วันจันทร์ ที่ 25 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ นำอาหารกล่อง จำนวน 1,400 กล่องมอบให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19

วันที่ 23 มกราคม 256

Read more

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ นำอาหารกล่อง จำนวน 2,100 กล่อง และน้ำดื่ม 1,500 ขวด มอบให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19

วันที่ 22 มกราคม 256

Read more

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับศิษย์เก่าสวนกุหลาบ กระจายบุญ สวน’สาคร มอบเงิน จำนวน 350,000 บาท และชุด PPE 300 ชุด มูลค่า 90,000 บาท พร้อมทั้งได้ประสาน CPF มอบอาหารกล่อง 13 เมนู จำนวน 16,604 กล่อง มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

วันที่ 20 มกราคม 256

Read more

ที่ประชุมวุฒิสภา ลงคะแนนให้ความเห็นชอบนายรัชนันท์ ธนานันท์ ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (ตามมาตรา 15 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

มติที่ประชุมวุฒิสภา

Read more

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ได้เข้าร่วมการประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา สมัยที่ 285

วันที่ 18 มกราคม 256

Read more

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 มกราคม 256

Read more

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา มอบชุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 5 ชุด ให้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 20 มกราคม 256

Read more

นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) เปิดเผยผลการประชุมวิปวุฒิสภา ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่า สัปดาห์หน้าจะมีการประชุมวุฒิสภา 2 วัน

*** สรุปผลการประชุม

Read more

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรง

วันที่ 13 มกราคม 256

Read more

นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่นำอาหารกล่องพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปัตตานี

วันที่ 12 มกราคม 256

Read more

นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิ) เปิดเผยว่า จะมีการประชุมวุฒิสภาตามปกติในวันจันทร์และวันอังคารที่ 18-19 มกราคมนี้

วันที่ 13 มกราคม 256

Read more

นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนประธานวุฒิสภา ในการถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2564

วันที่ 8 มกราคม 2564

Read more

ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการข้าวและนักวิชาการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่เพื่อตรวจสมรรถนะ คุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องคัดคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันที่ 6-7 มกราคม 25

Read more

สรุปผลการประชุม (เบื้องต้น) ระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎร และ ประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ผู้แทนวิป 3 ฝ่าย และหัวหน้าพรรคการเมือง ในสภาผู้แทนราษฎร

สรุปผลการประชุม (เบื

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง สมาชิกวุฒิสภา และคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมลงนามถวายพระพรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม

Read more

ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 28 ธันวาคม 25

Read more

นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานโครงการสานฝันกีฬาสู่การศึกษาชายแดนใต้ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนและครูในโครงการ

วันที่ 26 ธันวาคม 25

Read more

“ครูหยุย” เผย กก.สมานฉันท์ เป็นความหวังทางออกประเทศ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนในสัดส่วนวุฒิสภาในคณะกรรมการสมานฉันท์

“ครูหยุย” เผย กก.สมา

Read more

นัดประชุมส่งท้ายปีเก่า 2563 เพื่อต้อนรับปีใหม่ ” การเมืองวิธีใหม่” ของอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ” นายพลเดช ปิ่นประทีป

นัดประชุมส่งท้ายปีเก

Read more

นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ เข้าเยี่ยมเยือนกระทรวงยุติธรรม เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” และเรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”

วันที่ 24 ธันวาคม 25

Read more

ในช่วงที่ทุกคนกำลังตื่นตระหนกกับการแพร่เชื้อโรคระบาดไวรัส covid-19 (รอบ 2) เป็นการกระจายเชื้อไปแทบจะทุกๆพื้นที่อย่างรวดเร็ว มีการเพิ่มจำนวนพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก ยอดรวมของจังหวัดเดียว 1.086 คน

ในช่วงที่ทุกคนกำลังต

Read more

อนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย จัดเสวนาเรื่อง “การออมต้นไม้ยืนต้นเป็นบำนาญชีวิตรองรับสังคมสูงวัย (การออมทองคำเขียว)”

วันที่ 23 ธันวาคม 25

Read more

ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ 23 ธันวาคม 25

Read more

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไปกราบสักการะท่านอาจารย์โหพัฒน์ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา และโรงเจเข่งซิ่วติ๊วท่าเรือพระแท่น

วันที่ 23 ธันวาคม 25

Read more

นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) เปิดเผยผลการประชุมวิปวุฒิสภาว่า ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้แทนสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการสมานฉันท์ จำนวน 2 คน

*** สรุปผลการประชุม

Read more

พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการทางน้ำและการพาณิชยนาวี และนายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

วันที่ 23 ธันวาคม 25

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล การประกวดการตัดต่อคลิปวิดีโอ ในโครงการจัดทำและตัดต่อคลิปวิดีโอ

วันที่ 22 ธันวาคม 25

Read more

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานตลาดวัฒนธรรม “ตลาดไทย ตลาดธรรม” เพื่อศึกษาวิถีชีวิตชุมชน การบริหารจัดการตลาด และชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 22 ธันวาคม 25

Read more

นายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีปิดการประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันที่ 22 ธันวาคม 25

Read more

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิด การประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันที่ 21 ธันวาคม 25

Read more

พลเรือเอก ฐนิต กิตติอำพน โฆษกคณะกรรมาธิการ แถลงข่าวเรื่อง ขอให้ทบทวนการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)

วันที่ 21 ธันวาคม 25

Read more

ในขณะที่ทุกท่านกำลังสนทนาเดินทักทายพบปะในที่ประชุมมีทั้งส.ส สว.มีความชื่นมื่นได้รู้จักทักทายกันและก็ยังมีเพื่อนสว. สส. ทยอยกันเข้ามาในที่ประชุมเรื่อยๆหนึ่งในนั้นก็มีหมอพลเดชประธานคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมประชาชน

ในขณะที่ทุกท่านกำลัง

Read more

ณ ห้องประชุม D206 ชั้น 2 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

วันที่ 19 ธันวาคม 25

Read more

นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหญ้า ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 18 ธันวาคม 25

Read more

คณะอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 18 ธันวาคม 25

Read more

นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินกิจการโรงงานผลิตเนยถั่ว น้ำมัน และผลิตภัณฑ์จากงา ทั้งแบรนด์ “พอลร์ ฟู้ด” และแบรนด์ “เทสโก้” ซึ่งเป็นกิจการของคนตาบอด

วันที่ 17 ธันวาคม 25

Read more

นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 ธันวาคม 25

Read more

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง และรับฟังสภาพปัญหาของราษฎรในพื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่และลีซอ

วันที่ 18 ธันวาคม 25

Read more

ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

วันที่ 17 ธันวาคม 25

Read more

ณ ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ (บ้านเตื่อมฝัน) จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

วันที่ 17 ธันวาคม 25

Read more

ณ กระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา นำโดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ

วันที่ 17 ธันวาคม 25

Read more

วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรด้วยโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก และส่วนทดแทนตอน N1 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม)

วันที่ 16 ธันวาคม 25

Read more

หม่อมหลวงสกุล มาลากุล และนางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนสุขภาพชุมชน “สุขภาพดีมีหลักประกัน สาธารณสุขสร้างสรรค์ ท้องถิ่นสร้างเสริม”

วันที่ 14 ธันวาคม 25

Read more

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ภูเขา: สมาชิกรัฐสภาควรมีบทบาทอย่างไร”

วันที่ 11 ธันวาคม 25

Read more

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมาธิการ “การพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน ” /วุฒิสภา ครั้งที่ 20 / 2563

10.00-12.30 ระเบียบว

Read more

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ได้เข้าแสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 9 ธันวาคม 256

Read more

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ได้เข้าแสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 9 ธันวาคม 256

Read more

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ได้เข้าแสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 9 ธันวาคม 256

Read more

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ได้เข้าแสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 9 ธันวาคม 256

Read more

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ได้เข้าแสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 9 ธันวาคม 256

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 7 ธันวาคม 256

Read more

นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนประธานวุฒิสภา ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2563

วันที่ 7 ธันวาคม 256

Read more

ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ประจักษ์ บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล

วันที่ 6 ธันวาคม 256

Read more

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร พลเรือเอก นพดล โชคระดา พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ พลโท อำพน ชูประทุม นายพีระศักดิ์ พอจิต และนายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน ได้จัดงานพิธีสมโภชพระพุทธรูป 4 องค์

วันที่ 5 ธันวาคม 256

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร อุปกรณ์กีฬา และอาหารกล่องให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและโค้ช ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 220 คน

วันที่ 5 ธันวาคม 256

Read more

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ได้ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 256

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 5 ธันวาคม 256

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 256

Read more

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ และโครงการศึกษานานาชาติ และคุณสมบัติการคัดเลือก บรรจุครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 4 ธันวาคม 256

Read more

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่

วันที่ 4 ธันวาคม 256

Read more

ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

วันที่ 2 ธันวาคม 256

Read more

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไปรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 2 ธันวาคม 256

Read more

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางศึกษาดูงานโครงสร้างระบบการศึกษาของกองทัพอากาศ และโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

วันที่ 3 ธันวาคม 256

Read more

ประชุมแผนการช่วยเหลือประชาชนตามพระราชกำหนด 4 แสนล้านบาท การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 2 ธันวาคม 256

Read more

นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน สมาชิกวุฒิสภา มอบพระแก้วมรกต 3 ฤดู ให้แก่ห้องพระประจำอาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 3 ธันวาคม 256

Read more

วุฒิสภา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (14) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561-2565)”

วันที่ 3 ธันวาคม 256

Read more

สมาชิกวุฒิสภา เดินทางไปเยี่ยมเยียน ชื่นชม และให้กำลังใจกับคณะครูและนักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติระเบิด

วันที่ 2 ธันวาคม 256

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวให้โอวาทในพิธีปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

วันที่ 28 พฤศจิกายน

Read more

นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา บรรยายพิเศษด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่ครูสอนพระปริยัติธรรม กลุ่ม 9 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 พฤศจิกายน

Read more

ณ บ้านน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 27 พฤศจิกายน

Read more

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในสังคมประชาธิปไตย”

วันที่ 27 พฤศจิกายน

Read more

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในสังคมประชาธิปไตย”

วันที่ 27 พฤศจิกายน

Read more

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในสังคมประชาธิปไตย”

วันที่ 27 พฤศจิกายน

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 27 พฤศจิกายน

Read more

คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดเหลื่อมล้ำด้านสังคม ในคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

ณ จังหวัดสมุทรปราการ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 27 พฤศจิกายน

Read more

วุฒิสภา จัดพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในวงงานรัฐสภาที่สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 298 คน

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง “ท้องถิ่นไทยกับก้าวใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ 25 พฤศจิกายน

Read more

พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ พลเอก โปฎก บุนนาค พลโท อำพน ชูประทุม และพลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ ลงพื้นที่สำรวจและรับฟังข้อมูลจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดสร้างฝายคอนกรีตไม้ไผ่

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

ณ บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

วุฒิสภา จัดเสวนา เรื่อง “การทบทวนนโบายและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา กรรมการ ร่วมพิธีวางมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในนาม “ชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย”

วันที่ 25 พฤศจิกายน

Read more

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ลุ่มแม่น้ำโขง : ดินแดนแห่งความขัดแย้ง หรือความร่วมมือ”

วันที่ 25 พฤศจิกายน

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา วางพวงมาลาในนาม “วุฒิสภา” เพื่อถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 25 พฤศจิกายน

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุน “โครงการ SEED แตกหน่อพันธุ์D ไม่มีที่สิ้นสุด”

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนโรงเรียน

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

นายสถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพ ให้การรับรอง นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

ณ ห้องประชุม 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ และบุคคล บริเวณอาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 20 พฤศจิกายน

Read more

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 20 พฤศจิกายน

Read more

สว.ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ด้อยโอกาส

สว.ลงพื้นที่จังหวัดส

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง รับหนังสือคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จากประชาชน จำนวน 2 กลุ่ม

วันที่ 17 พฤศจิกายน

Read more

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวุฒิสภาของไทย ร่วมประชุมเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย และหารือแนวทางการจัดการขยะพลาสติก

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยาก

Read more

นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะพูดคุยให้กำลังใจ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนจิตอาสาและกลุ่มเปาะบาง

วันที่ 13 พฤศจิกายน

Read more

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 15 พฤศจิกายน

Read more

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 13 พฤศจิกายน

Read more

คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน จัดกิจกรรมสัมมนา “รัฐสภาไทย มุ่งมั่น ลดเจ็บ ลดตาย บนท้องถนน”

คณะกรรมการบูรณาการกู

Read more

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ร่วมฟังบรรยายการดำเนินงานด้านการกีฬาและเยี่ยมชมศูนย์ฝึกกีฬา ณ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง กรุงเทพฯ

คณะกรรมาธิการการกีฬา

Read more

คกก.โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ร่วมรับฟังความคิดเห็นกับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านของอำเภอบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย .

คกก.โครงการสมาชิกวุฒ

Read more

นายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ

วันที่ 12 พฤศจิกายน

Read more

คกก.โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่และเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านวังหาด อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

คกก.โครงการสมาชิกวุฒ

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรองนายทูมูร์ อามาร์ซานา (H.E. Mr. Tumur Amarsanaa) เอกอัครราชทูตมองโกเลีย

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

ณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อประชุมหารือประเด็นที่อยู่ในหน้าที่และภารกิจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย และนางสาวจิตภัสร์ กฤดากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนรัฐสภาไทยและทูตองค์กรผู้นำสตรีทางการเมืองประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมรับชมพิธีเปิดการประชุมผู้นำสตรีระดับโลก (Reykjavík Global Forum – Women Leaders)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read more

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ และบุคคล บริเวณอาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more