วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ฉก.ทพ.๓๑ โดย ร้อย.ทพ.๓๑๐๖ พร้อมด้วย กพ. ร่วมกับ อ.เวียงแก่น, ส่วนราชการ, หน่วยงาน, กำนัน – ผญบ. และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร, ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน แด่พระสงฆ์

เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๑, ๐๗๐๐

Read more

ฉก.ทพ.๓๑ โดย ร้อย.ทพ.๓๑๐๕ พร้อมด้วย กพ. ร่วมกับ อ.ภูซาง, ส่วนราชการ, หน่วยงาน, กำนัน – ผญบ. และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร, ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน แด่พระสงฆ์

เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๑, ๐๗๐๐

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๑ โดย ร้อย.ทพ.๓๑๐๘ พร้อมด้วย กพ. ร่วมกับ อ.แม่จัน, ส่วนราชการ, หน่วยงาน, กำนัน – ผญบ. และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร, ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน แด่พระสงฆ์

เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๑, ๐๗๐๐

Read more

ร้อยเอ็ดชาวบ้านหนองจิก ต.ดงลาน จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561

ร้อยเอ็ดชาวบ้านหนองจ

Read more

ร้อยเอ็ดจัดพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

ร้อยเอ็ดจัดพิธีวางพา

Read more

ร้อยเอ็ดเปิดงานกิจกรรมวันดินโลก (Word Soil Day)เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561

ร้อยเอ็ดเปิดงานกิจกร

Read more

ร้อย.รส.ที่ 1 ( ป.4 พัน.104 ) ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรหมพิรามนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาฯ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

เมื่อ 051030 ธ.ค.61

Read more

นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันพุธที่ 5 ธันวาคม

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดฯ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561#

ผู้ว่าราชการจังหวัดร

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด/จัดกิจกรรม”จิตอาสา เราทำ ความดีด้วยหัวใจ”เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อ แห่งชาติ ปี 2561!!!

จังหวัดร้อยเอ็ด/จัดก

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธาน เปิดงานวันดินโลก ปี 2561 “Be the Solution to Soil Polltion : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5

ผู้ว่าราชการจังหวัดเ

Read more

ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ปี 2561 และทุกอำเภอร่วมกันทำในพื้นที่ที่กำหนด

ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจ

Read more

พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ .34 พร้อมด้วยคุณ รณิดา เกตุเต็ม ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.34 และคณะนายทหารค่ายขุนเจืองธรรมิกราชร่วมพิธีวางพวงพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี

– เมื่อ 5 ธ.ค.

Read more

พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็มผบ.มทบ .34 พร้อมด้วยคุณ รณิดา เกตุเต็ม ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.34 และคณะนายทหารค่ายขุนเจืองธรรมิกราชร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อ 5 ธ.ค. 61 เวลา

Read more

พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) พร้อม กำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ม.และ มวลชน ทสปช.จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.61

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด”จัดพิธีทำบุญตักบาตร”เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เนื่องในวันดินโลก ปี 2561!!!

จังหวัดร้อยเอ็ด&#822

Read more

พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. พร้อมด้วยกำลังพลกอ.รมน.จังหวัด ส.ท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๕๐ รูป

วันนี้ 5 ธ.ค. 61 เวล

Read more

ร้อยเอ็ด ผู้ว่านำข้าราชการ พลเรือน และประชาชนประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 50 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่ง

ร้อยเอ็ด ผู้ว่านำข้า

Read more

นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันนี้ ( 5 ธันวาคม 2

Read more

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

จังหวัดเชียงใหม่จัดพ

Read more

แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมกำลังพล ส่วนราชการ พลเรือน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อม

Read more

สงขลา/ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสอบสวนเด็กหญิงวัย15ปีที่ถูกตาพยายามข่มขืน แจ้งข้อหาตาเพิ่มเติมเป็น2 ข้อหา ด้านพลเมืองดีที่ถูกไล่ออกจากงานเดินทางกลับบ้านที่จ.พัทลุงแล้ว หลังได้งานทำที่ สภ.หาดใหญ่

สงขลา/ เจ้าหน้าที่จา

Read more

ดร.อดิศร สินประสงค์ กล่าวต้อนรับและขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาร่วมประเมินการจัดตั้ง อวท. ของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 12 แห่ง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

วันที่ 24 พ.ย. 61 ดร

Read more

“มาร์ค พิทบูล” เดือด! บุกกองปราบ แจ้งความนายตำรวจระดับสูง ข้อหาหมิ่นประมาท หลังโพสต์โจมตีในเพจชื่อดัง ชี้ ตำรวจมีหน้าที่รับใช้ประชาชน ไม่ใช่ชวนประชาชนทะเลาะ (ชมคลิป)

วันที่ 30 พ.ย.61 ผู้

Read more

พรรคไทยศรีวิไลย์!! ย้ำชัดไม่เอาเผด็จการโกงทุกรูปแบบ ฉะเพจดังอย่าตีเนียนเอาชื่อไปร่วมกับพรรคที่เคยโกง-เผาเมือง-ล้มเจ้า พร้อมลงหาสมาชิกพรรคต่อเนื่อง  ( ชมคลิป )

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.6

Read more

พรรคไทยศรีวิไลย์ ลงพื้นที่หาสมาชิกพรรค จ.เชียงราย แวะเยี่ยมวัดร่องขุน ก่อนลุยต่อพิษณุโลก ( มีคลิป )

เมื่อวันที่  28 พ.ย.

Read more

กระทรวงมหาดไทย เตรียมการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561

?️?️?️คัดข่าวข้น คนม

Read more

ร้อยเอ็ดชาวตำบลโนนสวรรค์อำเภอปทุมรัตต์ไม่เอาโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลขอให้ย้ายไปสร้างที่อื่น เพราะที่นี่คือนครหลวงแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิอันลือชื่อสุดท้ายโรงงานน้ำตาลบ้านโป่งต้องเริ่มต้นใหม่อย่างทั่วถึง

ร้อยเอ็ดชาวตำบลโนนสว

Read more

บุรีรัมย์ – กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ผนึกกำลังจัดโครงการ “Big Rock”ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP, วิสาหกิจชุมชน เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

บุรีรัมย์ – กรมวิทยา

Read more

“ด็อกเตอร์ แล็บ” (Doctor Lab) โรงงานรับผลิต และสร้างแบรนด์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางยกระดับมาตรฐานโรงงานไทยสู่ระดับเวิร์ลคลาส เชิญชวนนักลงทุนต่างชาติ เข้าร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

       “ด็อกเตอร์ แล

Read more

บุรีรัมย์ – คนละหน้าที่งานดีไม่มีล่ม!!! “ฝนตกเป็นหน้าที่ฟ้า เปิดงานเป็นหน้าที่เรา” นายอำเภอหนองหงส์ นำ นทท.กว่า200คน เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีกลางสายฝน บ้านม่วงเจริญ หมู่บ้านระดับ5ดาว ที่แนะนำให้มาเยือน

บุรีรัมย์ – คน

Read more

พรานโหดสองพ่อลูก ยิง -ชะแหละ เลียงผา ป่าแก่งฯ มอบตัวแล้ว “ศรีวราห์ ระบุ ประจักษ์พยานชัด ส่งสำนวนฟ้องศาลปิดคดี

พรานโหดสองพ่อลูก ยิง

Read more

มาร์คพิทบูล มงคลกิตติ์ ขอดูใบตั้งด่าน! ตำรวจถึงกับเงิบ ก่อนอธิบายเป็นช็อตๆ ให้ตำรวจเข้าใจ (ดูคลิป )

      เรียกเสีย

Read more

ไทยศรีวิไลย์ ลุยพื้นที่ นครราชสีมา-ชัยภูมิสักการะท้าวสุรนารี-เจ้าพ่อพญาแล หวังปักธงจังหวัดละ 1 ที่ ย้ำเลือกตั้งเร็วหรือช้า เราต้องพร้อม ไม่กังวล ม.44 ที่ออกมา

วันที่ 17 พฤศจิกายน

Read more

ร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันเชิดสิงโตเสาดอกเหมยนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯและเงินรางวัลร่วมแสนบาทประจำปี 2561ผู้ชมให้กำลังใจผู้แสดงแม้พลาดตกลงมาหลายครั้ง

* ร้อยเอ็ด จัดการแข่

Read more

เลขาธิการศูนย์ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่-ลำพูน นายปราโมทย์ สมัครการ ฉ้อโกง ศาลตัดสินสั่งจำคุก 1 ปี

เลขาธิการศูนย์ส่งเสร

Read more

ในหลวง ร.10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวพะเยา

พะเยา…ในหลวง ร

Read more

พ.อ.รัชตะ ท้าวคำลือ เสธ.ร.17 / ผบ.ร้อย รส.ที่ 2 กกล.รส.จว.พ.ย. ร่วมกิจกรรม โครงการรวมพลังจิตอาสา” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนาเมืองจุนให้น่าอยู่

เมื่อ 070830 พ.ย.61

Read more

มงคลกิตติ์” นำพลพรรค “ไทยศรีวิไลย์” เดินสายบุญ พบปะประชาชนและร่วมทำบุญทอดกฐิน- และรับเรื่องราวร้องทุกข์แก้ปัญหาปากท้องให้ชาวบ้าน จ.เพชรบรูณ์ พร้อมกับเฟ้นหาตัวผู้สมัคร สส.

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิก

Read more

สมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์แสดงสัตว์น้ำแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAZA)”ครั้งที่26 ประจำปี คศ 2018 ณ โรงแรมเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่31ตุลาคม

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การแข่งขันเดิน วิ่งการกุศล ครั้งที่ 4 สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทยเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิ

Read more

จ.สุโขทัย ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

จ.สุโขทัย ประกอบพิธี

Read more

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภออาจสามารถ ได้นำหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ พ่อค้าประชาชน ในอำเขตอำเภออาจสามารถ วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖

Read more

“พรรคไทยศรีวิไลย์”น้อมรำลึกถึง ร.5 บอกคนไทย ต้องกตัญญูต่อพระเจ้าแผ่นดิน

  นายมงคลกิตติ์ สุขส

Read more

ร้อย.รส.ที่ 1 (ป.4 พัน.104) ร่วมกับนายณัฐวุฒิ ชัยสิทธิ์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอพรหมพิราม และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรหมพิราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อ 211300 ต.ค.61

Read more

ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”พร้อมปิดฯ!!!

ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจ

Read more

ร้อยเอ็ดจัดโครงการจิตอาสา” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

ร้อยเอ็ดจัดโครงการจิ

Read more

ร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2561 สืบสานตำนานลำน้ำเสียวใหญ่!!!

ร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลเ

Read more

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการพนักงานของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และราษฎรอำเภอแม่สรวยร่วมพิธีเดินเทิดพระเกียรติและถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

21 ตุลาคม 2561 เวลา

Read more

พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท./หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. พร้อมด้วย กำลังพล ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 21 ต.ค. 2561

Read more

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 อนุมัติในหลักการตามที่ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เสนอให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้าย วันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ ประจำปีของชาติ และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 ให้ใช้ชื่อว่า วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

จ.ชัยภูมิ 21/10/61 ส

Read more

กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ SME Bank โดย คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ และ ผจก. สาขา ในเขตภาคเหนือ 20 ท่าน , หอการค้าจังหวัดพิจิตร , กกล.รส.จว.พิจิตร ,เกษตรกรในพื้นที่ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เข้าร่วมพิธีรับขวัญท้องข้าว ณ แปลงนาพิธีการ ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง ที่ได้รับพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 61

19 ต.ค.61 : กอ.รมน.จ

Read more

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

19 ตุลาคม 2561 เวลา

Read more

“ไทยศรีวิไลย์” หวั่นลางร้าย! ฝูงกาเกาะทำเนียบ บิ๊กตู่ อาจถูกปฏิวัติก่อนเลือกตั้ง บี้ ตรวจสอบรายได้ส่วนแบ่งค่าปรับจราจรตำรวจ เปิดตัว ว่าที่ ผู้สมัคร สส.ยโสธร นักธุรกิจ คนดัง สมัครเพียบ!!

      “ไทยศรีวิไลย์”

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดก

Read more

พล.อ.ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ.ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. ประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา”เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” วันที่ 14 -22 ตุลาคม พ.ศ.2561

ในวันจันทร์ที่ 15 ต.

Read more

ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”ปี ๒๕๖๑

ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจ

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดก

Read more

พ.อ.สมชาย ทาวงศ์มา รอง ผบ.มทบ .34/รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.ย. พร้อมด้วยคณะนายทหารค่ายขุนเจืองธรรมิกราชร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.

Read more

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานนำข้าราชการ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ค่ำวันนี้ (13 ต.ค.61

Read more

พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท.(ท)/หน.ส่วนประสานงาน กกล รส.จว.ส.ท. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ต.ค. 61 เว

Read more

พ.อ.ยุทธชัย จันทรวิภาค รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. – ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อ 13 ต.ค.61 บก.ท

Read more

พ่อเมืองกรุงเก่า นำข้าราชการประชาชน พร้อมด้วยช้างแสนรู้จากวังช้างแลเพนียด จัดริ้วขบวนช้างน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่.9 และจิตอาสาร่วมกิจกรรมขนกระเบื้องบูรณวัด

พ่อเมืองกรุงเก่า นำข

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพ

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพ

Read more

พ่อเมืองกรุงเก่า นำข้าราชการประชาชน พร้อมด้วยช้างแสนรู้จากวังช้างแลเพนียด จัดริ้วขบวนช้างน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่.9 และจิตอาสาร่วมกิจกรรมขนกระเบื้องบูรณวัด

พ่อเมืองกรุงเก่า นำข

Read more

พ.ต.อ.ประเสริฐ มาเห็ม ผกก.สภ.เกาะกูด นำข้าราชการตำรวจสภ.เกาะกูด ร่วมกับส่วนราชการ พี่น้องประชาชนชาวเกาะกูด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

วันนี้(13 ต.ค.61) เว

Read more

พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อ 13 ต.ค.61 บก.ท

Read more

จังหวัดสุโขทัยประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จังหวัดสุโขทัยประกอบ

Read more

ตำรวจภูธรภาค 5 จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานอินทนนท์ ตำรวจภูธรภาค 5

ตำรวจภูธรภาค 5 จัดโค

Read more

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (13 ต.ค. 61)

Read more

พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็มผบ.มทบ .34/ ผบ.กกล.รส.จว.พ.ย. พร้อมด้วยคณะนายทหารค่ายขุนเจืองธรรมิกราชร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

– เมื่อ 13 ต.ค

Read more

สงขลา/สะเดา พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

สงขลา/สะเดา พสกนิกรท

Read more

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จังหวัดเชียงใหม่ จัด

Read more

ชาวสวรรคโลกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พสกนิกรอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

ชาวสวรรคโลกน้อมรำลึก

Read more

นายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 11 ตุลาคม 256

Read more

จำคุก 9 ปี ผู้บริหาร บ.เอวิเอ อวดอ้างสรรพคุณ ขาย GT200 ให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์!

จำคุก 9 ปี ผู้บริหาร

Read more

พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์สงขลา ร้องสื่อจี้ตรวจสอบทุจริตก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสวนสัตว์สงขลา 48 ล้าน คดีไม่คืบ! ทั้งที่ ปปช.ชี้มูลความผิดไปแล้ว วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

พนักงานและลูกจ้างสวน

Read more

ติงกก.อิสระIFEC ทำเกินหน้าที่ ผิดกม.-ห่วงเจ้าหนี้บังคับ ขายทรัพย์ใช้หนี้

ติงกก.อิสระIFECทำเกิ

Read more

ปราบโกง-ต้านเผด็จการ!! “ไทยศรีวิไลย์” ประกาศจุดยืน! เดินหน้าต่อต้านเผด็จการทหารทุกรูปแบบ คนโกงมีหนาว! เร่งเช็คบิลโครงการทุจริตทุกโครงการของรัฐบาล ทั้งอดีตและปัจจุบัน!!

        ปราบโกง-ต้าน

Read more

ยกเลิกส่วนแบ่งค่าปรับจราจร!!”มงคลกิตติ์” ชง บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 ยกเลิก ส่วนแบ่งค่าปรับจราจร ชี้ ลดรายจ่าย ปชช. 9 หมื่นล้านบาทต่อปี ด้าน ” มาร์ค พิทบูล” ตามบี้หาคนผิด จับปรับลุงควันดำ ลั่น หากินง่ายไป ไล่ให้ไปจับ โจร นักการเมืองขี้โกง!! ( มีคลิป)

ยกเลิกส่วนแบ่งค่าปรั

Read more

IFEC ร้อง “สำนักนายกฯ”จี้สอบเลขาฯก.ล.ต. ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

“ซีอีโอ” IFEC ร้อง“ส

Read more

พนง.สวนสัตว์เขาดิน ค้านการต่อวาระผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ สมัยที่ 2 ฯ จี้ ประธานคณะกรรมการฯ ทบทวน

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม

Read more

“หมอวิชัย”-ซีอีโอIFEC ฟ้องอาญาอดีตผู้บริหาร-ผู้ถือหุ้น“ใส่ร้ายให้การเท็จ”

  “หมอวิชัย”-ซี

Read more

ลุย!!!“มาร์ค พิทบูล” กร้าว ไอ้เต่าล้านปี ยุค ไดโนเสาร์ ห้ามหาเสียงโซเชียล ชี้ โลกโซเชียลจะทำลายระบบซื้อเสียงแบบเก่าทั้งหมด ต้นทุนน้อย จะได้นักการเมืองที่เขาไม่ต้องลงทุน เขาก็จะไม่ถอนทุนไง ไอ้หน้าโง่!!!

        ลุย!!!“

Read more

เจ็บจี๊ด!!! “ไทยศรีวิไลย์”ดีใจ คสช. คลายล๊อคพรรคการเมือง ติง พรรคเก่ากึ๊ก-พรรคนายใหญ่-พรรคไฟแรง ถ้ากลัวหาเสียงไม่ทัน ก็เสนอ คสช. เลื่อนเลือกตั้งไป พ.ค.62 ที่จริง พรรคเก่าแก่ หาเสียงมากว่า 72 ปี กับ พรรคนายใหญ่หาเสียงมากว่า 20 ปี ผลงานสร้างหนี้เพียบ ปชช. จำขึ้นใจไม่ลืม! ลั่นพร้อมยกทีมฟังชี้แจง กกต. 28 ก.ย.62 นี้

     วันที่ 18 กันยา

Read more

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีส่งมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561

วันจันทร์ที่ 17 กันย

Read more

นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน จังหวัดเลย พร้อมเป็นสักขีพยาน มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน 5 จังหวัด เพื่อแก้ปัญหาไร้ที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน ย้ำเร่งขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าบนความแตกต่างอย่างมีศักยภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายกรัฐมนตรีพบปะประช

Read more

จังหวัดกระบี่จัดพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 ตามโครงการรวมพลกองทุนแม่ของแผ่นดิน “ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานแม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

จังหวัดกระบี่จัดพิธี

Read more

ตำรวจภูธรภาค 1 แชมป์ SWAT ประเทศไทย 2561 “จักรทิพย์” สั่งขับเคลื่อนทีม SWAT ทุกกองบัญชาการติวเข้ม! พร้อมสนับสนุนยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย!

SWAT Challenge 2018

Read more

นักธุรกิจร้องกองปราบฯ!ขอคุ้มครอง-ถูก “มาเฟียใส่สูท” อุ้ม3รอบ บังคับให้พ้นตำแหน่ง! หวั่นซ้ำรอยเหตุการณ์คดี เสธ.มุ่ย วางแผนฆ่านักธุรกิจพลังงงาน!

  ผู้บริหารไอเฟค ร้อ

Read more

ไล่สามมิตร!!! โฆษกไทยศรีวิไลย์ ไล่สามมิตร ไปคิดให้รอบคอบก่อน เสนอเรียนฟรีถึง ป.ตรี นั้นทำได้ แต่ต้องหาที่มาของรายได้ให้ได้ก่อน ขณะรัฐจัดงบขาดดุลบักโกรก 4.5 แสนล้านบาท/ปี สวน บัตรคนจนเงินไหลเข้ากระเป๋าเจ้าสัว ร้านค้าชาวบ้านไร้รายได้ ไล่ไป ปรึกษา สมศักดิ์-อนุชา-สุริยะ พ่วง รองสมคิด ก่อนเสนอรัฐ!

           ไล่ส

Read more

TIGERNEWS.TV แจกเสื้อ ผู้สื่อข่าว ทั่วประเทศ

WWW.TIGERNEWS.TV   แ

Read more

รัฐมนตรีประจําสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธานประชุมวิชาการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาคกลาง) ครั้งที่ 4 เรื่อง ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

  https://youtu

Read more

“ น้ำพระทัยจากฟ้า เมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ” แม่ทัพภาคที่ 3 ประธานพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก มอบต่อกำลังพลหน่วยขึ้นตรงทัพภาค 3 สานต่อปณิธานที่ยั่งยืน

“ น้ำพระทัยจากฟ้า เม

Read more

จี้ ก.ล.ต.-ตลาดทุนจัดการ กรรมการอิสระ IFEC จุ้นจ้านงานบริหาร – ผิดกฏหมาย

              จ

Read more

คนอำเภอบางกรวยสวดมนต์เจริญจิตภาวนาบำเพ็ญพระราชกุศลเจริญพุทธมนต์ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

คนอำเภอบางกรวยสวดมนต

Read more

โฆษกพรรคไทยศรีวิไลย์ เชื่อ! ปลดล็อค ธ.ค.61 ยังหาเสียงทัน ระบุยิ่งเลือกตั้งช้า ยิ่งมีเวลาหาเสียง! ติง พวกทุจริตคิดล้มกระดานหวังลบความผิดตนเอง? จะทำให้เลื่อนเลือกตั้ง!!

         โฆษกไท

Read more

น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเยาวชน 13 หมูป่าออกจากถ้ำหลวง ทั้งชาวไทยและทั่วโลก ในงาน “ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One”

น้อมสำนึกพระมหากรุณา

Read more

“งานแสดงสินค้า OTOP ของดีเมืองบุรีรัมย์”เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถื่นอีสานโชว์ผลิตภัณฑ์”ผ้าซิ่นตีนแดง”เสน่ห์ผ้าอีสานใต้ เอกลักษณ์ของบุรีรัมย์

“งานแสดงสินค้า

Read more

แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาสมัครเป็นจำนวนมาก

แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพ

Read more

“หมอวิชัย” – “ศุภนันท์” ยื่นหนังสือ ก.ล.ต. -ตลท. และ IFEC ชี้แจงเหตุตั้งกรรมการสอบผู้บริหาร I WIND หลังพบความผิดปกติเรื่องการบริหารหนี้จนผิดนัดชำระธนาคารและลูกหนี้ รวมถึงการลงนามจัดซื้อเพียงคนเดียวซึ่งผิดกฎบริษัท

วันที่ 31 ส.ค. ที่สำ

Read more

จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม “ ประชารัฐร่วมใจปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อ” น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว ด้วยการปลูกต้นราชพฤกษ์และรวงผึ้ง ริมคลองภักดีรำไพ

จังหวัดจันทบุรี จัดก

Read more

พล.ต.สายัณห์ เมืองศรี ผบ.มทบ.34 เป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรม “ทำความดี เพื่อแม่” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สนามหน้าซุ้มประตูค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

เมื่อ 31 ส.ค.61, 090

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาในการพระราชทานเพลิงศพพระครูวิมลสมณวัตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดล

Read more

“ไทยศรีวิไลย์” เห็นด้วย “บิ๊กตู่” คลายล๊อกพรรคการเมือง เตรียมลุยพื้นที่ 6 หัวเมืองใหญ่!

เครดิตภาพบิ๊กตู่ จาก

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วม

Read more

รายย่อย IFEC. ร้อง ก.ล.ต .อายัดหุ้นรายใหญ่ ซื้อขายผิดกม.-จัดการตามแนวศาล

ผู้ถือหุ้นรายย่อย IF

Read more

พะเยา สุดยอดแม่บ้าน ชาวนา ตามรอยพ่อ ร.9 ปลูกข้าว ลืมผัว หลายสายพันธุ์ แปรอักษรเป็นรูป (ตามรอยพ่อ ร.9 ) เป็นแหล่งเรียนรู้ การทำนาแบบอินทรีย์ จนได้รับรางวัล ออร์แกนิคไทยแลนด์

พะเยา สุดยอดแม่บ้าน

Read more

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถนนหลักสะอาด @ ซอยวัดลาดปลาดุก

วันเสาร์ที่ 25 สิงหา

Read more

เจ้าหนี้ร้องศาลขอIFECเข้าแผนฟื้นฟูฯ-หยุดปัญหาเข้าสู่การแก้หนี้

วันที่ 27 ส.ค.2561-เ

Read more

“LE MEILLEUR” An innovative new age advanced skin care “นวัตกรรมใหม่ แห่งการปรนนิบัติผิวขั้นสูงสุด”

เมื่อวันที่ 24 สิงหา

Read more

สาวชลบุรีร้องสื่อ ไม่ได้รับความเป็นธรรม แจ้งดำเนินคดี 157 ผกก.สภ.หนองปรือ กับ ลูกน้อง 16 นาย คดีไม่คืบ

  https://youtu.be/A

Read more

 เสริมเขี้ยวเล็บ!! ” บิ๊กปั๊ด ” ห่วงตำรวจภูธรภาค 1 สูญเสียกำลังพล ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษ สืบสวนภาค 1 เข้าค่ายนเรศวร ติวเข้มการจู่โจม แก้สถานการณ์วิกฤต เพื่อเป็นครู ถ่ายทอดให้ตำรวจท้องที่

พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งย

Read more

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดโครงการ เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป

Read more

เจ้าของหมู่บ้านโร่แจ้งตำรวจขอคืนโฉนด หลังนำไปจำนองกับนักธุรกิจที่อยุธยาฯ แต่นักธุรกิจไม่ยอมคืนโฉนด ด้านนักธุรกิจโต้กลับ ยังมีเงินค้างจ่ายอีก 17 ล้านบาท ยัน ทำถูกต้องตามกฏหมาย!! ( มีคลิป )

      วันที่ 22 สิงห

Read more

ชาวปากช่องโคราชจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ชาวปากช่องโคราชจัดกิ

Read more

จังหวัดจันทบุรีเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการ “ ประชารัฐร่วมใจปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อ จังหวัดจันทบุรี ” น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว ด้วยการปลูกต้นราชพฤกษ์และรวงผึ้ง ริมคลองภักดีรำไพ

จังหวัดจันทบุรีเชิญช

Read more

พิจิตรประกาศพร้อมจัดงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานในหลวง ร.10 เฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ ณ ลำน้ำน่านหน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง

พิจิตรประกาศพร้อมจัด

Read more

มนร. พิธีถวายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561″

มนร. พิธีถวายพานพุ่ม

Read more

นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย ประฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

อำเภอบางกรวย จังหวัด

Read more

ตราด กศน.อําเภอคลองใหญ่จัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาจํานวน 60 คน เรื่องโครงการได้เรียนรู้ระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเลและปลูกป่าชายเลนพันธุ์ต้นกล้าไม้โกงกางจํานวน 1,000 ต้น

ตราด กศน.อําเภอคลองใ

Read more

นพค.53 รวมพลังจิตอาสาจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา 5 ปี 42 ล้านตัว เฉลิมพระเกียรติตามโครงการ “กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา 5 ปี 42 ล้านตัว”

นพค.53 รวมพลังจิตอาส

Read more

เร่งเช็คบิลทุจริตคุรุภัณฑ์ สพฐ!!!! “มงคลกิตติ์ ”เลขาปราบโกง จี้ หมอธี เร่งลงนามสอบสวนวินัยร้ายแรง ระดับ 10-11 สพฐ พร้อมย้ายไปสำนักนายกรัฐมนตรี กรณี ทุจริตคุรุภัณฑ์ สพฐ 279 ลบ ตามมาตรการปราบทุจริต คสช. หากประวิงเวลา โดน 157!!!

นายมงคลกิตติ์ สุขสิน

Read more

ราชภัฏรำไพฯ จัดงานถวายราชสดุดี 12 สิงหา มหาราชินี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดพิธีถวายราชสดุดี 12 สิงหา มหาราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในราชกาลที่ 9

ราชภัฏรำไพฯ จัดงานถว

Read more

ตราด-อําเภอคลองใหญ่จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ.ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่

ตราด-อําเภอคลองใหญ่จ

Read more

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรีร่วมแต่งกายเสื้อผ้าไทยสีฟ้า ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนืองแน่น แสงพลุเฉลิมพระเกียรติสว่างไสวทั่วท้องฟ้าเมืองจันท์

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าใ

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจ

Read more

ตราด-อําเภอคลองใหญ่จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมด้วยคณะนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ้นที่ 2 (บยป.2)ได้มอบทุนการศึกษาจํานวน 345 ทุน

ตราด-อําเภอคลองใหญ่จ

Read more

ตราด-พสกนิกรอําเภอคลองใหญ่ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561​

ตราด-พสกนิกรอําเภอคล

Read more

เทศบาลเมืองเขาสามยอดจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรวมพลคนรักแม่ กว่า 4,000 คน พร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้า ปั่น เดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี

เทศบาลเมืองเขาสามยอด

Read more

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล พร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้า ร่วม ถวายราชสุดุดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุร

Read more

พสกนิกรอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

พสกนิกรอำเภอน้ำยืน จ

Read more

พังงา/ผู้ว่าพังงานำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

พังงา/ผู้ว่าพังงานำพ

Read more

พังงา/ชาวพังงาทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 87 รูป ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม

พังงา/ชาวพังงาทุกหมู

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดจ

Read more

พสกนิกรจังหวัดนราธิวาสสวมเสื้อสีฟ้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

พสกนิกรจังหวัดนราธิว

Read more

.เจ้าของร้านหมูสเต๊ะ ร่วมกับเพื่อนผู้ใจบุญ แจกข้าวสารถุงละๆ 5 กิโลกรัม จำนวน กว่า 800 ถุง ให้ผู้ยากไร้และคนพิการ เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

..เจ้าของร้านหมูสเต๊

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพ

Read more

จังหวัดกระบี่จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 87 รูปเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม

จังหวัดกระบี่จัดพิธี

Read more

มูลนิธิหลวงปุู่สรวงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

มูลนิธิหลวงปุู่สรวงจ

Read more

มูลนิธิหลวงปุู่สรวงไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

มูลนิธิหลวงปุู่สรวงไ

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพ

Read more