ ณ จังหวัดสมุทรสาคร

สว.ภาคกลาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการโครงการสำคัญต่าง […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การสาธารณสุข วุฒิสภา รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมคลินิกชุมชนอบอุ่น

(newspaper) กมธ.การสาธารณสุข วุฒิสภา รับเรื่องร้องเรียน […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.พาณิชย์ฯ วุฒิสภา จัดนิทรรศการ “แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม” มุ่งขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

กมธ.พาณิชย์ฯ วุฒิสภา จัดนิทรรศการ “แนวทางในการพัฒนาและส […]

ข่าวรัฐสภา

สนง. วุฒิสภา จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

(newspaper) สนง. วุฒิสภา จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ. การต่างประเทศ วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “ผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2567)”

กมธ. การต่างประเทศ วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “ผลการดำเนิน […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ. การต่างประเทศ วุฒิสภา ศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กมธ. การต่างประเทศ วุฒิสภา ศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิจ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การอุดมศึกษาฯ จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมทางปัญญาและพิธีรับเกียรติบัตร STAR STEMS “STAR STEMS TALENT AWARD (Final) & SMART TRAINER (Season 1)”

กมธ.การอุดมศึกษาฯ จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมทางปัญญาแล […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะการประกวดในโครงการประกวดเรียงความ

กมธ.วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มอบ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ. การท่องเที่ยว วุฒิสภา ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว ณ จังหวัดเชียงราย

กมธ. การท่องเที่ยว วุฒิสภา ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว […]

ข่าวรัฐสภา

คณะอนุกรรมาธิการ ตสร. ด้านสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร

คณะอนุกรรมาธิการ ตสร. ด้านสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดพิจ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมความเข้มแข็งของวิถีชีวิตและการท่องเที่ยวชุมชนของชุมชนบ่อสวก

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมคว […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมแล […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลม่วงตึ๊ด จังหวัดน่าน

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานข […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การพลังงาน วุฒิสภา เดินทางศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ จังหวัดระยอง

กมธ.การพลังงาน วุฒิสภา เดินทางศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าจากเ […]

ข่าวรัฐสภา

สว.ติดตามความคืบหน้าการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพื่อพี่น้องประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด

สว.ติดตามความคืบหน้าการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรั […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.วิพิทักษ์ฯ วุฒิสภา ในฐานะ Knight 410 ร่วมจัดงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาล

กมธ.วิพิทักษ์ฯ วุฒิสภา ในฐานะ Knight 410 ร่วมจัดงานวันเ […]

ข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เปิดห้องประชุมวุฒิสภา (พระจันทรา) มอบเป็นของขวัญสุดพิเศษ

(newspaper)สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดงานฉลองวันเด็กแห […]

ข่าวรัฐสภา

สว.ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด

สว.ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนจังหวัดร้ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการให้บริการประชาชนด้วย e-Service

กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดมหาส […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การพลังงาน วุฒิสภา เดินทางศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

กมธ.การพลังงาน วุฒิสภา เดินทางศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าส่วน […]

ข่าวรัฐสภา

สว. พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ส่วนท้องถิ่น และกลุ่มประชาชนเสนอแนะข้อคิดเห็น ณ บ้านสังข์ ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

สว. พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ส่วนท้อ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิถีชีวิตของประชาชนหมู่บ้านไร้แผ่นดิน ต.บางชัน อ.ขลุง จ. จันทบุรี

กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ลงพื้นที่เยี […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนเพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์จังหวัดน่าน

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาศักยภ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามวิธีชุมชนและการส่งเสริมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อม

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามวิธีชุมชนและก […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและหนองคาย

กมธ.การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ศึกษาดูงานใน […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การกฎหมาย ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กมธ.การกฎหมาย ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ […]

ข่าวรัฐสภา

สว.ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงถนนที่ชำรุดจากอุทกภัย และรับฟังข้อเสนอแนะพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

สว.ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงถนนที่ชำรุดจากอุทกภัย แล […]

ข่าวรัฐสภา

ประธานวุฒิสภาให้การรับรองเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ประธานวุฒิสภาให้การรับรองเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.สาธารณสุข ผลักดัน “พิจิตรโมเดล” แนะบูรณาการ 6 กระทรวง ปฏิรูปเด็กปฐมวัย

กมธ.สาธารณสุข ผลักดัน “พิจิตรโมเดล” แนะบูรณาการ 6 กระทร […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.ศาสนาฯ จัดเสวนาทางวิชาการ “แนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ”

กมธ.ศาสนาฯ จัดเสวนาทางวิชาการ “แนวทางการขับเคลื่อนภายใต […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย

กมธ.การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ลงพื้นที่จัง […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.กฎหมายฯ วุฒิสภา จัดสัมมา “การจัดการข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม”

กมธ.กฎหมายฯ วุฒิสภา จัดสัมมา “การจัดการข้อมูลสารสนเทศระ […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.เกษตรฯ ติดตามการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูเถื่อน พร้อมเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

(newspaper) กมธ.เกษตรฯ ติดตามการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูเถื […]

ข่าวรัฐสภา

กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ศึกษาดูงานรูปแบบการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ศึกษาดูงานรูปแบบการเสริมสร้างชุมชนเข […]

ข่าวรัฐสภา

สว.พบประชาชนภาคใต้ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทมิตรแท้ประกันภัย มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ ในพื้นที่นราธิวาส

สว.พบประชาชนภาคใต้ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทมิต […]

ข่าวรัฐสภา

สว.ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 2 อำเภอ จังหวัดปัตตานี

สว.ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 2 อำเภอ จังหวัดป […]

ข่าวรัฐสภา

วุฒิสภา รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ถุง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุกภัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

(newspaper) วุฒิสภา รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ถุง เพื่อ […]

ข่าวรัฐสภา

สว.พบประชาชนภาคใต้ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดปัตตานี

สว.พบประชาชนภาคใต้ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ช่วยเหลือผู้ […]

ข่าวรัฐสภา

วุฒิสภา ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

วุฒิสภา ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศ […]

ข่าวรัฐสภา

คกก.บูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินฯ วุฒิสภา สานพลัง สสส. กทม. และภาคีเครือข่าย รณรงค์ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย

คกก.บูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินฯ วุฒิสภา สานพลัง สสส. กทม. แล […]